W pracy 9:00 - 19:00
Webcam  

Okolica

Kežmarok

1. Drewniany Kościół Artykularny (UNESCO)
Drewniany Ewangelicki Kościół Artykularny został
wprowadzony w listę UNESCO. Kościół zbudowany
jest w stylu baroka ludowego. Potężne sklepienie
z malowidłami leży na czterech kolumnach o skręconym
trzonie i na ścianach. Na parterze i na sześciu emporach
jest dosyć miejsca dla więcej niż 1500 osób.

 
2. Nowy Kościół Ewangelicki w Kieżmarku
W drugiej połowie wieku 19-tego się wierni Kościoła
Ewangelickiego z Kieżmarku zdecydowali zbudować
nową, bardziej reprezentującą świątynie. Budynek nie posiada
jednolitego stylu budowli. Można w nim znaleźć elementy
bizantyjskie, renesansowe, mauretańskie, a nawet
różne orientalne.

 
3. Liceum Ewangelickie w Kieżmarku
Pierwsze wzmianki o istnieniu szkoły miejskiej w Kieżmarku
pochodzą z lat 1383 -1392. Po 1531 roku otrzymała
ona charakter gimnazjum protestanckiego,
przy którym później powstały klasy akademiczne
z wydziałem fi lozofi i, prawa i teologii, czyli zmieniła się w
liceum. W budynku liceum znajduje się największa biblioteka
szkolna w Europie środkowej. W bibliotece można
znaleźć 150 000 związków ze wszystkich możliwych dziedzin
i języków świata.

 
4. Muzeum w Zamku Kieżmarskim
Zamek należy do tak zwanych zamków miejskich – był on
zbudowany bezpośrednio na terytorium miasta Kieżmark
po to, by bronił go przed przeciwnikiem. Natomiast wręcz
przeciwnie, właściciele zamku walczyli przeciwko mieszkańcom
miasta, którzy nie chcieli zrezygnować z przywilejów
wolnego miasta królewskiego i zostać zwykłymi poddanymi.
Ostatnim właścicielem zamku był Ferdynand Rueber,
od którego mieszkańcy w 1702 roku odkupili zamek.

5. Rzymsko-katolicki Kościół pw. Krzyża Świętego,
Dzwonnica w Kieżmarku
Historia kościoła pw. św. Krzyża sięga do czasów dawnej
wioski słowiańskiej, co potwierdza także od wieków używana
nazwa Windischgrund / terytorium słowiańskie/.
Najstarsze kamienne części kościoła pochodzą z połowy
wieku 13-tego. Przeważnie gotyckie jest również wnętrze
– ołtarze boczne, chrzcielnica i stalle. Z roku 1518 pochodzi
renesansowa ławka pod wielką emporą, gdzie siedziała
rada miejska z wójtem. W pobliżu kościoła jest dzwonnica
renesansowa z roku 1591, uważana za najpiękniejszą
kampanile spiską.

 
6. Starý trh (Stary targ) – najstarsza ulica
w Kieżmarku
Starý trh uważany jest za jedną z najstarszych ulic Kieżmarku
– fundamenty większości domów zbudowane były w wieku
13-tym. Przy górnym i dolnym końcu ulicy można zobaczyć
typowe spiskie domy rzemieślników. Za domami znajdują
się ruiny fortyfi kacji miejskiej. W domu nr. 39 spotykali
się studenci – członkowie tajnej grupy „Mor ho!“, którzy byli
z powodu swojego przekonania wyrzuceni ze wszystkich
szkół węgierskich

Kežmarská informačná agentúra

Hlavné námestie, Kežmarok
+421 52 449 21 35
info@kezmarok.sk
Po-Pia 9:00 -13:00; 14:00 – 17:00
So 9:00-13:00

