©2024 Uplift · Built with love by Swift Ideas using WordPress.

Biely kódex

Biely kódex

Pravidlá správania sa na lyžiarskej trati

Aby bolo lyžovanie radosťou je nesmierne dôležité správať sa na zjazdovke tak, aby sme svojím konaním neohrozili seba a ani iných lyžiarov. Všetky osoby na zjazdovke sú povinné dodržiavať nasledovné ustanovenia:

Povinnosti osoby, ktorá používa lyžiarsku trať

(1) Osoba, ktorá používa lyžiarsku trať je povinná:
a) správať sa tak, aby neohrozila život, zdravie alebo majetok iných osôb alebo lyžiarskeho strediska;

b) poskytnúť podľa svojich schopností a možností pomoc pri úraze, oznámiť bezodkladne úraz prevádzkovateľovi lyžiarskej trate a zotrvať na mieste úrazu do poskytnutia pomoci podľa § 8 ods. 1 písm. d); zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe

c) dodržiavať pravidlá správania sa na lyžiarskej trati a riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa lyžiarskej trate;

(2) Lyžiar a snowbordista (ďalej len „lyžiar“) sú povinní prispôsobiť jazdu na lyžiarskej trati povahe a stavu lyžiarskej trate a svojim schopnostiam, ako aj počtu lyžiarov na lyžiarskej trati;

(3) Lyžiar je voliť povinný smer jazdy tak, aby neohrozil pred ním idúceho lyžiara. Lyžiar, ktorý jazdí za iným lyžiarom, je povinný dbať na dostatočný odstup, aby lyžiarovi vpredu ponechal voľný priestor pre manévrovanie a spôsob jazdy na trati;

(4) Lyžiar, ktorý vchádza na lyžiarsku trať alebo po zastavení chce opäť pokračovať v jazde, je povinný sa presvedčiť, či sa zhora alebo zdola nepribližuje iná osoba, aby neohrozil ani seba, ani iného lyžiara;

(5) Lyžiar nesmie bezdôvodne zastaviť a stáť na zúženej alebo neprehľadnej časti lyžiarskej trate. Lyžiar, ktorý spadol, je povinný, ak je to možné, také miesto urýchlene opustiť;

(6) Lyžiar mladší ako 15 rokov je povinný na lyžiarskej trati chrániť si hlavu riadne upevnenou a schválenou ochrannou prilbou;

(7) Osoba, ktorá organizuje činnosť na lyžiarskej trati, je povinná zabezpečiť, aby osoba mladšia ako 15 rokov mala oblečený reflexný bezpečnostný odev alebo na sebe viditeľne umiestnené reflexné bezpečnostné prvky;

(8) Počas prevádzkového času môže vstupovať na lyžiarsku trať iná osoba než lyžiar a osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa 8 ods. 1 písm. d) zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe ak to umožní prevádzkovateľ lyžiarskej trate. Mimo prevádzkového času možno vstupovať na lyžiarsku trať, ak to umožní prevádzkovateľ lyžiarskej trate.

Verified by MonsterInsights