©2019 Uplift · Built with love by Swift Ideas using WordPress.

Nové parkovacie miesta v Bachledovej doline

Nové parkovacie miesta v Bachledovej doline
dec 12 roman

Nájdenie parkovania bude tento rok hračkou. Aby sme Vám umožnili dostať sa na lyžiarsky svah alebo do korún stromov čo najpohodlnejšie zväčšili sme odstavné plochy v Bachledovej doline. Na voľné plochy Vás počas celého roku nasmeruje personál parkoviska.