Levoča

7. Plac Mistrza Pawła
Jest otoczony imponującymi gotyckimi i renesansowymi
kamienicami, przede wszystkim z wieku 14-tego – 15-
tego. Słynny okres w życiu miasta przypomina zwłaszcza
Dom Thurzonów z renesansową attyką i sgraffi tem, Wielki
Dom Żupny, należący do najładniejszych kamienic w
byłych Węgrach, cenny ze względów architektonicznych
Dom Hainów, Pałac Schwabów z nietypowym podwórkiem
arkadowym, Dom Mariassy‘ego z późnogotyckim
portalem kamiennym oraz Dom Spillenbergera zdobiony
muszlami. Najbardziej wyraźnym symbolem miasta jest
Kościół pw. św. Jakuba, Ratusz oraz Kościół ewangelicki.
Unikatem dla turystów jest Klatka Wstydu.

 
8. Kościół pw. św. Jakuba (UNESCO)
Zabytek kultury gotyckiej o bezcennej wartości ze względu
sztuki i historii, największy budynek sakralny na Spiszu oraz
drugi największy na Slowacji, który jest dumą całego miasta.
Sama świątynia wraz z najwyższym późnogotyckim
drewnianym ołtarzem skrzydłowym na świecie (wysokość
– 18,62 m, szerokość – 6,27m) z warsztatu rzeźbiarskiego
Mistrza Pawła z Lewoczy, zbiorem kolejnych ołtarzów
drewnianych, bezcennymi malowidłami na ścianach oraz
całą resztą wyposażenia jest razem z dziełem złotnika barokowego
Jana Szilassyiego Narodowym Zabytkiem Kultury.

 
9. Ratusz

Do kształtu dzisiejszego odbudowano go w latach 1893 –
1895. Nad arkadami renesansowymi na fasadzie południowej
namalowane są sylwetki alegoryczne pięciu cnót mieszczańskich
z 1615 roku. Ostrożność, dzielność, cierpliwość,
sprawiedliwość i umiarkowanie nabierają kształt sylwetek
kobiecych i poszczególne cnoty przybliżone są napisami

pochodzącymi z ideałów humanizmu. W ratuszu znajduje się 14 Juraj Čurilla
muzeum, w którym do najciekawszych eksponatów należy
obraz legendarnej Białej Damy oraz kawałek jej ubrania.

 
10. Klatka wstydu
Średniowieczny pręgierz sześciokątny z wieku 16-tego
położony jest na mocnych fundamentach obok ratuszu,
pozostaje ze sztabów żelaza i zdobiony jest żelaznymi
sercami oraz liliami. Odpokutowywano w nim kiedyś
przestępstwa przeciwko obowiązującym prawom i zasadom
moralnym, które nie były tak poważne, by ukarać je
karą śmierci. W ten sposób karano również kobiety, które
wyszły do ulic nocnych po zaświeceniu lamp bez męża.

 

11. Dom Mistrza Pawła
W średniowiecznej kamienicy mieszczańskiej z zachowanym
portalem gotyckim i muszlami zdobioną fasadą
znajduje się muzeum. Dokumentuje życie i dzieło rzeźbiarskie
jednego z najistotniejszych mistrzów późnej gotyki
– rzeźbiarza Mistrza Pawła z Lewoczy, które wygłoszono
jako wyjątkowy dorobek dla Światowego Bogactwa Kulturalnego.
12. Sanktuarium Nawiedzenia Maryi Panny na Wzgórzu
Mariánska hora
Kościół jest placówką głównego Sanktuaria Maryjnego
w Rzymie – Sanktuaria Santa Maria Maggiore, wraz z pełnymi
uprawnieniami i odpustami. W jego wnętrzu znajduje
się ołtarz z gotycką rzeźbą Maryi Panny, pochodzący
z okresu ok. 1470 roku. Droga do sanktuaria otoczona jest
lipami, i swoją nazwę „Aleja Jana Pawła II“ otrzymała przy
okazji 10. rocznicy odwiedzenia Ojca Świętego. Częścią
integralną ścieżki jest pięć kaplic, które przypominają postacie
i wydarzenia z życia Maryi Panny.
Biuro Informacji miasta Lewocza
Námestie Majstra Pavla 58
www.ik.levoca.eu
 ikle@levoca.sk
 +421 53 451 37 63
MAJ – WRZESIEŃ
Poniedziałek – Niedziela: 09:00 – 17:00
PAŹDZIERNIK – KWIECIEŃ
Poniedziałek – Piątek: 08:30 – 16:30

