©2024 Uplift · Built with love by Swift Ideas using WordPress.

Warunki korzystania z biletów Tatry SUPER SKI

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETU TATRY SUPER SKI

 

 1. I. DEFINICJE

 

 • Klient – osoba zarejestrowana i korzystająca z systemu internetowej sprzedaży karnetów w celu zakupu Karnetu, na swoją rzecz lub na rzecz osoby trzeciej. Przy czym za Konsumenta, zgodnie z art. 22(1) Kodeksu cywilnego, uważa się osobę fizyczną dokonująca z przedsiębiorcą (Sprzedawcą) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Ośrodek Narciarski – podmiot należących do systemu wspólnej karty TATRY SUPER SKI, tj.:
  • Kotelnica Białczańska (Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska sp. z o.o., adres siedziby spółki: ul. Środkowa 181 b, 34-405 Białka Tatrzańska, KRS: 0000067900);
  • Czarna Góra – Koziniec („CZARNA GÓRA – KOZINIEC” sp. z o.o., adres siedziby spółki: ul. Nadwodnia 170, 34-532 Czarna Góra, KRS: 0000239680);
  • Hawrań – Jurgów („Centrum Wypoczynku i Rekreacji „HAWRAŃ” sp. z o.o., adres siedziby spółki: ul. Podokólne 1, 34-532 Jurgów, KRS: 000021509);
  • Czorsztyn – Ski (CZORSZTYN-SKI sp. z o.o. adres siedziby spółki: ul. Kamieniarska 30A, 34-440 Kluszkowce, KRS: 0000038512);
  • Kaniówka (Stacja Narciarska Kaniówka Dziubas Władysław, Wodziak Stanisław sp. j., adres siedziby spółki: ul. Kaniówska 19, 34-405 Białka Tatrzańska, KRS: 0000415848);
  • Bania (BANIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., adres siedziby spółki: ul. Środkowa 181, 34-405 Białka Tatrzańska,KRS: 0000565410);
  • Polana Szymoszkowa (Dorado Sp. z o.o. adres siedziby spółki: Polana Szymoszkowa 2, 34-500 Zakopane, KRS: 0000180393);
  • Harenda – Wyciągi  („Harenda – Wyciągi” sp. z o.o. adres siedziby spółki: Harenda 21A, 34-500 Zakopane, KRS: 0000214080); 
  • Witów – Ski  („WITÓW-SKI” sp. z o.o. adres siedziby spółki: Witów 205c, 34-512 Witów, KRS: 0000253245);
  • Stacja Narciarska Suche (Stacja Narciarska SUCHE sp. z o.o., adres siedziby spółki:Suche 103 b,34-520 Poronin,, KRS: 0000302489);
  • Grapa Ski  („KOMPLEKS TURYSTYCZNO NARCIARSKI CZARNA GÓRA-GRAPA” sp. z o.o, adres siedziby spółki: ul. Zagóra 200, Czarna Góra, 34-532 Jurgów, KRS: 0000216144);
  • PKL – Palenica – Szczawnica (Polskie Koleje Linowe S.A. adres siedziby spółki: Krupówki 48, 34-500 Zakopane, KRS: 0000429345);
  • Bachledka Ski & Sun s.r.o.(adres siedziby: Bachledová dolina 702,  059 55 Ždiar, Słowacja, DIC DPH SK 2021681618)
  • Rusiń-Ski (RUSIŃSKI – SKI sp. z o.o. adres siedziby Bukowina Tatrzańska ul. Wierch Rusiński 70 KRS: 0000231704) 
  • Meander Invest s.r.o. (adres siedziby spółki: ul. M.R. Štefánika 1821, 026 01 Dolny Kubin, Słowacja IČO: 44820313)
  • Długa Polana (Długa Polana sp. z o.o. adres siedziby ul. Oleksówki 6a 34 – 400 Nowy Targ, KRS: 0000480107) 
  • Strachan Ski Centrum, ZORLAND, s.r.o(adressiedziby Ždiar 530,05955 Ždiar Słowacja, IČO:47 591 323, DIČ:202 409 7240)
  • Horników Wierch (Wyciąg Narciarski „Horników Wierch” s.c. adres siedziby spółki ul. Kaniówka 15, 34-405 Białka Tatrzańska NIP 736 10 25 930)
 • Karnet TATRY SUPER SKI (Karnet) – uprawnienie terminowe umożliwiające w okresie jego ważności korzystanie z nieograniczonej ilości przejazdów krzesełkowymi kolejami linowymi
  i wyciągami narciarskimi Ośrodków Narciarskich, które są dostępne i czynne w momencie korzystania z tychże uprawnień. na zasadach określonych w tym regulaminie. Warunkiem korzystania z Karnetu TATRY SUPER SKI jest posiadanie Karty, na której zostanie zapisane Uprawnienie Terminowe. Okres ważności Uprawnienia Terminowego (godzinowego, dziennego)
  w określonym sezonie zimowym określa rodzaj Karnetu, przy czym wyjaśnia się, że:

