©2023 Uplift · Built with love by Swift Ideas using WordPress.

Skialp

Skialp v Bachledke

Patríte medzi fanúšikov skialpu? Šport, ktorý v posledných rokoch nabral na veľkej popularite môžete praktizovať aj v Bachledke. Momentálne v stredisku nájdete jednu výstupovú trasu vyznačenú žltými značkami, ktorá vedie z Bachledovej doliny so začiatkom pri Aprés Ski reštaurácii La Gamba a končí na vrchole Spišskej Magury pri Chodníku korunami stromov, návrat dole je po zjazdovke Bachledka I.

Celková dĺžka trasy je 2,3 km s prevýšením 254 m. Výstup Vám bude trvať približne 30 minút.  Trasa vedie chvíľu okrajom zjazdovky a väčšinou mimo zjazdovky.

Prosíme Vás o rešpektovanie pravidiel uvedených nižšie a prajeme krásny čas strávený v našom stredisku.

 

 

Bachledka výzva

Pridajte sa do Klubu Bachledka SKIALP v aplikácii STRAVA a zapojte sa do našej VÝZVY

👉 https://strava.app.link/nBUSUPwLTwb

Klub Bachledka SKIALP je miesto, kde budeme spolu komunikovať. Pretekári si môžu medzi sebou aspoň virtuálne posúperiť a všetci fanúšikovia si môžu porovnať časy s najlepšími. Pripravili sme si pre vás všetkých prvý Bachledka Segment v aplikácii Strava.

Prvá výzva bude samozrejme aj vyhodnotená a tí najlepší budú odmenení 😊

Výzva Bachledka

V termíne od 27.1.2023 do 27.2.2023

Štart: pri reštaurácií La Gamba

Cieľ: Vrchol Spišskej Magury vedľa Chodníka korunami stromov

 

Najlepší muži budú odmenení:

  1. Renault Megane E-Tech na týždeň
  2. Skialpové palice Elán Poles Tour Alu Rod 22 v hodnote 100 €

Najlepšie ženy budú odmenené:

  1. Skialpinistické lyže Elán IBEX 78 v hodnote 395 €
  2. Elán Backpack small green v hodnote 20 €

 

Čo sú to Bachledka Segmenty?

  • Sú to virtuálne skialpinistické etapy v aplikácii STRAVA
  • Individuálne porovnanie časov medzi pretekármi, verejnosťou a fanúšikmi

Plánované sú viaceré segmenty, ale momentálne je spustená:

  1. Bachledova dolina

Ako na to?

  • Správny šport na zaznamenanie Bachledka segmentov je BACKCOUNTRY SKI
  • Na absolvovanie segmentov môžu byť použité rôzne zariadenia podporujúce aplikáciu STRAVA (hodinky, mobil, …)
  • Je potrebné sa stať členom Bachledka SKIALP na STRAVE
  • Segmenty sú vytvorené v skialpinistických areáloch
  • Bachledka SKIALP Segmenty môže každý absolvovať aj viackrát, kvôli lepším podmienkam
  • Do výsledkov sa automaticky započíta najlepší dosiahnutý čas zo všetkých pokusov
  • K dispozícii je GPX záznam segmentov na stiahnutie
  • Povolená je aj navigácia (GPX) ak to zariadenie podporuje
  • Každý účastník segmentu jazdí na vlastné nebezpečie
  • Každý účastník segmentu si musí dopredu zistiť aktuálne snehové podmienky v oblasti konkrétneho segmentu. Aktuálne prírodné podmienky môžete zistiť na bachledka.sk
  • Účastníci výzvy sú povinní dodržiavať pravidlá pre skilaping v Bachledka Ski & Sun

 

Podmienky využívania skialpových tratí

Vážení skialpinisti!

Vítame Vás v lyžiarskom stredisku Bachledka SKI & SUN, pamätajte na to že vstupom na zjazdovky sa stávate hosťom strediska a pohyb po lyžiarskych tratiach je ošetrený prevádzkovým poriadkom, ktorý je nutné dodržiavať. Prevádzkový poriadok je umiestnený v priestoroch INFOCENTRA a tiež na web stránke: www.bachledka.sk

Na zjazdových tratiach sa pohybujete na vlastnú zodpovednosť. Zjazdovky slúžia predovšetkým užívateľom lanoviek a vlekov. Aby sme na zjazdovkách zabránili kolíziám a úrazom, prosíme Vás, aby ste sa oboznámili s podmienkami pohybu skialpinistov na lyžiarskych tratiach a v ich blízkosti a taktiež, aby ste zodpovedne zhodnotili svoje skúsenosti a výstroj.

