©2021 Uplift · Built with love by Swift Ideas using WordPress.

Pravidlá COVID-19 automatu platné od 13.09.2021

Pravidlá COVID-19 automatu platné od 13.09.2021
sep 9 Juraj Soltys

Milí návštevníci,

Od 13.09.2021 sa menia pravidlá COVID AUTOMATU podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 240/2021.
Podľa aktuálne platných podmienok je povinné sa preukázať pri vstupe do kabínkovej lanovky GONDOLA BACHLEDKA  potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19

Reštaurácia PANORAMA funguje naďalej podľa režimu OTP:

a) potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19

b) potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19

c) potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19

Pre bližšie informácie sledujte stránku: https://automat.gov.sk/poprad