  1. Karnet godzinowy – ważny jest przez okres czasu określony na Karnecie, liczony od momentu Personalizacji Karty, wyłącznie w dniu, w którym ona nastąpiła, ale nie dłużej niż do momentu zamknięcia Ośrodka Narciarskiego w tym dniu;
  2. Karnet po 16:00 – zniżkowy karnet godzinowy, uprawniający do korzystania z Ośrodka Narciarskiego od godziny 16:00 do zakończenia pracy każdego Ośrodka Narciarskiego,
  3. Karnet dzienny – ważny jest przez liczbę dni określonych na Karnecie, a następujących po sobie, liczonych od momentu Aktywacji Karty, niezależnie od godziny, w której ona nastąpiła, ale nie dłużej niż do momentu zamknięcia Ośrodka Narciarskiego w ostatnim dniu ważności Karnetu,
  4. Karnet pakietowy – Karta z zapisanym na niej uprawnieniem karty TATRY SUPER SKI oraz dodatkowo uprawnieniem do korzystania z wybranych basenów współpracujących
   z projektem TATRY SUPER SKI.
  5. Karnet 14 – dniowy – ważny przez dowolnych (niekoniecznie pod rząd) 14 dni trwania sezonu narciarskiego, traci ważność po wykorzystaniu 14. dnia lub zamknięcia ostatniego Ośrodka Narciarskiego w sezonie narciarskim
 • Karta – nośnik Uprawnienia wynikającego z zakupionego Karnetu TATRY SUPER SKI. Karta występuje
  w postaci karty RFID Skidata KeyCard lub innego transpondera SkiData z oznaczeniem Tatry Super Ski, który wskazuje, że nośnik ten jest dedykowany dla Karnetów TATRY SUPER SKI lub Partnerów należących do projektu TATRY SUPER SKI (na innych nośnikach nie jest możliwe dokonanie zapisu Uprawnień Terminowych wynikających z Karnetu TATRY SUPER SKI). Karta jest wielokrotnego użytku oraz umożliwia zapis i przechowywanie informacji o Uprawnieniu Terminowym wynikającym z Karnetu TATRY SUPER SKI. Za wydanie Karty pobierana jest kaucja. Karta pozostaje własnością sprzedawcy.
 • Karta TATRY SUPER SKI – Karta z zapisanym na niej Uprawnieniem Terminowym wynikającym
  z zakupionego Karnetu TATRY SUPER SKI, przypisana do konkretnego jej użytkownika po jej Personalizacji i umożliwiająca korzystanie z Uprawnienia Terminowego wynikającego z Karnetu TATRY SUPER SKI.
 • Uprawnienie Terminowe – zapis w systemie kontroli dostępu, który umożliwia, po jego aktywacji na Karcie, korzystanie z usług wynikających z zakupionego Karnetu TATRY SUPER SKI.
 • Aktywacja Karty – czynność dokonania zapisu Uprawnienia Terminowego na Karcie na polecenie uprawnionego deklarującego początek uaktywnienia Uprawnienia Terminowego z jednoczesnym wydaniem tak aktywowanej Karty TATRY SUPER SKI uprawnionemu.
 • Personalizacja Karty– czynność przyporządkowania określonej Karty TATRY SUPER SKI do określonego użytkownika, która następuje w momencie pierwszego zbliżenia Karty TATRY SUPER SKI do czytnika bramki przejścia na kolej lub wyciągu Ośrodka Narciarskiego.
 • Doładowanie Karty – czynność przypisania nabywanych Uprawnień Terminowych wynikających
  z zakupionego Karnetu do oznaczonej przez Klienta Karty.
 • Cennik Karnetów – wykaz cen Karnetów dla poszczególnych grup osób każdorazowo dostępny w panelu sprzedaży internetowej oraz określony na stronie tatrysuperski.pl.
 • Przedsprzedaż – okres od 29 października 2021r. do dnia poprzedzającego otwarcie pierwszego z Ośrodków Narciarskich
 • Sezon Niski – od rozpoczęcia sezonu narciarskiego (od otwarcia pierwszego Ośrodka Narciarskiego) do 24 grudnia 2021 r. oraz od 14 marca 2022 r. do zakończenia sezonu zimowego (do zamknięcia ostatniego Ośrodka Narciarskiego).
 • Top Sezon – okres od 25 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.
 • Sezon Wysoki – okres od 10 stycznia 2022 r. do 13 marca 2022 r.

