Működés 9:00 - 18:00
Webcam  

A környékről

Kežmarok

1. Artikuláris fatemplom (UNESCO)
Az evangélikus fatemplom be lett jegyezve az UNESCO
listájába. A templom népi barokk stílusban lett felépítve.
A hatalmas festett boltozata, négy csavart oszlopra és
széles kerületi falakra támaszkodik. A földszint és a hat
kórus, több mint 1500 személy befogadására alkalmas
2. Új evangélikus templom Késmárkon
A 19. század második felében a késmárki evangélikusok,
egy új, reprezentatívabb templom felépítése mellett
döntöttek. Az építménynek nincs egységes építészeti
stílusa. Tartalmaz bizánci, román, reneszánsz, mór elemeket,
viszont még különböző orientális jegyek is megfi
gyelhetők rajta.
3. Késmárki evangélikus líceum
Az első írásos emlékek a Késmárki városi iskola létezéséről,
1383 – 1392 évekből származnak. 1531 után protestáns
gimnáziumi jelleget kapott, később akadémiai
osztályai nyíltak fi lozófi ai, jogi, teológiai tanszékkel, amivel
az iskola líceummá változott. A líceum épületében
van elhelyezve Közép-Európa legnagyobb iskolai történelmi
könyvtára. A könyvtárban minden elképzelhető
szak és világnyelv, több mint 150 000 kötete található.
4. Vár – múzeum Késmárk
A vár az un. városi várak típusa közé tartozik, amely közvetlen
Késmárk városának a területén épült, hogy megvédje
azt, az esetleges ellenségektől. Végül azonban
maguk a vár tulajdonosai harcoltak a város ellen, mely
nem szeretett volna lemondani a szabad királyi város jogairól
és egyszerű alárendelt várossá válni. A vár utolsó
tulajdonosa Rueber Ferdinánd volt, akitől 1702 – ben, a
város a saját tulajdonába vette a várat.

5. A római-katolikus Szent Kereszt templom,
harangláb Késmárkban
A Szent Kereszt templom eredete egy szláv település
időszakába nyúlik vissza, amelyről az évszázadokon át
használt Windischgrund /szláv terület/ megnevezés tanúskodik.
A templom legöregebb kőből készült részei
a 13. század közepéből származnak. Többnyire gótikus
stílusban készült a belső tér, oldalsó oltár, keresztelőmedence
és a kóruspad is. Az 1518. évből származik a nagy
kórus alatt található reneszánsz pad, ahol a városi tanács
tagjai és a községi bíró ültek. A templomtól nem messze
található az 1591-ből származó reneszánsz harangláb,
melyet a legszebb szepesi harangtoronynak tartanak.
6. Öreg piac –Késmárk legrégebbi utcája
Az Öreg piacot, Késmárk egyik legöregebb utcájának
tartják – a legtöbb ház alapja a 13. századból származik.
Az utca felső és alsó végében tipikus szepesi kézműves
házak találhatóak. A házak mögött a városi erődítmény
torzója látható. A 39. számú házban gyülekeztek a diákok
– a titkos Mor ho! Egyesület tagjai, akiket a nézeteik
miatt kitiltották az összes iskolából.

 

Késmárki információs központ
 +421 52 449 21 35
 info@kezmarok.sk
Hé-Pé: 9:00-13:00, 14:00-17:00
Szo: 9:00-13:00

Levoča

7. Pál mester főtere
Impozáns gótikus és reneszánsz stílusban épített házak
szegélyezik, többnyire a 14-15. századból. A város híres
korszakára, a Thurzó ház reneszánsz attikája és sgrafi ttó
díszítése, a Nagy megyeház, amely az egykori Magyar
Királyság egyik legszebb épületei közé tartozott, az építészetileg
értékes Hain ház, Sváb palota a fi gyelemre
méltó árkád udvarával, Máriassy ház a késő gótikus
kőbejáratával, valamint a kagylókkal díszített Spillenberg
ház emlékeztet. A főtér domináns épületei közé a Szent
Jakab templom, a Megyeháza, valamint az evangélikus
templom tartoznak. Turisztikai látványosság a lőcsei Szégyenketrec
is.
8. Szent Jakab templom (UNESCO)
A művészeti és történelmi értékű gótikus műemlék,
amely a Szepességben a legnagyobb, Szlovákiában
pedig második legnagyobb szakrális építmény, a város
büszkeségét képezi. Maga a szentély, a legmagasabb
fából készült késő-gótikus szárnyas oltár a világon (magasság
-18,62 m, szélesség- 6,27 m), amely további szárnyas
oltárokkal, értékes falfestményekkel és más értékes
bútorokkal, Lőcsei Pál mester faragóműhelyéből, Szilassy
János barokk kori aranyműves művével együtt, a nemzeti
kulturális örökség részét képezik.
9. Városháza
Jelen formájára, az 1893 – 1895 években került átépítésre.
A reneszánsz árkádok felé, 1615-ben, az épület déli
homlokzatára, 5 városi erény allegorikus alakját festették
fel. Az óvatosság, hősiesség, türelem, igazságosság és
mérsékletesség, női alakok formájában vannak ábrázolva
és az egyes allegóriákat, a humanizmus gondolataiból
merítő feliratok kísérik. A belső terében múzeum
található, amelynek az érdekes kiállításához a legendás
Lőcsei fehér asszonyt ábrázoló kép és ruhájának egy darabja
tartozik.

