©2023 Uplift · Built with love by Swift Ideas using WordPress.

Cenník lyžiarskej školy

Využite služby našej lyžiarskej školy. Naučíme Vás lyžovať ľahko, hravo a dobre.

Nečakajte na voľného inštruktora a zarezervujte si lekciu telefonicky na +421 910 977 399.

Viac informácií o lyžiarskej škole nájdete tu.

Gorgyho lyžiarska škola SKI & SUN 22/23

 

Individuálne lekcie 1 deň 2 dni 3 dni 4 dni 5 dní 6 dní
1 lekcia 36,00€ 62,00€ 90,00€ 118,00€ 146,00€ 175,00€
2 lekcie 62,00€ 118,00€ 175,00€ 232,00€ 290,00€ 345,00€
3 lekcie 90,00€ 175,00€ 260,00€ 345,00€ 430,00€ 515,00€
4 lekcie 118,00€ 232,00€ 345,00€ 459,00€ 570,00€ 685,00€

 

Skupinová lekcia (skupina 3-5 osôb) * za osobu
2 x lekcie /deň 32,00€
4 x lekcie /deň 56,00€
6 x lekcie /deň 85,00€

* ak máte záujem o skupinovú lekciu, zavolajte prosím do školy a informujte sa v akom čase je vo Vami zvolený deň plánovaná skupinová výuka Vašej úrovne.

Dĺžka lyžiarskej lekcie je 50 minút. 

 

 

Poznámky k cenníku a podmienky lyžiarskej školy

Lyžiarsku lekciu je možné objednať telefonicky na čísle: + 421 910 977 399 alebo e-mailom na skola@bachledka.sk. Tiež osobne v priestoroch lyžiarskej školy.

Stornovať alebo preložiť lekciu je možné do 24 hod. pred jej začiatkom a to telefonicky alebo e-mailom.

Výučba prebieha prioritne v horných priestoroch školy na Hrebeni Spišskej Magury, ktoré sú väčšie ako tie dole pri parkovisku. Prístup do areálu školy je kabínovou lanovkou z Bachledovej doliny.

Ak výučba prebieha v hornom areáli školy, má žiak školy a jeho doprovod (max 2 dospelé osoby) nárok na obojsmerný vývoz kabínovou lanovkou zdarma. Lístky na lanovku Vám budú vydané v infocentre, kde personál vidí rezervačný kalendár školy.

Žiak je povinný byť v areáli lyžiarskej školy, oblečený a v lyžiarskom výstroji s lyžami minimálne 5 minút pred jej začiatkom. Neskorší príchod sa započítava do času lyžiarskej lekcie.

Pre pohodlné stihnutie lekcie odporúčame príchod do strediska min. 30 min. vopred (čas na zaparkovanie, oblečenie, vyzdvihnutie lístkov a presun lanovkou). V prípade, ak si budete požičiavať lyžiarsky výstroj min. 60 min. vopred.

Ak je žiak školy začiatočník a lyžuje len v priestoroch školy a využíva dopravníkový pás nepotrebuje skipas. Ak využíva aj ďalšie prepravné zariadenia v stredisku – lanovky a vleky musí si zakúpiť skipas. Žiaci lyžiarskej školy majú nárok na 20% zľavu zo 4 hodinového lyžiarskeho lístka podľa aktuálneho cenníka.

Lyžiarska škola disponuje vnútorným priestorom s detským kútikom, kde sa môžu deti po lekcii zohriať, pohrať a počkať na vyzdvihnutie rodičmi.

Výučba môže prebiehať v slovenskom, poľskom, anglickom, nemeckom, španielskom, ruskom alebo ukrajinskom jazyku, prípadne so základmi maďarského jazyka.

 

 

 

 

Verified by MonsterInsights