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 • Wszystkie osoby wchodzące na teren Ośrodka Narciarskiego mają obowiązek zapoznać się
  z niniejszym Regulaminem i przestrzegać jego postanowień.
 • Regulamin określa zasady korzystania z Karnetu TATRY SUPER SKI na terenie Ośrodków Narciarskich. Warunkiem korzystania z Karnetu jest posiadanie Karty, na której zostanie zapisane Uprawnienie Terminowe.
 • Na zasadach określonych Regulaminem Karta TATRY SUPER SKI uprawnia do korzystania
  z dostępnych i czynnych kolei i wyciągów w godzinach otwarcia poszczególnych Ośrodków Narciarskich. Godziny otwarcia poszczególnych kolei i wyciągów różnią się i mogą ulec zmianie w trakcie trwania sezonu. Data rozpoczęcia i zakończenia sezonu zimowego, m.in. z uwagi na warunki atmosferyczne, może być różna dla poszczególnych Ośrodków Narciarskich. Informacja
  o aktualnych godzinach otwarcia poszczególnych Ośrodków Narciarskich znajduje się m.in. na stronie internetowej tatrysuperski.pl.
 • Informacja o dostępnych aktualnie w danym dniu kolejach i wyciągach Ośrodków Narciarskich znajduje się na tablicy informacyjnej umiejscowionej na terenie każdego z Ośrodków Narciarskich.
 • Uprawniony zostaje poinformowany, że Aktywacja Karty zakupionej w kasie następuje
  w momencie jej zakupu. W przypadku zmiany miejsca korzystania z Karty TATRY SUPER SKI uprawniony z jej tytułu powinien uprzednio sprawdzić informacje o dostępności i godzinach otwarcia wyciągów i kolei Ośrodka Narciarskiego, do którego się udaje, a także zaleca się, aby taka osoba uwzględniła przy tym również okres ważności Uprawnień Terminowych zapisanych na tejże Karcie oraz czas dojazdu do Ośrodka Narciarskiego i przygotowania do wejścia na stok. Ośrodki Narciarskie zastrzegają, iż dostępność poszczególnych tras narciarskich lub kolei i wyciągów znajdujących się na terenie Ośrodków Narciarskich może zostać czasowo ograniczona lub wyłączona z użytku w przypadku organizacji zawodów narciarskich, imprez bądź treningów dla zorganizowanych grup narciarskich, czy też złych warunków śniegowych (czasowe ograniczenie dostępności) – w takim wypadku uczestnikom zawodów lub zorganizowanych grup narciarskich przysługiwać będzie pierwszeństwo korzystania z urządzeń transportu linowego.
 • Regulamin ma zastosowanie do wszystkich rodzajów Karnetów TATRY SUPER SKI.
 • Wszystkie osoby wchodzące na teren każdego Ośrodka Narciarskiego zobowiązane są do przestrzegania Zasad nabywania i korzystania z karnetów TATRY SUPER SKI w okresie obowiązywania wytycznych sanitarnych dla branży stoków narciarskich w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 stanowiących zał. nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

 • KASY

 

