©2024 Uplift · Built with love by Swift Ideas using WordPress.

Kodeks FIS

Kodeks FIS

Zasady zachowania na stoku narciarskim

Zasady zachowania na stoku narciarskim

Aby jazda na nartach była przyjemością, niezwykle ważne jest zachowywać się na stokach tak, aby nie narażać na niebezpieczeństwo siebie i innych narciarzy. Wszystkie osoby na stokach są zobowiązane do przestrzegania następujących przepisów:

Obowiązki osoby korzystającej z trasy narciarskiej

(1) Osoba korzystająca z trasy narciarskiej jest zobowiązana:

  1. a) zachowywać się w taki sposób, aby nie zagrażała życiu, zdrowiu lub własności mienia innych osób i / lub ośrodka narciarskiego;
  2. b) w ramach swoich zdolności i możliwości udzielić pomocy w razie wypadku, niezwłocznie powiadamić o urazie operatora stoku narciarskiego i pozostać w miejscu wypadku w celu zapewnienia pomocy wg § 8 ustęp 1 d);
  3. c) stosować się do zasad postępowania na stoku narciarskim i postępować zgodnie z instrukcjami operatora stoku narciarskiego;

(2) narciarze i snowboardziści (dalej „narciarz”) mają obowiązek dostosować jazdę na nartach do charakteru i stanu toru narciarskiego i swoich możliwości, a także liczby narciarzy na torze narciarskim;

(3) Narciarz powinien wybrać obowiązkowy kierunek jazdy w taki sposób, aby nie zagrażał on przejeżdżającym na nartach. Narciarz, który zjeżdza za innym narciarzem, zobowiązany jest do zachowania dostatecznej odległości, aby narciarz z przodu zostawił wolne miejsce do manewrowania i sposóbu jazdy na trasie;

(4) Narciarz, który wchodzi na tor narciarski, lub po zatrzymaniu znów chce kontynuować jazdę, zobowiązany jest upewnić się , czy z góry lub z dołu nie zbliża się inna osoba, aby nie zagrażał sobie lub innemu narciarzowi;

(5) Narciarz nie może bezzasadnie zatrzymywać się i stać na wąskiej lub niejasnej części toru narciarskiego. Narciarz, który upadł, zobowiązany jest, jeśli to możliwe, opuścić to miejsce;

(6) Narciarz w wieku poniżej 15 roku życia jest zobowiązany, na torze narciarskim, do ochrony głowy za pomocą odpowiednio zabezpieczonego i zatwierdzonego kasku ochronnego;

(7) Osoba, która organizuje zajęcia na stoku narciarskim jest zobowiązana do upewnienia się, że osoba poniżej 15 roku ma założoną odblaskową odziez ochronną lub ma na sobie widocznie umieszczone odblaskowe elementy ochronne;

(8) W godzinach otwarcia na ścieżkę narciarską może wejść osoba, inna niż osoba jeżdżąca na nartach, która wykonujuje czynności zgodnie z § 8 ustęp 1 d) jeżeli operator trasy narciarskiej to umożliwi. Poza godzinami otwarcia można wchodzić na trasę narciarską, jeśli operator stoku narciarskiego to umożliwi.

Verified by MonsterInsights