©2023 Uplift · Built with love by Swift Ideas using WordPress.

COVID – 19

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA COVID

BEZPIECZNY WYPOCZYNEK W OŚRODKACH TATRY SUPER SKI.

DBAJMY WSPÓLNIE O NASZE ZDROWIE

 

Nie ma na to lepszego sposobu, niż rześkie i czyste górskie powietrze. W tym sezonie jazda na nartach będzie trochę inna. Stacje zrzeszone w grupie Tatry Super Ski oferują nie tylko mnóstwo radości z jazdy na nartach, ale także szereg dodatkowych możliwości.

Dlatego, bazując na aktualnych wytycznych, przepisach i zaleceniach wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia i Rozwoju na sezon zimowy 2020/2021, wprowadzamy dodatkowe procedury, których celem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa wszystkim turystom, pracownikom jak i mieszkańcom regionu.

Każdy z nas może w dużym stopniu przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym, dlatego też prosimy o bezwzględne przestrzeganie tych środków zapobiegawczych:

Jakie działania podjęliśmy by wypoczynek w naszych ośrodkach był bezpieczny?

STACJE NARCIARSKIE I WYCIĄGI:

Wszystkie ośrodki Tatry Super Ski niezwykle odpowiedzialne przygotowały się do sezonu. Nasze obiekty dostosowaliśmy do wymagań, które Ministerstwa Zdrowia i Rozwoju opracowały przy udziale Głównego Inspektora Sanitarnego. Oto działania, które na bieżąco prowadzimy na miejscu:

 • Wyposażyliśmy pracowników stacji w środki ochrony indywidualnej – maseczki, rękawiczki, przyłbice oraz środki do dezynfekcji.
 • Na terenie wszystkich stacji umieściliśmy ogólnodostępne, opisane i regularnie uzupełniane dozowniki z płynem dezynfekującym.
 • Regularnie dezynfekujemy przestrzenie wspólne i najczęściej używane elementy wyposażenia (klamki, blaty, oparcia krzeseł, włączniki i uchwyty).
 • Przestrzegamy obowiązku zasłaniania nosa i ust podczas pracy i Was również o to prosimy (na terenie ośrodków oraz wyciągów i kolei linowych).
 • W zależności od warunków pogodowych staramy się systematycznie wietrzyć pomieszczenia wchodzące w skład ośrodków narciarskich.
 • Zwiększyliśmy odległości między pracownikami stacji oraz wprowadziliśmy rozwiązania, które ograniczają ich kontakty – np. zmianowy tryb pracy oraz podział obiektów na kilka stref.
 • W każdym ośrodku przygotowaliśmy miejsce do izolacji osoby wykazującej objawy infekcji.
 • Na terenie stacji goście znajdą plakaty oraz naklejki z najpotrzebniejszymi zasadami bezpieczeństwa oraz numerami telefonów alarmowych.
 • W środkach służących do przemieszczania się (tj. wyciąg, kolej, przenośnik taśmowy, itp.) nie występuje ograniczenie przepustowości w przypadku, gdy miejsca zajmować będą osoby zamieszkujące w jednym gospodarstwie domowym lub mające wspólny nocleg lub wspólnie podróżujące do stacji turystyczno – narciarskiej. Jednak istnieje bezwzględny obowiązek zasłaniania ust i nosa przez wszystkie osoby korzystające z wyciągu. W innym przypadku istnieje bezwzględny obowiązek zachowania dystansu społecznego zgodnie z aktualnym rozporządzeniem oraz bezwzględny obowiązek zasłaniania ust i nosa przez wszystkich korzystających z wyciągu.

 SZKÓŁKI NARCIARSKIE I WYPOŻYCZALNIE SPRZĘTU

Narciarstwo i snowboard to sporty, które stwarzają mniejsze niż inne ryzyko infekcji – m.in. poprzez ochronę, którą stanowią podstawowe elementy wyposażenia narciarzy – rękawiczki, maski, kominiarki, bandanki czy gogle . Przystokowe szkółki narciarskie i wypożyczalnie sprzętu również działają według zaleceń i zasad określonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

 • Instruktorzy przestrzegają obowiązku zasłaniania ust i nosa w trakcie zajęć, kontaktu z kursantami oraz przejazdów na wyciągach
 • Miejsca spotkań z instruktorami zostały ograniczone i wyznaczone tylko w jednej strefie
 • Zalecamy rezygnację z funkcjonowania poczekalni w przystokowych szkółkach narciarskich.
 • Zalecamy dezynfekcję sprzętu w wypożyczalniach na terenie ośrodków (każdorazowo po zwróceniu sprzętu przez klienta).

GASTRONOMIA

Funkcjonowanie przystokowych obiektów gastronomicznych w całości uzależniamy od rozporządzeń właściwych Ministerstw oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Niemniej jednak określiliśmy uniwersalne zasady, w ramach których takie obiekty powinny funkcjonować na stałe.

 • Przestrzegamy obowiązku zasłaniania nosa i ust oraz dezynfekcji dłoni podczas pracy i Was również o to prosimy.
 • Wszystkim pracownikom punktów gastronomicznych zapewniamy środki ochrony indywidualnej – maseczki, rękawiczki, przyłbice oraz środki do dezynfekcji.
 • Przy wejściu do punktu gastronomicznego obowiązuje dezynfekcja dłoni przez gości. Zdjęcie maseczki przez gościa może nastąpić dopiero po zajęciu miejsca przy stoliku.
 • Podczas oczekiwania w kolejce do kasy prosimy o zachowanie dystansu 1,5 m.
 • Stoliki są oznaczone oraz regularnie dezynfekowane.
 • W toalecie, zgodnie z wytycznymi władz sanitarnych, zostały wyłączone suszarki do rąk.

Oprócz procedur zalecanych przez instytucje państwowe, wprowadziliśmy także dodatkowe działania i inwestycje, które podniosą poziom bezpieczeństwa i pomogą zmniejszyć ryzyko transmisji koronawirusa.

 

CELEM WDRAŻANYCH PROCEDUR JEST:

 • Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników (obsługi), gości / klientów stacji narciarskiej.
 • Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników / obsługi oraz gości / klientów.
 • Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.
 • Ograniczenie występowania sytuacji mogących doprowadzić do transmisji wirusa SARS-CoV-2.

Jeśli Twój stan zdrowia budzi wątpliwości bądź nie czujesz się najlepiej, prosimy o szczególne zachowanie ostrożności i w miarę możliwości o pozostanie w domu – tak, by nie narażać siebie i innych osób. Zgodnie z zaleceniami GIS, w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby (jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu) zastrzegamy sobie możliwość odmowy wpuszczenia gościa na teren obiektu.

Jeśli podczas Twojego pobytu zauważysz u siebie objawy Covid-19 (suchy kaszel, gorączka, duszność itp.), Należy natychmiast skontaktować się z odpowiednimi służbami pod numerem alarmowym 999 lub 112 oraz zgłosić ten fakt obsłudze stacji narciarskiej lub obiektu noclegowego w którym się zatrzymaliśmy. Odpowiednie instrukcje i wszystkie dalsze kroki zostaną przekazane podczas rozmowy.

WSPÓLNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W tym sezonie zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby zapewnić Wam bezpieczeństwo i komfort użytkowania naszych stacji. Pamiętajmy, że wszyscy działamy razem dla naszego wspólnego dobra.

Przed patogenami ochronią nas również podstawowe elementy narciarskiego wyposażenia. Kominiarki, bandanki, rękawiczki czy gogle – podobnie jak maseczki – ograniczają rozprzestrzenianie się bakterii i wirusów.

Verified by MonsterInsights