 • Karnety dostępne w ramach oferty TATRY SUPER SKI można nabywać wyłącznie w kasach Ośrodków Narciarskich, w automatach, autoryzowanych punktach sprzedaży oraz na stronie internetowej www.tatrysuperski.pl.
 • Karty, na których zapisywane są Uprawnienia Terminowe wynikające z zakupionego Karnetu TATRY SUPER SKI są własnością Ośrodków Narciarskich.
 • Fakturę VAT za zakupiony Karnet można uzyskać jedynie na podstawie dowodu zakupu na terenie danego Ośrodka Narciarskiego, w którym Karnet został zakupiony, na zasadach przewidzianych przepisami prawa. Pobierana kaucja zwrotna za Kartę nie jest dokumentowana Fakturą VAT.
 • W kasach Ośrodków Narciarskich znajdujących się na terenie Polski można płacić kartami płatniczymi lub gotówką w walucie złoty polski. Z kolei na terenie Słowacji kartami płatniczymi lub gotówką w walucie EURO. W automatach Ośrodków Narciarskich zakup Karnetu może odbywać się wyłącznie kartami płatniczymi.
 • W uzasadnionym przypadku, w zakresie przewidzianym prawem i z uwagi na bezpieczeństwo osób korzystających z infrastruktury Ośrodka Narciarskiego, sprzedawca może odmówić sprzedaży Karnetu, a Ośrodek Narciarski wykonania usługi (np.: w przypadku, gdy nabywca jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających).
 • Karnety sprzedawane są w cenie obowiązującej w dniu zakupu.
 • Termin Personalizacji Karty zakupionej w kasie zależy od rodzaju Karnetu oraz okresu, w którym dokonuje się zakupu.
 • Przy zakupie Karnetu godzinowego w Niskim Sezonie do 24 grudnia 2021r. i od 15 marca 2022r. Personalizacja Karty następuje poprzez pierwsze jej użycie. Karnet godzinowy zakupiony w okresie Niskiego Sezonu nie może być wykorzystany w Wysokim Sezonie lub Top Sezonie.
 • Karnety dzienne zakupione w okresie od otwarcia pierwszego Ośrodka Narciarskiego do 24 grudnia 2021r pozostają ważne od dnia zakupu, na okres zakupionego uprawnienia chyba że klient poprosi o inny dzień aktywacji karnetu.
 • Karnety godzinowe i dzienne zakupione od dnia 25 grudnia 2021r. są ważne od pierwszego użycia do zakończenia sezonu narciarskiego zgodnie z ilością zakupionego Uprawnienia.
 • W przypadku zakupu Karnetu obejmującego ceny w Top Sezonie, Sezonie Wysokim i Sezonie Niskim automatycznie zostaje wyliczona cena wynikająca z okresu, w którym karta jest wykorzystywana.
 • Karnet 14 dniowy pozostaje ważny od pierwszego jego użycia przez dowolnie wybrane 14 dni sezonu narciarskiego.

 

 1. KARTA TATRY SUPER SKI

 

 • Jedyną osobą uprawnioną do korzystania z Karty TATRY SUPER SKI w okresie jej obowiązywania jest osoba, która dokonała jej Personalizacji.
 • Informacja o terminie ważności Karnetu wyświetla się każdorazowo na wyświetlaczu czytnika bramki przejścia na kolej lub wyciąg Ośrodka Narciarskiego. Informacja o rodzaju zakodowanego Uprawnienia Terminowego jest nadrukowana na Karcie TATRY SUPER SKI podczas jej wydawania w kasach Ośrodków Narciarskich.
 • Nie ma możliwości zamiany, przedłużenia lub przesunięcia okresu ważności Uprawnienia Terminowego wynikającego z Karnetu po rozpoczęciu jego biegu.
 • Ośrodki Narciarskie dopuściły możliwość zwrotu zakupionego Karnetu, z którego uprawniony nie skorzystał, najpóźniej do dnia zamknięcia ostatniego czynnego Ośrodka Narciarskiego w sezonie zimowym, w którym zakupiono taki Karnet.
 • Każdorazowo przy wydawaniu Karty TATRY SUPER SKI pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości10 zł za Kartę. Kaucja nie podlega zwrotowi w wypadku uszkodzenia mechanicznego karty.
 • Zabronione jest zbywanie (pod jakimkolwiek tytułem prawnym) Kart TATRY SUPER SKI. W przypadku niezgodności danych pierwotnego posiadacza spersonalizowanej Karty TATRY SUPER SKI z osobą korzystającą następczo z takiej Karty, Uprawnienie Terminowe na takiej Karcie będą blokowane.

 

 1. KARTA PAKIETOWA

 