 

10. Szégyenketrec 14 Juraj Čurilla
A középkori hatszögletű pellengér, a 16. századból,
szilárd alapokon nyugszik a Városháza mellett, és
fém szívekkel és liliomokkal díszített vasrudakból van
kivitelezve. A törvény és az erkölcs ellen vétett olyan
büntetések voltak benne letöltve, amelyekre nem
vonatkoztak a halálbüntetések. Ily módon voltak büntetve
azon nők is, akik a lámpaoltás után férfi úi kíséret
nélkül indultak az éjszakai utcákba.

 

11. Pál mester háza
A megőrzött bellétes kapujú, kagylós homlokzatú,
középkori, gótikus polgári ház jelenleg múzeumnak
ad otthont. A kései gótika egyik legjelentősebb mesterének,
Lőcsei Pál fafaragó mesternek az életét és a
műveit dokumentálja, amely művek jelentős hozzájárulást
képeznek a világ kulturális gazdagodásához.
12. Szűz Mária temploma a Mária-hegyen
A templom, a fő római Mária bazilika (Santa Maria
Maggiore) kirendeltsége, teljes jogokkal és bűnbocsánatokkal.
A belső terében található egy oltár, Szűz
Mária gótikus szobrával, amely az 1470 körüli időszakból
származik. A bazilikához vezető utat hársfák
sora szegélyezi, melyet a pápai látogatás 10. évfordulója
alkalmából a szentatya után, II. János Pál fasornak
neveztek el. A fasor részét öt kápolna is képezi, amely
kápolnák eseményeket és személyeket idéznek fel
Szűz Mária életéből.

Informačná kancelária mesta

Levoča
Námestie Majstra Pavla 58
ikle@levoca.sk
+421 53 451 37 63

www.ik.levoca.eu
MÁJ – SEPTEMBER
pondelok – nedeľa: 9.00 – 17.00

OKTÓBER – APRÍL
pondelok – piatok: 8.30 – 16.30

Spiš

13. Szepesi vár (Spišský hrad, UNESCO)
A 200 méter magas mészkősziklán fekvő várrom már
a távolból is megragadja az ember tekintetét. A Vár
nevéből, amely önállóan dominál a környező területeken,
ered a Szepesség megnevezés. Történelme, a
12. század közepéig nyúlik vissza, bár a helyén már sokkal
korábban egy kelta, majd később a szomszédos
domboldalon egy szláv erőd lett kiépítve. Mai napig
meglepő a nagy terjedelme, amely Európai legnagyobb
várai közé sorolja, ahogy a monumentális építészete
is. A szepesi főispánok székhelyeként szolgált, és
teljesen a 17. század végéig lakott volt. A tulajdonosai,
a Csáky család, ezután átköltöztek a modernebb kastélyaikba
Szepesmindszentre, Hatkócra és máshová.
14. Szepeshely (Spišská Kapitula)
A várral szembeni dombon terül el Szepeshely (Spišská
Kapitula) egyházi városa, a jellegzetes két román
stílusú toronnyal rendelkező katedrálisával. 1776 –
tól a Szepesi püspökség székhelye. Műemlékei közül
említésre méltó, főleg a román „Fehér oroszlán” szobor,
Szapolyai kápolna oltára, de Szapolyai Imre és
István gyönyörű reneszánsz sírfeliratai is.
15. Szepesi Jeruzsálem
Szepeshelyen, a „Pažica”- ként elnevezett részen, a
szakemberek egy egyedi területi formát találtak, amely
Jeruzsálemre emlékeztet. A hipotézist, a „Szepesi Jeruzsálem”
létére, a történészek is megerősítették. A hívők
számára ez lehetővé tette, a keresztút hű átélését
azokban az időkben, amikor a Szentföldre irányuló
zarándokutak problémát jelentettek.
16. Szepesváralja
A vár alatti rész egy kézműves kisváros volt. Már
a 17. századtól itt található az irgalmas testvérek kórháza
és kolostora. A katolikus templom gazdag belső
teréből, csak néhány kép és a gótikus keresztelő került
megőrzésre. A városban több mint 600 zsidó lakott,
akik után egy zsinagóga maradt fenn.

