W pracy 9:00 - 16:00
Webcam  

25.2.17 SNOWPARADE – ZRUŠENÉ

25.2.17 SNOWPARADE – ZRUŠENÉ
2. February 2017 Martina Múdra
Pre zlé snehové podmienky SNOWPARADE ZRUŠENÁ.
Milí priatelia, je nám to veľmi ľúto, no sa počasie za posledné 2 dni vyvinulo tak, že preteky Snowparade musíme zrušiť. Snehové podmienky sú momentálne pre preteky nevyhovujúce. Sneh je mokrý a nie je ho dostatok na stavbu prekážok ani jazdu na bicykloch.
Veríme, že sa počasie zlepší a pribudne sneh, aby sme Snowparade zorganizovali v náhradnom termíne ešte túto zimu.
Zaplatené štartovné všetkým prihláseným zatiaľ vrátime.

Zažite adrenalínovú zábavu na svahu v spoločnosti TOP športovcov ako Filip Polc. V sobotu 25.2.2017 zažijete v Bachledke perfektný adrenalínový deň na svahu. Pretekať budeme v disciplíne zjazd po slalomovej dráhe s prekážkami a večerný dual slalom. Pretekať môžete na bicykloch, snowscootoch a skki trikke. Po adrenalínovej zábave na svahu sa domov nechystajte. Zábava pokračuje na after párty v aprés ski bare La Gamba.

Prihlásiť na obe disciplíny sa môžete tuto.

Prihlásiť na jednu disciplínu sa môžete tuto.

 

Propozície Snowparade 25.2.2017 BACHLEDKA Ski & Sun

 

Názov preteku:           Snowparade

Usporiadateľ:             BACHLEDKA Ski & Sun

Organizátor:               BACHLEDKA Ski & Sun

Termín konania:       sobota 25.2.2017

Miesto konania:        BACHLEDKA Ski & Sun

 

Trať:                              Snowscoot –trať na zjazdovke Furmanec I. + prekážky zo snehu

Bike – trať na zjazdovke Furmanec I + prekážky zo snehu

Skki trikke – trať na zjazdovke Furmanec I + prekážky zo snehu

 

Disciplíny:                 Zjazd na bicykloch (kategória: OPEN od 15 rokov)

Zjazd na snowscootoch (kategória: OPEN od 15 rokov)

Zjazd na skki trikke (kategória: OPEN od 15 rokov)

Dual slalom na snowscootoch a skki trikke systém pavúk – poradie podľa štartovacích čísel. (kategória: OPEN od 15 rokov)

 

Prezentácia:              Bistro La Gamba Ski Bachledova, pri spodnej stanici lanovky.

 

Časový harmonogram 25.2.2017:

 

8.00 – 9.30                 Registrácia pre bike aj snowscoot

8.45                            Riders meeting !! (pred bistrom La Gamba)

9.00 – 11.00                Voľný tréning Bike

9.00 – 12.00               Voľný tréning Snowscoot, Skki trikke

 

12:00                          Štart finále bike

12:30                          Štart finále snowscoot

13:00                          Štart finále skki trikke (2 kolá)

 14:00                          pred bistrom La Gamba.

 

Večerný program

16:00                          Štart dual slalom / Snowscoot (metóda pavúk)

Po odjazden Snowscoot – dual slalom na Skki trikke. (metóda pavúk)

Po finále odovzdanie ceny najrýchlejšiemu pretekárovi – víťazovi.

19:00                          After party v Aprés ski bare La Gamba

 

Podmienky štartu Bike / Snowscoot / Skki trikke

– štart na vlastné nebezpečenstvo, – prilba s integrovaným chráničom brady, chrániče chrbta, kolien, pliec, lakťov, celé

rukavice, – pretekári do 18 rokov musia doniesť potvrdenie od zákonného zástupcu, – bicykel / snowscoot /skki trikke v dobrom technickom stave. Odporúčané: bicykel s kotúčovými brzdami.

Zakazuje sa používať pneumatiky s oceľovými hrotmi!

Vzhľadom na to, že sa preteky organizujú za plnej prevádzky lyžiarskeho strediska, zakazuje sa pretekárom akýkoľvek pohyb na bicykli mimo vyznačenej trate, v prípade porušenia tohto nariadenia Vám bude odobratý skipas!

Prihlášky: Online na www.bachledka.sk od 1.2.2017 – 22.2.2017 (do 20:00h) alebo pri prezentácii.

Štartovné bike/snowscoot:

Jednotné štartovné 25 EUR – platí sa na mieste pri prezentácii, štartovné sa nevracia.

Pretekári, ktorí sa chcú zúčastniť obidvoch pretekov majú zvýhodnené štartovné 30 EUR. V cene štartovného je zahrnutý celodenný skipas v deň preteku, štartovací balíček a welcome drink  ako aj vstup na after party. Pri kúpe cez internet kávička v novom Bufete Furmanec zdarma.

Ceny a odmeňovanie:

Bike/Snowscoot/Skki trikke/ Večerný dual slalom – snowscoot/skki trikke

1.miesto: pohár plus vecné ceny

2.miesto: pohár plus vecné ceny

3.miesto: pohár plus vecné ceny

 

Ubytovanie: www.bachledka.sk

 

Ostatné ustanovenia:

– Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo. – Pretekárom odporúčame poistenie pre prípad úrazu. – Pretekárom odporúčame pred pretekmi komplexnú zdravotnú prehliadku. – Pretekárovi, ktorý sa včas nedostaví na štart, nebude umožnená opakovaná jazda. – Žiadame pretekárov a divákov o rešpektovanie prírodných ochranných pásiem. – Usporiadateľ umožní (ak mu v tom nebudú brániť objektívne príčiny) postaviť komerčné stánky v blízkosti cieľa za cenu stanovenú aktuálnym cenníkom. – Usporiadateľ má právo rozhodnúť o umiestnení klubových stánkov na vyhradených miestach. – Usporiadateľ nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté na zdraví alebo veciach pretekárov a tretích osôb pred, počas a po pretekoch. – Pripomienky k priebehu a/alebo výsledkom pretekov treba podať riaditeľovi pretekov do 5 minút po príchode posledného pretekára do cieľa. – V prípade neočakávanej udalosti si organizátori vyhradzujú právo zmeny alebo zrušenia pretekov.

– V prípade nevhodných snehových podmienok na trati sa môže pretek presunúť na zjazdovku.

– Viac informácií o pretekoch nájdete priebežne na www.bachledka.sk alebo facebooku.

 

Kontakt: Riaditeľ pretekov: Dušan Šiška, info@bachledka.sk