 • Wszelkie postanowienia dotyczące zasad użytkowania Karty Tatry Super Skipozostają aktualne również w zakresie Karty Pakietowej (KARNET + BASEN) z zastrzeżeniem poniższych regulacji.
 • Karta Pakietowa – Karta z zapisanym na niej uprawnieniem karty TATRY SUPER SKI oraz dodatkowo uprawnieniem do korzystania z wybranych basenów współpracujących z projektem TATRY SUPER SKI.
 • Szczegółowa informacja, które uprawnienia terminowe oraz na jakich basenach na terenie Podhala można wykorzystać Kartę Pakietową podana jest na cenniku TATRY SUPER SKI. Karta Pakietowa dostępna jest w czasie braku przeciwskazań prawnych do realizacji usług składających się na nią, a w szczególności niewprowadzania obostrzeń decyzjami władz państwowych lub samorządowych.
 • Cena Kart Pakietowych podana w cenniku jest ceną łączną, za korzystanie z Ośrodków Narciarskich oraz wybranych basenów.
 • Oferowane w Karcie Pakietowej wejście na baseny, to usługa uprawniająca do korzystania z basenu przez 3 godziny, przy czym wejście na basen możliwe jest wyłącznie następujących godzinach i okresach:
  1. Termy Bania od 25 grudnia 2021 do 13 marca 2022 w godzinach: od 09.00 do 11.00. Po godzinie 11.00 wejście na basen jest niemożliwe. Karta pozwala na korzystanie z basenu przez 3 godziny, np. wejście na basen o godz. 10.00 pozwala na korzystanie z basenu do godziny 13.00. Uprawnienie może być zrealizowane od dnia zakupu do 30 kwietnia 2022r.
  2. Termy Bania po 14 marca 2022 r. w godzinach funkcjonowania basenu. Uprawnienie może być zrealizowane od dnia zakupu do 30 kwietnia 2022r.
  3. AquaPark Zakopane przez cały sezon w godzinach funkcjonowania basenu. Uprawnienie może być zrealizowane od dnia zakupu do 30 kwietnia 2022r.
 • Oferta pakietowa dotyczy trzech rodzajów uprawnień:
  1. uprawnienie terminowe 4h + 3 h basenu,
  2. uprawnienie terminowe 3dni z 5dni + dwa wejścia po 3 h basenu,
  3. uprawnienie terminowe 5dni z 7dni + dwa wejścia po 3 h basenu.
 • Uprawniony wybierając Karnet Pakietowy ma możliwość swobodnego wyboru Ośrodka Narciarskiego i Basenu, w którym zrealizuje swoje uprawnienie, z zastrzeżeniem poniższych ograniczeń:
  1. Uprawnienie terminowe 4h + 3 h baseny można:
   1. zakupić w kasach Ośrodkach Narciarskich wskazanych powyżej z wyłączeniem
    • PKL – Palenica – Szczawnica,
    • Bachledowa Dolina
    • ThermalPark Orava
    • StrachanSki
   2. wykorzystać we wszystkich polskich Ośrodkach Narciarskich wskazanych powyżej (z wyłączeniem Ośrodków Narciarskich na Słowacji Bachledowa Dolina, Thermal Park Orava, Strachan Ski Centrum)
 • wykorzystać na basenach Terma Bania i Aquapark Zakopane
 1. Uprawnienie terminowe 3 dni z 5 dni + dwa wejścia po 3 h Basenu oraz uprawnienie terminowe 5 dni z 7dni + dwa wejścia po 3 h basenu można:
  1. zakupić w ośrodkach narciarskich wskazanych powyżej z wyłączeniem:
   • PKL – Palenica – Szczawnica,
   • Bachledowa Dolina
   • ThermalPark Orava
   • StrachanSki
  2. wykorzystać we wszystkich polskich i słowackich Ośrodkach Narciarskich wskazanych powyżej
 • wykorzystać na basenach Terma Bania i Aquapark Zakopane
 • Korzystanie z basenu odbywa się zgodnie z obowiązującym na tym basenie regulaminie.
 • Aby wykorzystać uprawnienie na basenie należy udać się do Punktu Obsługi Klienta i okazać Kartę Pakietową z ważnym uprawnieniem na basen. Uprawnienie po weryfikacji zostanie zrealizowane w systemie obsługującym i obowiązującym na basenie wybranym przez posiadacza Karty Pakietowej.
 • Personalizacja Karnetu Pakietowego odbywa się poprzez aktywowanie Karty na czytniku Ośrodka Narciarskiego lub basenu i skutkuje aktywacją całej usługi wyłączając możliwość zwrotu Karnetu w niewykorzystanej części.
 • Jeśli basen z przyczyn technicznych nie ma możliwości realizowania usługi uprawnionego na podstawie przedkładanej Karty Pakietowej – zobowiązany jest wydać uprawnionemu wejściówkę i umożliwić mu korzystanie z basenu w takim samym zakresie czasowym, ale w innym terminie, niż wynikającym z Karnetu Pakietowego.
 • Wyłączenia stosowania Karty Pakietowej – Karnet Pakietowy nie obowiązuje przy zakupie:
  1. biletów grupowych,
  2. biletów zakupionych on-line,
  3. biletów DZD (Dziecko z Dorosłym),
  4. biletów seniorski powyżej 75 roku życia,
  5. biletów zniżkowych.