17. zsigra (Žehra)
Zsigra község egy jelentős archeológiai terület. Itt
található az ősi, korai- gótikus Szentlélek templom.
A belső terében ritka gótikus szobrok találhatóak
a 13. század elejéből, valamint kőből készült keresztelő
a 13. századból. Zsigra, Hatkóc nevezetű részében
található egy 1703 ban épített barokk kastély,
karbantartott franciakerttel. A park és a kastély egy
része megtekinthető a látogatók számára is, annak
ellenére, hogy itt található a szociális szolgáltatások
székhelye is.

18. reneszánsz haranglábak a Szepességben
A haranglábak hatalmas, torony formájú tetraéderes
szerkezetek, hangablakokkal ellátva. A reneszánsz
korból származnak. Annak ellenére, hogy a legtöbbször
a templomok területén kerültek felépítésre, nem
csak egyházi célokat szolgáltak. A városok és a községek
őrtoronyként valamint megfi gyelő toronyként is
használták azokat, és jelentették róluk az esetleges
veszélyeket. Európai szinten egyedi építményekről
van szó. Megtalálhatja Késmárkon, Szepesbélán, Poprádon,
Szepesszombaton, Podolinban, vagy Nagyőr
községben is.
További információk a projektről:
http://zvonice.nzw.sk/ oldalon.
19. Gótikus út
Ez egy tematikus, kulturális- ismertető út. Teljes körben
bemutatja a Szepesi –Gömöri régió legjelentősebb
és legértékesebb kincseit. Összesen 4 térségre
kerül felosztásra: Szepesi –Gömöri, Pienini, Tátrai és
Gömöri – Rima vidéki. Az útvonalak útjelzésekkel vannak
megjelölve, az egyes műemlékek pedig információs
táblákkal vannak ellátva.
További információk a projektről:
http://www.gothicroute.sk/ oldalon.