Informačná kancelária mesta

Levoča
Námestie Majstra Pavla 58
ikle@levoca.sk
+421 53 451 37 63

www.ik.levoca.eu
MÁJ – SEPTEMBER
pondelok – nedeľa: 9.00 – 17.00

OKTÓBER – APRÍL
pondelok – piatok: 8.30 – 16.30

Spiš

13. zamek Spiski (UNeScO)
Pozostałości zamku wznoszące się na ponad 200 m wysokiej
górze trawertynowej zauważysz już z daleka. Od
nazwy zamku, który suwerennie dominuje całej okolicy
wywodzi się nazwa regionu: Spisz. Jego początki sięgają
do połowy 12-tego wieku, chociaż dawno wcześniej był w
tym miejscu celtycki i później na sąsiednim wierchu słowiański
gród. Do dzisiaj zaskakująca jest jego duża powierzchnia,
dzięki której należy do największych zamków Europy,
tak samo podziwiająca jest jego potężna architektura. Był
on siedzibą głównych hrabiów Spisza, zamieszkiwano
w nim do końca wieku 17-tego. Jego właściciele – rodzina
Csáky – przeprowadzili się potem do nowoczesnejszych
kasztelów w Bijacowcach, Hodkowcach i innych.

 

14. Spišská Kapitula (UNeScO)
Naprzeciwko zamkowi się na górze wznosi Spišská Kapitula
– miasteczko ściśle powiązane z Kościołem – typowe
dzięki swej katedrze z dwiema wieżami romańskimi. Od
1776 roku jest siedzibą biskupstwa Spiskiego. Spośród
jego zabytków zasługuje na uwagę przede wszystkim plastika
„białego lwa“, ołtarz w kaplicy Zápoly’ego i przepiękne
epitafi um renesansowe Emeryka i Stefana Zápoly’ego.
15. Jerozolima Spiska
W Kapitule Spiskiej i w jej części zwanej Pažica naukowcy
znaleźli unikalny koncept terytorium, które przypomina
Jerozolimę. Hipoteza o istnieniu „Jerozolimy Spiskiej“
została potwierdzon także przez historyków. Wiernym
powinno to umożliwić jak najbardziej autentyczne przeżycie
kalwarii w czasach, kiedy odbycie pielgrzymki do Ziemi
Świętej było trudne.

16. Spišské Podhradie
Obszar pod zamkiem był kiedyś żywym miasteczkiem
rzemieślniczym. Już od wieku 17-tego znajdował się tutaj
szpital i Klasztor Braci Miłosiernych. Z bogatego wnętrza
kościoła katolickiego zachowało się tylko parę obrazów
i chrzcielnica gotycka. W mieście mieszkało więcej niż 600
żydów, pamiątką na nich jest synagoga.
17. Žehra (Żehra) (UNESCO)
Wioska Żehra jest istotnym stanowiskiem archeologicznym.
Znajduje się tutaj starożytny wczesnogotycki Kościół
pw. Św. Ducha. V jego wnętrzu znajdują się bezcenne
plastyki gotyckie z początku wieku 15-tego i kamienna
chrzcielnica z wieku 13-tego. W Hodkowcach, części miasta
Żehra, jest kasztel barokowy z 1703 roku z utrzymywanym
parkiem w stylu francuskim. Park i część kasztelu są
otwarte dla zwiedzających, chociaż budynek służy także
jako siedziba przedsiębiorstwa zajmującego się usługami
społecznymi.
 muzeum@levonet.sk
 +421 53 454 13 36

Vitajte!