 

 1. ULGI I ZNIŻKI

 

 • Karnet ulgowy TATRY SUPER SKI, przysługuje dzieciom i młodzieży najpóźniej do ukończenia 16 roku życia (16-te urodziny są pierwszym dniem utraty zniżki) oraz seniorom, którzy ukończyli 65 lat (65-te urodziny są pierwszym dniem nabycia zniżki), według cennika zamieszczonego na stronie www.tatrysuperski.pl. Karnety ulgowe TATRY SUPER SKI wydawane są na podstawie okazania dokumentu stwierdzającego wiek i umożliwiającego identyfikację uprawnionego, co weryfikowane jest w dniu zakupu karnetu.  Na korzystającym z karnetu ciąży obowiązek udowodnienia spełniania przesłanki do skorzystania z określonej ulgi.
 • Karnet „DZD” (Dziecko z Dorosłym) to nierozłączny pakiet tych samych Uprawnień, obejmujący dwa karnety, z których jeden przysługuje osobie pełnoletniej, sprawującej opiekę nad dzieckiem, a drugi temu dziecku (zasada: jeden opiekun – jedno dziecko). Cena tego pakietu obejmuje cenę Karnetu Normalnego powiększoną o 10 PLN za każdy dzień objęty takim Karnetem. Z chwilą ukończenia 5 roku życia (5-te urodziny są pierwszym dniem utraty zniżki), dziecko przestaje być uprawnione do korzystania z karnetu „DZD”.
 • Seniorzy, którzy ukończyli 75 lat, na podstawie okazanego dokumentu stwierdzającego wiek i umożliwiającego identyfikację uprawnionego mogą nabyć Karnet dzienny TATRY SUPER SKI w cenie 5 PLN za każdy dzień objęty takim Karnetem.
 • Ustalenie wieku koniecznego do uzyskania zniżki odbywa się zgodnie z zasadą przewidzianą w art. 112 zd. 2 Kodeksu Cywilnego.
 • Grupom od 20 osób, przysługuje zniżka 10%na zakup Karnetów TATRY SUPER SKI. Przy zakupie Karnetów ze zniżką dla grup: jedna na 21 osób otrzymuje Karnet dzienny w cenie 10 zł za każdy dzień objęty takim Karnetem, a pozostałe osoby otrzymują zniżkę w wysokości 10% od ceny cennikowej. Grupa wybiera spośród siebie opiekuna grupy, czyli osobę reprezentującą, wszystkich członków grupy na zasadzie wyłączności. Tylko opiekun grupy jest uprawniony do składania oświadczeń woli w zakresie zakupu karnetów grupowych lub ich ewentualnych zwrotów.
 • Karnet po 16:00 – zniżkowy karnet godzinowy, uprawniający do korzystania z Ośrodka Narciarskiego od godziny 16:00 do zakończenia pracy każdego Ośrodka Narciarskiego.
 • Regulamin okresowych zniżek i promocji dostępny jest na stronie internetowej: tatrysuperski.pl, a także każdorazowo w kasach biletowych Ośrodków Narciarskich. Korzystanie z Karty TATRY SUPER SKI przez osobę nieuprawnioną (np. przez osobę, której nie przysługuje zniżka) skutkować może zablokowaniem uprawnień do korzystania z niej. W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości wyjaśnia się, że Kartka Lokalna nie może być wykorzystana w celu realizacji uprawnień wynikających z Karty TATRY SUPER SKI.
 • Karnety dla Seniorów, DZD oraz Grupowe Karnety, o jakich mowa powyżej można zakupić wyłącznie w kasie każdego Ośrodka Narciarskiego.