MÚZEUMOK
ÉS GALÉRIÁK

1. Vörös Kolostor Múzeum
Ezen nemzeti kulturális emlékmű, hivatalosan a Lehnici
kolostor, a Lipník, festői Dunajecbe torkollásánál, a Pieninek
hegyekben fekszik. A kolostor eredetileg a Karthausi
rend számára, később a Kamaduli szerzetesek számára
szolgált. A múzeumi kiállítás közelebb hozza a történelmet,
az említett rendek kolostori életét, valamint a Vörös
Kolostor, de az egész Szepesi régió értékes emlékműveit is.
Pod lipami 20, 059 06 Vörökolostor (Červený Kláštor)
 +421 52 482 20 57
 muzeumcervenyklastor@muzeumcervenyklastor.sk
www.muzeumcervenyklastor.sk
2. Dr. Greisiger Mihály múzeuma Szepesbéla
községben
Greisiger Mihály múzeuma, amely a saját házában lett
berendezve, közelebb hozza az érdeklődők számára
a Szepesbéla községből származó polihisztor és városi
orvos tevékenységét, együtt a kisváros történelmével és
néprajzi sajátosságaival is. A városi orvos munkáján kívül,
Greisiger a Szepesség növény-és állatvilágának a tanulmányozásával,
valamint az adott régió archeológiai kutatásaival
is foglalkozott. Az expozíción kiállításra kerülnek
az okmányok a tudományos kedvteléséről, valamint
a bútorok és szerszámok az orvosi rendelőjéből is.
Hviezdoslavova 21, Szepesbéla (Spišská Belá)
 +421 52 459 13 22
3. Petzval József Miksa múzeuma Szepesbéla
községben
A múzeumban megjelenítésre kerül Petzval József Miksa
életműve, tekintettel az optikai megjelenítés fejlődésére,
teljesen az első felvételig, amely a 19. században fényképnek
lett elnevezve. Megőrzésre kerültek a leghíresebb
objektív számításainak a másolatai, a teljes fémből
készült dagerrotípia berendezés Petzval objektívvel, valamint
a munkájának egyéb értékes eredményei is. Petzval
találmánya hatalmas fejlődést jelentett a fényképészet
iparában.
Petzvalova 30, 05901 Szepesbéla (Spišská Belá)
 +421 52 459 13 07
 muzeum.petzval@stm-ke.sk
www.stm-ke.sk
4. Nagyőri kastély –Szepesbéla
A kastély a Horváth –Stanishov családhoz, később pedig
a Mednyánszky és Czóbel családokhoz tartozott. Az utolsó
tulajdonos 1972-es halála után, a kastély kezelője a
Szlovák Nemzeti Galéria lett. Az állandó kiállítások főleg
Mednyánszky László műveit, a régi könyvtár gyűjteményeit
és a kastély bútorzatát mutatják be. Ma a kastélyban
különböző programok és Kastélyjátékok kerülnek
megszervezésre. A hatalmas területen és a közeli Poprád
folyóval határolt angolkertben, a látogatóknak lehetőségük
van a kellemes relaxációra és pihenésre is.
Medňanského 25, 059 01 Szepesbéla (Spišská Belá)
 +421 52 458 11 52 vagy +421 52 458 13 12
 strazky@sng.sk,
www.sng.sk
5. A történelmi gépjárművek kiállítása –
Vármúzeum Késmárk
A történelmi gépjárművek és tűzoltótechnika kiállításán,
számos egyedi gépjármű és motorgépjármű látható.
A gyűjtemény részét képezi például a „Praga ALpha
Phateon”, amelyben még maga Tomáš Baťa utazgatott
Poprád városa körül, hogy megtalálja a megfelelő helyet
az új üzeme számára, amely Szvit városában került
kiépítésre. Szintén megtekinthető a különleges Škoda
154 tűzoltó autó (1929), amely egyedi a saját kategóriájában
Európában, a Škoda Popular (1937-1938) és még
sokminden más is.
Hradné námestie 42, 060 01 Késmárk (Kežmarok)
 +421 52 428 00 72, +421 918 742 726
 lektori@kezmarok.com
www.kezmarok.com

7. Szlovák Nemzeti Múzeum – Szepesi múzeum
Lőcsén
A városban három kiállítása van – a Városházán, Pál-
-mester házában és a Kiállítási csarnokban. A Városházán
található kiállítás a város történelmével foglalkozik
és bemutatja a szobrászat és festészet fejlődését, valamint
a művészi szakmák fejlődését a Szepesi régióban.
Itt különböző kiállítások, előadások, koncertek és konferenciák
kerülnek megrendezésre. Pál mester házában,
a látogatók válaszokat találnak a kérdésikre a fafaragó
személyével kapcsolatban, aki Lőcse városához kötődik.
A múzeum kiállítási csarnoka, egész évben kiállítások
számára szolgál. A múzeum következő kiállítása a Szepesi
vár (UNESCO), Szepesváralján.
Námestie Majstra Pavla 40
 muzeum@levonet.sk
 +421 53 451 27 86
www.spisskemuzeum.com
8. Lőcse város galériája
A történelmi, értékes kőkapuzatú Mariassy házban található.
Megfelelő helyet biztosít a művészi beszélgetésekhez,
társalgásokhoz, valamint megfelelő kiállítási hely,
nem csak a Lőcsei művészek számára.
Námestie Majstra Pavla 43
 msks.galeria@gmail.com
 +421 903 645 863
www.galeria.levoca.eu
9. Speciális iskola múzeuma
Ezen specializált intézmény, teljes Szlovákia területén
működött. Az érdekes kiállítási tárgyak közé, amelyeket
a múzeum bemutat, és nem csak az állandó kiállítások
keretein belül, a speciális pedagógiai segédeszközök,
munkaeszközök, valamint a speciális diákok munkáinak
az eredményei tartoznak.
Námestie Majstra Pavla 28
 mss.levoca@levonet.sk
 +421 53 451 28 63
www.msslevoca.sk
10. Símúzeum Tátralomnic
A múzeum a történelemmel, a téli sportok Magas Tátra
–i kialakulásával és fejlődésével foglalkozik, a kezdetektől
teljesen 1945-ig. A legnagyobb csábítást a látogatók
számára, a 3,07 m hosszú, 1885-ből származó sílécek,
régi bobok kiállítása, valamint a síléc-, síbot és sícipőgyártó
műhely jelentik.
059 60 Tátralomnic 97
 +421 905 592 858
 hubacvlado@gmail.com