18. Dzwonnice renesansowe na Spiszu
Dzwonnice to potężne czworokątne budynki w kształcie
wieży z oknami służącymi do unikania dźwięku. Powstały
w okresie renesansu. Nawet jeżeli budowane zostawały w
pobliżu kościołów, nie służyły one tylko do celów Kościoła.
Miasta i wsi korzystali z nich jako z wieży strażniczych i
obserwatorium i dzwoniono z nich na alarm w wypadku
zagrożenia. Chodzi o unikalne budynki w Europie. Znaleźć
je można na przykład w miastach Kieżmark, Wrbów,Biała
Spiska, Lubica, Poprad, Spiska Sobota, Podoliniec lub Strażki.
Zobacz więcej informacji na: http://zvonice.nzw.sk/
19. Droga gotycka
Jest tematyczną, kulturowo-poznawczą drogą. Za pomocy
połączonych ze sobą punktów przybliża najciekawsze i najcenniejsze
perły regionu Spisz – Gemer. Podzielona jest do
czterech części – Spisz-Gemer, Pieniny, Tatry, i Gemer-Rimava.
Trasy oznaczone są wskazówkami drogowymi i pojedyncze
zabytki przybliżone są na tablicach informacyjnych.
Więcej informacji znajdziesz na stronie:
http://www.gothicroute.sk/

Múzeá a galérie

1. Muzeum czerwony Klasztor
Ten Narodowy Zabytek Kultury, ofi cjalnie kiedyś nazywany
Lechnickim klasztorem położony jest w malowniczym
otoczeniu Pienin, u ujścia potoku Lipnik do
przełomu Dunajca. Klasztor służył pierwotnie zakonowi
kartuzów, później kamedułów. Ekspozycja w muzeum
przybliża historię i życię wyżej wymienionych zakonów
a także cenne zabytki z Czerwonego Klasztora oraz całego
obszaru Spisza północnego.
Ul. Pod lipami Nr. 20, 059 06 Czerwony Klasztor
 +421 52 482 20 57
 muzeumcervenyklastor@muzeumcervenyklastor.sk
www.muzeumcervenyklastor.sk

 
2. Muzeum dra Michała Greisigera w Białej Spiskiej
Muzeum lekarza Michała Greisigera, znajdujące się
w jego domu , przybliża życie i dzieło polihistora i lekarza
miejskiego z miasteczka Biała Spiska, razem z historią
i etnografi cznymi cechami typowymi dla miasta. Oprócz
pracy lekarza miejskiego zajmował się Greisiger badaniem
fauny i fl ory Spisza oraz badaniami archeologicznymi
w regionie. W ekspozycji wystawione są rzeczy udowadniające
jego zainteresowania oraz meble i sprzęt z jego
ordynacji.
Ul. Hviezdoslavova 21, Biała Spiska
 +421 52 459 13 22

 
3. Muzeum J.M.Petzvala w Białej Spiskiej
W muzeum można zapoznać się z dziełem J.M.Petzvala,
które stanowi przegląd rozwoju optycznej prezentacji,
aż po pierwsze zdjęcie, które zostało w wieku 19-tym
nazwane fotografi ą. Zachowane są także kserokopie
kalkulacji najsłynniejszego obiektywu, metalowe dagerotypowe
urządzenie z Petzwalowym obiektywem
i inne cenne wyniki jego pracy. Petzwalowe odkrycie
stanowiło początek ogromnego rozwoju przemysłu fotografi
cznego.
ul Petzvalova 30, 05901 Biała Spiska
 +421 52 459 13 07
 muzeum.petzval@stm-ke.sk
www.stm-ke.sk