 

 

 • KORZYSTANIE Z BRAMEK SKIDATA

 

 • Kartę TATRY SUPER SKI należy włożyć do kieszeni umiejscowionej po lewej stronie ubioru – w kieszeni na lewej piersi bądź na lewej ręce.
 • Przedmioty mogące zakłócać odczyt Karty TATRY SUPER SKI (np. telefony komórkowe, kluczyki samochodowe, karty płatnicze i kredytowe itp.) należy umieścić po prawej stronie ubioru.
 • W czasie korzystania z bramek należy posiadać przy sobie tylko jedną Kartę TATRY SUPER SKI (nie można również posiadać innych tego typu kart – bowiem może to skutkować aktywowaniem/personalizowaniem uprawnień z innej tego typu karty). Ośrodki Narciarskie nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania obowiązku opisanego w zdaniu poprzedzającym.
 • W polu oddziaływania anteny bramki należy zachować odstęp minimum jednego metra, aby bramka nie sczytała danego uprawnienia podwójnie,  aby kolejna osoba w kolejce mogła skorzystać ze swojego Uprawnienia Terminowego bez zakłóceń.
 • Potwierdzenie uprawnienia do przejścia przez bramkę i odczytania karty jest sygnalizowane odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu czytnika i zapaleniem się zielonego światła na obudowie bramki.
 • Zapalenie się czerwonego światła sygnalizacyjnego na obudowie bramki oznacza zakaz przejścia przez bramkę.
 • Po przejściu przez bramkę automatycznie uruchamia się czasowa blokada Karty TATRY SUPER SKI, uniemożliwiająca korzystanie z tej samej Karty TATRY SUPER SKI kolejnym osobom – celem uniknięcia sytuacji, w której osoba nieuprawniona korzystałaby z takiej karty.
 • Osoba korzystająca z Uprawnienia Terminowego zobowiązana jest zwracać uwagę na sygnały dźwiękowe i komunikaty wyświetlane na ekranie czytnika bramki oraz o stosowanie się do wynikających z tych sygnałów i komunikatów poleceń.

 

 • REKLAMACJE I ZWROTY

 

 • Do złożenia reklamacji wymagany jest dowód zakupu w postaci paragonu.
 • Reklamacje związane z Kartą TATRY SUPER SKI należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Ośrodka Narciarskiego należącego do systemu Karty TATRY SUPER SKI.
 • Reklamacje zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami prawa. Ośrodek Narciarski udzieli odpowiedzi na reklamację najpóźniej w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 • W celu otrzymania zwrotu w związku z zaistnieniem wypadku, za który Ośrodek Narciarski nie ponosi odpowiedzialności, należy przedłożyć kopię protokołu wypadku TOPR/GOPR lub uprawnionego Ratownika Narciarskiego,
 • W przypadku, gdy reklamacja jest zasadna w świetle przepisów prawa zwrot niewykorzystanych Uprawnień Terminowych udzielany jest w sposób proporcjonalny względem czasu ważności Karnetu. Kwota zwrotu może być za zgodą użytkownika Karty TATRY SUPER SKI zamieniona na uprawnienie czasowe, odpowiadające okresowi niewykorzystanemu z powodu okoliczności, za które Ośrodek Narciarski ponosi odpowiedzialność, do zrealizowania w trwającym sezonie zimowym wyłącznie na terenie tego Ośrodka Narciarskiego (Karta Awaria).
 • Zwrot należności za kaucję można otrzymać w każdej kasie oraz w samoobsługowych automatach do zwrotu Kart znajdujących się na terenie Ośrodków Narciarskich, a także w autoryzowanych punkach sprzedaży.
 • Ośrodek Narciarski nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek siły wyższej, sił natury, warunków atmosferycznych, wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności, w tym skutkujących niezawinioną przez siebie przerwą w dostawie prądu do tego Ośrodka Narciarskiego trwające nieprzerwanie krócej jak jedną godzinę, jak również za wszelkie niedogodności, jakie wynikną z tego tytułu, a których powstanie nie było zależne od działania bądź zaniechania Ośrodka Narciarskiego.
 • Ponadto przerwy w działaniu poszczególnych kolei lub wyciągów spowodowane mogą być koniecznością podjęcia działań w celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego korzystania
  z nich lub czynnikami od Ośrodka Narciarskiego niezależnymi (np. warunki atmosferyczne, w których korzystanie z danego rodzaju urządzenia może być niebezpieczne dla korzystających).
 • Przy sprzyjających warunkach korzystanie z usług Ośrodków Narciarskich co do zasady możliwe jest do 30 kwietnia 2022 roku chyba,że korzystanie z karnetu byłoby dla osoby uprawnionej utrudnione, niebezpieczne dla jego sprzętu i zdrowia wobec niewystarczającej grubości lub stanu pokrywy śnieżnej wywołanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (opady deszczu oraz zbyt wysoka temperatura uniemożliwiająca naśnieżanie tras).
 • Zwrot karnetów grupowych:
  1. za karnet nieużyty – zwracana zostaje cena uiszczona przy jego zakupie, pod warunkiem, że zwrot karnetu nie powoduje utraty zniżki grupowej, o jakiej mowa w VI 4. niniejszego regulaminu
  2. w przypadku, gdy zwrot karnetu powodować będzie utratę zniżki grupowej, wobec obniżenia liczebności grupy przewidzianej w VI 4. zwrot poszczególnych karnetów grupowych jest możliwy pod warunkiem dopłaty wartości zniżki za każdy zakupiony grupowo karnet,
  3. za karnet użyty, ale zwracany w przypadku wypadku na stoku, o jakim mowa w VIII 4. i po spełnieniu warunków tam opisanych – zwracana zostaje cena uiszczona przy jego zakupie niezależnie od liczebności pozostałych uczestników grupy. W takiej sytuacji VIII. 9. b. nie stosuje się
  4. osobą uprawnioną do zakupu karnetów grupowych oraz ich zwrotów jest wyłącznie opiekun grupy.

