©2020 Uplift · Built with love by Swift Ideas using WordPress.

Prevádzková doba

Chodník korunami stromov, Gondola Bachledka, rodinné atrakcie, obchody, požičovňa, gastro zariadenia a infocentrum sú počas roka otvorené nasledovne:

apríl – máj 9:00 – 17:00
jún – august 9:00 – 19:00
september – október 9:00 – 17:00
november – marec 9:00 – 16:00

Predaj vstupeniek končí vždy 1,5 hodiny pred koncom otváracej doby. Posledný vstup na Chodník korunami stromov je 1 hodinu pred koncom otváracej doby.

Jesenná údržba bude pravdepodobne v mesiaci november. O presnej dobe budeme vopred informovať.