 
4. Kasztel Strażki – Biała Spiska
Kasztel należał do rodziny Horv‘athów-Stansithów
i później do rodziny Mednyánskich i Czóbelowców. Po
śmierci ostatniej właścicielki w 1972 roku kasztel stał się
własnością Słowackiej Galerii Narodowej. Stała ekspozycia
przybliża zwłaszcza dzieło malarza Ladislava Mednyánskiego,
zbiory bibioteki historycznej oraz meblowe
wyposażenie kasztelu. Obecnie w kasztelu organizowane
są różne imprezy kulturowe oraz Gry Kasztelowe.
W rozległym parku koło kasztelu w stylu angielskim, który
kończy się rzeką Poprad mają zwiedzający możliwość
oddać się przyjemnej relaksacji.
Ul. Medňanského 25, 059 01 Biała Spiska
 +421 52 458 11 52 lub +421 52 458 13 12
 strazky@sng.sk,
www.sng.sk

6. Ekspozycja pojazdów historycznych –
Muzeum w Zamku Kieżmarskim
W ekspozycji pojazdów historycznych oraz techniki
straży pożarnej można obejrzeć unikalne samochody
i motory. W zbiorze znajdują się na przykład Praga Alpha
Phaeton, w której Tomasz Baťa podróżował po okolicy
miasta Poprad, kiedy szukał miejsca dla swej nowej „fabryki“,
zbudowanej w mieście Svit. Unikalny samochód
straży pożarnej Škoda 154 (1929), jedyny tego rodzaju
w Europie, Škoda Popular (1937 – 1938) oraz dużo innych.
Ul. Hradné námestie 42, 060 01 Kieżmark
 052 428 00 72, 0918 742 726
 lektori@kezmarok.com
www.kezmarok.com

 
7. SNM – Muzeum Spiskie w Lewoczy
W mieście ma ono trzy ekspozycje – Ratusz, Dom Mistrza
Pawła oraz Sala Wystawowa. Ekspozycja w ratuszu
poświęcona jest historii miasta i przedstawia pokazy
rozwoju sztuki plastycznej i malarskiej oraz zawodów rzemieślniczych
na Spiszu. Odbywają się tutaj wystawy, wykłady,
koncerty i konferencje. W Domu Mistrza Pawła znajdą
turyści odpowiedzi na pytania dotyczące postaci tego
rzeźbiarza średniowiecznego, ściśle związanego z Lewoczą.
Sala Wystawowa muzeum poświęcona jest różnym
wystawam przez cały rok. Następną ekspozycją muzeum
jest Zamek Spiski (UNESCO) w mieście Spišské Podhradie.
Námestie Majstra Pavla 40
www.spisskemuzeum.com
 muzeum@levonet.sk
 +421 53 451 27 86

 
8. Galeria Miasta Lewocza
Znajduje się w historycznym Domie Mariassy‘ego z bezcennym
portalem kamiennym. Jest miejscem biesiad
i spotkań artystycznych oraz wystaw nie tylko Lewoczskich
artystów.
Námestie Majstra Pavla 43
www.galeria.levoca.eu
 msks.galeria@gmail.com
+421 903 645 863

 
9. Muzeum edukacji specjalnej
Jest to ośrodek specjalistyczny z ogólnosłowackim
zasięgiem działania. Do interesujących eksponatów,
prezentowanych przez muzeum i to nie tylko w stałej
ekspozycji, ale także we swoich wystawach, należą specjalno-
edukacyjne narzędzia i wyniki prac dzieci szkolnych
ze szkół specjalnych.
Námestie Majstra Pavla 28
www.msslevoca.sk
 mss.levoca@levonet.sk
 +421 53 451 28 63
10. Muzeum narciarskie w Tatrzańskiej Lomnicy
Muzeum zajmuje się historią, powstaniem i rozwojem
sportów zimowych w Tatrach Wysokich od ich samego
początku do 1945 roku. Największą moc przyciągającą
turystów mają narty o długości 3,07 metra z 1885 roku
oraz ekspozycja starych saneczków, warsztat do produkcji
nart, kijków narciarskich oraz butów.
059 60 Tatrzańska Lomnica 97
 +421 905 592 858
 hubacvlado@gmail.com