©2024 Uplift · Built with love by Swift Ideas using WordPress.

COVID-19

Všetky osoby vstupujúce do lyžiarskeho strediska sú povinné oboznámiť sa s týmito Bezpečnostnými pravidlami počas pandémie COVID-19 a dodržiavať ich.  

BEZPEČNÝ POBYT V STREDISKÁCH TATRY SUPER SKI.

SPOLOČNE CHRÁŇME NAŠE ZDRAVIE.  

Niet na to lepšieho spôsobu, než svieže a čisté horské ovzdušie. V tejto sezóne však lyžovačka bude trochu iná. Strediská, ktoré združuje skupina Tatry Super Ski, a ktorého súčasťou je aj Bachledka Ski & Sun, ponúkajú veľa radostí z lyžovania a celý rad ďalších možností využitia voľného času.

V súvislosti s aktuálne platnými pokynmi, predpismi a odporúčaniami, ktoré pre zimnú sezónu 2020/2021 vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva a Ministerstvo Zdravotníctva, zavádzame bezpečnostné postupy s cieľom garancie bezpečnosti pre všetkých zákazníkov, pracovníkov ako aj obyvateľov regiónu.

Každý z nás sa môže vo veľkej miere pričiniť k zabezpečeniu bezpečnosti sebe a iným. Prosíme preto o dôsledné dodržiavanie týchto preventívnych opatrení:

Aké kroky sme podnikli, aby pobyt v našich strediskách bol bezpečný?

LYŽIARSKE STREDISKÁ A VLEKY

Všetky strediská Tatry Super Ski sa na nadchádzajúcu sezónu pripravili veľmi zodpovedne. Naše prevádzky sa prispôsobili požiadavkám Ministerstva Zdravotníctva a Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. Zoznam opatrení, ktoré v prevádzkach neustále dodržiavame:

 • všetci zamestnanci majú k dispozícii prostriedky individuálnej ochrany – rúška, rukavice, ochranné štíty a dezinfekčné prostriedky;
 • vo všetkých lyžiarskych strediskách sú umiestnené dávkovače s dezinfekciou, ktoré sú riadne označené a pravidelne doplňované;
 • pravidelne dezinfikujeme spoločenské priestory a najčastejšie používané dotykové povrchy (kľučky, obslužné pulty, operadlá stoličiek, vypínače, držiaky atď.);
 • dodržiavame zásadu zakrývania nosa a úst počas práce a zároveň to vyžadujeme aj od našich zákazníkov (v strediskách, na lanovkách a lyžiarskych vlekoch);
 • v závislosti od počasia sa systematicky snažíme vetrať všetky miestnosti lyžiarskych stredísk;
 • zväčšili sme vzdialenosť medzi zamestnancami stredísk a zaviedli sme riešenia, ktoré obmedzujú ich vzájomné kontakty (napr. práca na smeny, rozdelenie prevádzky na niekoľko zón);
 • v každom stredisku sme pripravili miesto na izolovanie osoby, u ktorej sa objavili príznaky ochorenia;
 • v každom stredisku sú umiestnené plagáty a nálepky s najpotrebnejšími zásadami bezpečnosti a všetkými dôležitými telefónnymi číslami;
 • v prípade osôb žijúcich v jednej domácnosti, spolubývajúcich alebo návštevníkov, ktorí spolu pricestovali, nie je ich počet v lanovkách a zariadeniach limitovaný. Avšak neustále platí zásada zakrývania nosa a úst pre všetkých, ktorí využívajú lanovky a lyžiarske vleky. V ostatných prípadoch je nevyhnutné dodržiavať zásadu zachovania rozostupov v súlade s aktuálne platnými predpismi a zásadu zakrývania nosa a úst všetkých, ktorí používajú lanovky a lyžiarske vleky.

 

 

LYŽIARSKE ŠKOLY A POŽIČOVNE

Lyžovanie a snowboarding patria k športom, ktoré predstavujú menšie riziko šírenia infekcie, keďže k ich vykonávaniu je potrebné ochranné lyžiarske vybavenie (rukavice, prilby, kukly, šatky či okuliare). Lyžiarske školy a požičovne fungujú podľa aktuálne platných nariadení a odporúčaní Regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

 • Inštruktori počas výučbových hodín a prepravy na vlekoch dodržiavajú zásadu zakrývania nosa a úst.
 • Vymedzili sa miesta na stretnutie s inštruktormi, ktoré sú vyznačené iba v jednej zóne.
 • V lyžiarskych školách odporúčame vylúčiť čakárne.
 • V požičovniach lyžiarskych stredísk odporúčame dezinfikovať lyže a lyžiarsku výstroj (za každým vrátením výstroja).