Skialpinizmus na tratiach je možné vykonávať: od začiatku lyžiarskej sezóny do konca lyžiarskej sezóny v čase od 9:00 do 16:00.

UPOZORNENIE: V termíne od začiatku lyžiarskej sezóny do konca lyžiarskej sezóny v čase od 16.00 do 9.00 hod. sú ZJAZDOVKY UZATVORENÉ! Hrozí nebezpečenstvo úrazu káblami snežných diel a od strojov upravujúcich trate.

Pohyb návštevníkov mimo prevádzkového času strediska v priestoroch zjazdových tratí je prísne zakázaný.

 

PRAVIDLÁ PRE SKIALPINISTOV PRI POHYBE NA ZJAZDOVÝCH TRATIACH BACHLEDKA SKI & SUN

  1. Výstup prevádzajte len po vytýčenej výstupovej trase (naznačená žltou líniou v mape a označená žltým prenosným značením v teréne)
  2. Výstup prevádzajte vždy okrajom zjazdovky, za hranicou zjazdovky označenej prenosným tyčovým značením.
  3. Výstup mimo vytýčenej trasy je prísne zakázaný z dôvodov hroziaceho nebezpečenstva úrazu.
  4. Venujte zvýšenú pozornosť pohybu lyžiarov na svahu. V prípade prechodu krížom cez zjazdovku, dávajte vždy prednosť lyžiarom na svahu.
  5. Výstup prevádzajte vždy za sebou, nie vedľa seba.
  6. Zvýšenú pozornosť venujte aj terénnym horizontom a hranám, úzkym miestam, strmým svahom, zľadovateným platniam, križovaniam zjazdoviek a iným miestam kde je zvýšené riziko kolízie s lyžiarmi.
  7. Zjazdovku križujte v dostatočnom rozostupe a len v označených miestach.
  8. Nevstupujte na uzavreté zjazdovky alebo ich časti. Dodržujte miestne značenie a odporučenia obsluhy lanoviek a zjazdoviek.
  9. Nevstupujte na zjazdovky mimo oficiálnych prevádzkových hodín strediska.
  10. Výstup so psom po zjazdovke je zakázaný
  11. Skialpinistické trasy sa nachádzajú na území TANAP-u a PIENAP-u, preto sú návštevníci tohto územia povinný dodržiavať návštevný poriadok a pokyny Horskej Záchrannej služby.
  12. Výstup sa realizuje na vlastnú zodpovednosť.
  13. Dodržujte biely kódex strediska BACHLEDKA Ski & Sun
  14. Sledujte počasie a výstrahy Horskej záchrannej služby a riaďte sa jej odporúčaniami.
  15. Stredisko BACHLEDKA Ski & Sun nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadne škody a ujmu na zdraví, ktorú si návštevník spôsobí svojou neopatrnosťou, nedbanlivosťou, porušením týchto pravidiel alebo porušením prevádzkového poriadku.

 

Využívaním priestorov vymedzených pre skialpinizmus sa účastník skialpinistického výstupu zaväzuje dodržiavať tieto pravidlá a pokyny poverených zamestnancov. V prípade zistenia porušenia týchto pravidiel je poverený zamestnanec oprávnený účastníka skialpinistického výstupu poučiť a vyzvať na ich dodržiavanie. V prípade hrubého, sústavného alebo opakovaného porušovania je poverený zamestnanec oprávnený zamedziť účastníkovi skialpinistického výstupu vstup na vymedzené priestory pre skialpinistov. Prajeme Vám bezpečný výstup a skvelý pocit zo športového výkonu v nádhernom prostredí strediska BACHLEDKA SKI & SUN.

!!Výstupová trasa je vyznačená žltou farbou. Prosím dodržujte vyznačenú trasu pre skialpinistov.

 

Verified by MonsterInsights