©2024 Uplift · Built with love by Swift Ideas using WordPress.

Skialping

 

Skialping w Bachledce

Jesteście fanami skialpingu? Cieszący się w ostatnich latach dużą popularnością sport można uprawiać również w Bachledce. Obecnie w ośrodku znajduje się jedna trasa wspinaczkowa oznaczona żółtymi znakami, która prowadzi z Doliny Bachledowej, z początkiem przy Aprés Ski restauracji La Gamba, a końcem na szczycie Magury Spiskiej w pobliżu Ścieżki Koronami Drzew, zjazd powrotny prowadzi przez stok Bachledka I.

Całkowita długość trasy to 2 km z przewyższeniem 254 m. Wejście zajmie około 1 godziny. Trasa prowadzi przez chwilę krawędzią nartostrady, a w większości poza nią.

Prosimy o przestrzeganie poniższych zasad i życzymy wspaniałego czasu spędzonego w naszym ośrodku.

 

Warunki korzystania ze stoków narciarskich

Drodzy skialpiniści!

Witamy Was w ośrodku narciarskim Bachledka SKI & SUN, pamiętajcie, że wchodząc na stok stajecie się gośćmi ośrodka, a poruszanie się po trasach narciarskich podlega regulaminowi porządkowemu, którego należy przestrzegać. Regulamin porządkowy znajduje się w siedzibie CENTRUM INFORMACYJNEGO oraz na stronie internetowej: www.bachledka.sk

Po trasach zjazdowych poruszacie się na własną odpowiedzialność. Z tras zjazdowych korzystają głównie użytkownicy kolejek linowych i wyciągów. Aby zapobiec kolizjom i kontuzjom na stokach, prosimy o zapoznanie się z warunkami poruszania się skialpinistów na trasach narciarskich i w ich pobliżu oraz o odpowiedzialne ocenienie swojego doświadczenia a także sprzętu.

Skialpinizm na trasach można uprawiać: od początku sezonu narciarskiego do końca sezonu narciarskiego w godzinach od 9:00 do 16:00.

UWAGA: Od początku sezonu narciarskiego do końca sezonu narciarskiego w godzinach od 16:00 do 9:00 stoki są ZAMKNIĘTE! Istnieje niebezpieczeństwo zranienia przez kable armat śnieżnych i maszyn przygotowujących trasy.

Na terenie tras zjazdowych obowiązuje całkowity zakaz poruszania się zwiedzających poza godzinami pracy ośrodka.

 

ZASADY PORUSZANIA SIĘ SKIALPINISTÓW PO TRASACH ZJAZDOWYCH BACHLEDKA SKI & SUN

 

 1. Podejście wykonujcie wyłącznie wyznaczoną trasą wejścia (oznaczoną żółtą linią na mapie i oznaczoną żółtymi przenośnymi oznaczeniami w terenie)
 2. Zawsze wybierajcie wyjście wzdłuż krawędzi stoku, poza granicami stoku oznaczonego przenośnymi słupkami.
 3. Wspinaczka poza wyznaczoną trasą jest surowo wzbroniona ze względu na ryzyko kontuzji.
 4. Zwracajcie szczególną uwagę na poruszanie się narciarzy po stoku. W przypadku przekraczania stoku należy zawsze ustąpić pierwszeństwa narciarzom znajdującym się na stoku.
 5. Zawsze wspinajcie się jeden za drugim, a nie obok siebie.
 6. Zwracajcie szczególną uwagę na horyzonty i krawędzie terenu, wąskie miejsca, strome zbocza, oblodzone płyty, przecięcia zboczy i inne miejsca, w których występuje zwiększone ryzyko kolizji z narciarzami.
 7. Przechodźcie przez zbocze w odpowiedniej odległości i tylko w wyznaczonych miejscach.
 8. Nie wchodźcie na zamknięte stoki lub ich części. Postępujcie zgodnie z lokalnymi znakami oraz zaleceniami operatorów wyciągów i stoków narciarskich.
 9. Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia na stoki poza oficjalnymi godzinami otwarcia ośrodka.
 10. Spacer z psem po stoku jest zabroniony
 11. Trasy skialpinizmu znajdują się na terenie TANAP-u i PIENAP-u, w związku z czym odwiedzający ten teren zobowiązani są do przestrzegania regulaminu zwiedzania oraz instrukcji Górskiego Pogotowia Ratunkowego.
 12. Wyjście odbywa się na własną odpowiedzialność.
 13. Przestrzegajcie białego kodeksu ośrodka BACHLEDKA Ski & Sun
 14. Śledźcie pogodę i ostrzeżenia Górskiego Pogotowia Ratunkowego i stosujcie się do ich zaleceń.
 15. Ośrodek BACHLEDKA Ski & Sun nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody i uszczerbki na zdrowiu spowodowane nieuwagą, niedbalstwem, naruszeniem niniejszego regulaminu lub naruszeniem procedur porządkowych przez zwiedzającego.

 

Korzystając z terenów przeznaczonych do uprawiania skialpinizmu uczestnik skialpinizmu zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz poleceń upoważnionych pracowników. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu upoważniony pracownik jest uprawniony do instruowania uczestnika wyprawy skialpinistycznej i wezwania go do jego przestrzegania. W przypadku rażących, ciągłych lub powtarzających się naruszeń regulaminu upoważniony pracownik jest uprawniony do uniemożliwienia uczestnikowi wyprawy skialpinistycznej wstępu na tereny przeznaczone do uprawiania skialpinizmu. Życzymy bezpiecznej wspinaczki i wspaniałych wrażeń sportowych w cudownym otoczeniu ośrodka BACHLEDKA SKI & SUN.

 

!!Trasa wyjazdowa jest oznaczona kolorem żółtym. Prosimy kierować się oznakowaną trasą dla skialpinistów.

 

Verified by MonsterInsights