 

 1. KONTROLA I SANKCJE ZA ZŁAMANIE REGULAMINU

 

 • Funkcjonujący w Ośrodkach Narciarskich elektroniczny system SKIDATA służący do pobierania opłat  i kontroli Karty TATRY SUPER SKI pozwala na weryfikację użytkowników posługujących się Kartami TATRY SUPER SKI. W trakcie przejść przez bramki rejestrowane są, wyłącznie na potrzeby kontroli uprawnień, zdjęcia użytkownika powiązanego z daną Kartą TATRY SUPER SKI celem uniknięcia wykorzystania Karty TATRY SUPER SKI przez osobę nieuprawnioną, co stanowi prawnie uzasadniony interes Ośrodka Narciarskiego. Zdjęcia te są usuwane w terminie 31 dni od zakończenia ważności Uprawnienia.
 • Za próbę niezgodnego z Regulaminem korzystania z kolei lub wyciągów Ośrodków Narciarskich bez właściwego uprawnienia lub w przypadku korzystania z Karty TATRY SUPER SKI przez osobę nieuprawnioną – blokowana będzie możliwości dalszego korzystania z Karty TATRY SUPER SKI. Na życzenie personelu lub organów kontroli, celem weryfikacji uprawnienia, należy okazać Kartę TATRY SUPER SKI. Odmowa okazania, skutkuje zablokowaniem możliwości dalszego korzystania z Karty TATRY SUPER SKI.
 • Osoby zakłócające porządek publiczny lub naruszające swoim zachowaniem zasady obowiązujące na terenie Ośrodka Narciarskiego albo ogólnie przyjęte normy zachowania, będą wypraszane
  z terenu Ośrodka Narciarskiego, bądź ujęte zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi przez pracownika ochrony w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji. W przypadkach, określonych w przepisach ustawowych, pracownicy ochrony mają prawo użyć w granicach prawa środków bezpośredniego przymusu w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

 

 1. DANE OSOBOWE

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) dane pozyskane w związku z Karnetem TATRY SUPER SKI przetwarzane są przez Ośrodki Narciarskie opisane na wstępie Regulaminu będące współadministratorami tychże danych. Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową oraz w toku jej realizacji przetwarzane są w oparciu
o art. 6 ust. 1 lit. „b”, „c” i „f” RODO odpowiednio w celu: realizacji umowy i obowiązków przewidzianych prawem (w tym rozpatrzenia reklamacji); zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony życia i zdrowia (w tym zgłoszenie wypadku służbom ratunkowym); kontroli i weryfikacji uprawnień –zapobieganiu oszustwom (w tym zgłoszenia takich incydentów policji lub prokuraturze). Dane przechowywane są przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do: żądania od współadministratorów dostępu do jej danych osobowych; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; przenoszenia danych – chyba że przepisy RODO ograniczają te prawa; a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w przypadku zgłoszenia reklamacji/żądania zwrotu niewykorzystanych uprawnień jest konieczne do prawidłowego rozpatrzenia żądania klienta
i weryfikacji jego uprawnienia. Współadministratorzy danych nie podejmują decyzji w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO. Współadministratorzy danych ustalili wspólny punkt kontaktowy, z którym można skontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych związanych
z kartą terminową TATRY SUPER SKI pod adresem e-mail: tatrysuperski@gmail.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen oraz niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu (w tym zamiana cen) ma zastosowanie tylko do nowych klientów i nie dotyczy osób, które już zawarły umowę (zakupili Karnet).

Regulamin obowiązuje od dnia 29 października 2021 r.

 

Verified by MonsterInsights