©2024 Uplift · Built with love by Swift Ideas using WordPress.

Skialp

Lyžiarská sezóna 2023/2024 je ukončená !  

Tešíme sa na stretnutie v nasledujúcej sezóne 2024/2025!

 

Skialp v Bachledke

Patríte medzi fanúšikov skialpu? Šport, ktorý v posledných rokoch nabral na veľkej popularite môžete praktizovať aj v Bachledke. Počas zimnej sezóny v stredisku nájdete jednu výstupovú trasu vyznačenú žltými značkami, ktorá vedie z Bachledovej doliny so začiatkom pri Aprés Ski reštaurácii La Gamba a končí na vrchole Spišskej Magury pri Chodníku korunami stromov, návrat dole je po zjazdovke Bachledka I.

Celková dĺžka trasy je 2,3 km s prevýšením 254 m. Výstup Vám bude trvať približne 30 minút.  Trasa vedie chvíľu okrajom zjazdovky a väčšinou mimo zjazdovky.

Prosíme Vás o rešpektovanie pravidiel uvedených nižšie a prajeme krásny čas strávený v našom stredisku.

 

Skialpová výzva v Bachledke!

Zapojte sa do našej skialpovej výzvy 2023/2024 a vyhraj na týždeň elektrické vozidlo značky RENAULT!

Termín výzvy:

Prvé kolo skialpovej výzva prebieha od 22. decembra do 22. januára.
Druhé kolo skialpovej výzvy bude prebiehať od 23. januára do 29. februára.

Ako sa zúčastniť výzvy a ako si odmerať správny čas?

 1. Stiahnite si aplikáciu STRAVA
 2. Zaregistrujte sa do aplikácie.
 3. Vyhľadajte si účet Bachledka SKI and SUN
 4. Kliknite na výzvu a odštartujte sa!
 5. Váš čas s Vašou cestou budú zaznamenané v aplikácii STRAVA.

Výhra:

Výhercovia budú vyhlásení po skončení každého kola výzvy, ktorá sa delí na mužskú a ženskú kategóriu. Výhercovia každej kategórii získajú na jeden týždeň elektrické vozidlo značky RENAULT.

Kritérium vyhodnotenia:

Víťazom bude osoba v každej kategórii, ktorá dosiahne najkratší čas počas obdobia výzvy pomocou aplikácie STRAVA.

Všeobecné Podmienky:

Výsledky budú zverejnené na našej webovej stránke najneskôr do 31. januára. Účastníci by mali rešpektovať pravidlá a bezpečnostné smernice strediska Bachledka.

Organizátor si v prípade potreby vyhradzuje právo zmeniť pravidlá. Ak máte otázky alebo potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte nás na info@bachledka.sk alebo cez sociálne médiá.

Dúfame, že sa zúčastníte na našej skialpovej výzve a prajeme vám veľa úspechov!

 

Podmienky využívania skialpových tratí

Vážení skialpinisti!

Vítame Vás v lyžiarskom stredisku Bachledka SKI & SUN, pamätajte na to že vstupom na zjazdovky sa stávate hosťom strediska a pohyb po lyžiarskych tratiach je ošetrený prevádzkovým poriadkom, ktorý je nutné dodržiavať. Prevádzkový poriadok je umiestnený v priestoroch INFOCENTRA a tiež na web stránke: www.bachledka.sk

Na zjazdových tratiach sa pohybujete na vlastnú zodpovednosť. Zjazdovky slúžia predovšetkým užívateľom lanoviek a vlekov. Aby sme na zjazdovkách zabránili kolíziám a úrazom, prosíme Vás, aby ste sa oboznámili s podmienkami pohybu skialpinistov na lyžiarskych tratiach a v ich blízkosti a taktiež, aby ste zodpovedne zhodnotili svoje skúsenosti a výstroj.

Skialpinizmus na tratiach je možné vykonávať: od začiatku lyžiarskej sezóny do konca lyžiarskej sezóny v čase od 9:00 do 16:00.

UPOZORNENIE: V termíne od začiatku lyžiarskej sezóny do konca lyžiarskej sezóny v čase od 16.00 do 9.00 hod. sú ZJAZDOVKY UZATVORENÉ! Hrozí nebezpečenstvo úrazu káblami snežných diel a od strojov upravujúcich trate.

Pohyb návštevníkov mimo prevádzkového času strediska v priestoroch zjazdových tratí je prísne zakázaný.

 

PRAVIDLÁ PRE SKIALPINISTOV PRI POHYBE NA ZJAZDOVÝCH TRATIACH BACHLEDKA SKI & SUN

 1. Výstup prevádzajte len po vytýčenej výstupovej trase (naznačená žltou líniou v mape a označená žltým prenosným značením v teréne)
 2. Výstup prevádzajte vždy okrajom zjazdovky, za hranicou zjazdovky označenej prenosným tyčovým značením.
 3. Výstup mimo vytýčenej trasy je prísne zakázaný z dôvodov hroziaceho nebezpečenstva úrazu.
 4. Venujte zvýšenú pozornosť pohybu lyžiarov na svahu. V prípade prechodu krížom cez zjazdovku, dávajte vždy prednosť lyžiarom na svahu.
 5. Výstup prevádzajte vždy za sebou, nie vedľa seba.
 6. Zvýšenú pozornosť venujte aj terénnym horizontom a hranám, úzkym miestam, strmým svahom, zľadovateným platniam, križovaniam zjazdoviek a iným miestam kde je zvýšené riziko kolízie s lyžiarmi.
 7. Zjazdovku križujte v dostatočnom rozostupe a len v označených miestach.
 8. Nevstupujte na uzavreté zjazdovky alebo ich časti. Dodržujte miestne značenie a odporučenia obsluhy lanoviek a zjazdoviek.
 9. Nevstupujte na zjazdovky mimo oficiálnych prevádzkových hodín strediska.
 10. Výstup so psom po zjazdovke je zakázaný
 11. Skialpinistické trasy sa nachádzajú na území TANAP-u a PIENAP-u, preto sú návštevníci tohto územia povinný dodržiavať návštevný poriadok a pokyny Horskej Záchrannej služby.
 12. Výstup sa realizuje na vlastnú zodpovednosť.
 13. Dodržujte biely kódex strediska BACHLEDKA Ski & Sun
 14. Sledujte počasie a výstrahy Horskej záchrannej služby a riaďte sa jej odporúčaniami.
 15. Stredisko BACHLEDKA Ski & Sun nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadne škody a ujmu na zdraví, ktorú si návštevník spôsobí svojou neopatrnosťou, nedbanlivosťou, porušením týchto pravidiel alebo porušením prevádzkového poriadku.

 

Využívaním priestorov vymedzených pre skialpinizmus sa účastník skialpinistického výstupu zaväzuje dodržiavať tieto pravidlá a pokyny poverených zamestnancov. V prípade zistenia porušenia týchto pravidiel je poverený zamestnanec oprávnený účastníka skialpinistického výstupu poučiť a vyzvať na ich dodržiavanie. V prípade hrubého, sústavného alebo opakovaného porušovania je poverený zamestnanec oprávnený zamedziť účastníkovi skialpinistického výstupu vstup na vymedzené priestory pre skialpinistov. Prajeme Vám bezpečný výstup a skvelý pocit zo športového výkonu v nádhernom prostredí strediska BACHLEDKA SKI & SUN.

!!Výstupová trasa je vyznačená žltou farbou. Prosím dodržujte vyznačenú trasu pre skialpinistov.

 

Verified by MonsterInsights