 

Gastronómia

Fungovanie stravovacích zariadení v lyžiarskych strediskách závisí od aktuálnych predpisov a nariadení príslušných ministerstiev a od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Napriek tomu sme definovali univerzálne pravidlá, na základe ktorých by takéto objekty mali trvalo fungovať.

 • Dodržiavame zásady zakrývania nosa a úst ako aj dezinfekcie rúk počas práce a zároveň to vyžadujeme aj od našich zákazníkov.
 • Všetkým zamestnancom stravovacích zariadení zabezpečujeme prostriedky individuálnej ochrany (rúška, rukavice, ochranné štíty a dezinfekčné prostriedky).
 • Pri vstupe do stravovacieho zariadenia si zákazníci musia dezinfikovať ruky. Až po zaujatí miesta pri stole si zákazník môže dať rúško dole.
 • Počas čakania v rade k pokladni prosíme o zachovanie vzdialenosti 1,5 m.
 • Stoly pre zákazníkov sú riadne označené a pravidelne dezinfikované.
 • Podľa pokynov hygienických úradov boli sušiče rúk na toaletách vypnuté.

Okrem uvedených postupov odporúčaných štátnymi inštitúciami sme zaviedli aj ďalšie opatrenia a investície, ktorých cieľom je zvýšiť bezpečnosť a znížiť riziko prenosu koronavírusu.

Aktuálnosť prevádzkovania gastro zariadení v celom stredisku si overte priamo na našom webe www.bachledka.sk alebo našich sociálnych sieťach (FB), kde informujeme o situácií a pravidlách prevádzkovanie podľa aktuálnych nariadení.

INTERNETOVÝ OBCHOD

Všetkým tým, ktorí by aj tohtoročnú zimu chceli stráviť na svahu, dávame už teraz možnosť bezpečného nákupu online-lístkov.

Na stránkach nášho obchodu si môžete kúpiť skipas a ďalšie oprávnenia. Tí z Vás, ktorí už vlastnia kartu skipasu, si ju môžu navyše dobiť online a vybrať sa tak bezprostredne na svah bez návštevy pokladne či automatu.

Tu si môžete zakúpiť online lístok. Neplatí pre hodinové lístky, ktoré sú platné iba v stredisku Bachledka Ski & Sun, online nákup skipasov je iba pre 1 a viac-dňové Tatry Super Ski pasy.

CIEĽOM ZAVEDENÝCH POSTUPOV JE:

 • zvýšiť bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov/obsluhy, návštevníkov/zákazníkov lyžiarskeho strediska.
 • minimalizovať riziko nákazy zamestnancov/obsluhy a návštevníkov/zákazníkov.
 • zaviesť komplexné protipandemické opatrenia prispôsobené aktuálnemu vývoju pandémie.
 • obmedziť situácie, ktoré môžu ľahko prispieť k šíreniu vírusu SARS-CoV-2.

Ak máte pochybností o svojom zdravotnom stave alebo ak sa necítite dobre, buďte obzvlášť opatrní a pokiaľ je to možné, zostaňte doma (aby ste neohrozili seba alebo iných). V prípade objavenia prvotných príznakov ochorenia (pretrvávajúci kašeľ, pocit choroby, ťažkosti s dýchaním) si v súlade s nariadeniami Regionálneho úradu verejného zdravotníctva vyhradzujeme právo odmietnuť vstup zákazníka do strediska.

Ak počas pobytu postrehnete, že sa Vám objavia príznaky ochorenia Covid-19 (suchý kašeľ, dýchavičnosť, atď.), je nevyhnutné okamžite kontaktovať príslušnú zdravotnú službu (tel. č.: 112) a ohlásiť túto skutočnosť obsluhe lyžiarskeho strediska alebo ubytovacieho zariadenia, v ktorom sa nachádzate. Následne obdržíte ďalšie inštrukcie a kroky, podľa ktorých je potrebné postupovať.

SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ

V tejto sezóne sme urobili všetko, čo je v našich silách, aby sme Vám zabezpečili bezpečnosť a komfort používania našich stredísk. Pamätajme na to, že všetci spolu pracujeme pre naše spoločné dobro.

Pred patogénmi nás zároveň ochránia aj základné prvky lyžiarskeho výstroja. Kukly, šatky, rukavice, lyžiarske okuliare, podobne ako rúška, obmedzujú šírenie baktérií a vírusov.

Verified by MonsterInsights