©2019 Uplift · Built with love by Swift Ideas using WordPress.

Warunki korzystania z biletów Tatry SUPER SKI

Warunki korzystania z karnetów narciarskich Tatry Super SKI, które są używane w ośrodkach narciarskich należących do systemu kart wspólnych TATRY SUPER SKI:

 1. Kotelnica Białczańska (Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska sp. z o.o., adres siedziby firmy: ul. Środkowa 181 b, 34-405 Białka Tatrzańska, KRS: 0000067900);
 2. Czarna Góra – Koziniec („CZARNA GÓRA – KOZINIEC” sp. z o.o., adres siedziby firmy: ul. Nadwodnia 170, 34-532 Czarna Góra, KRS: 0000239680);
 3. Hawrań – Jurgów („Centrum Wypoczynku i Rekreacji „HAWRAŃ” sp. z o.o., adres siedziby firmy: ul. Podokólne 1, 34-532 Jurgów, KRS: 000021509);
 4. Czorsztyn – Ski (CZORSZTYN-SKI sp. z o.o., adres siedziby firmy: Kamieniarska 30A, 34-440 Kluszkowce, KRS: 0000038512);
 5. Kaniówka (Stacja Narciarska Kaniówka Dziubas Władysław, Wodziak Stanisław sp. j., adres siedziby firmy: ul. Kaniówska 19, 34-405 Białka Tatrzańska, KRS: 0000415848);
 6. Bania (BANIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., adres siedziby firmy: ul. Środkowa 181, 34-405 Białka Tatrzańska, KRS: 0000565410);
 7. Polana Szymoszkowa (Dorado Sp. z o.o., adres siedziby firmy: Polana Szymoszkowa 2, 34-500 Zakopane, KRS: 0000180393);
 1. Harenda – Wyciągi („Harenda – Wyciągi” sp. z o.o. adres siedziby firmy: Harenda 21A, 34-500 Zakopane, KRS: 0000214080);
 2. Witów – Ski („WITÓW-SKI” sp. z o.o. adres siedziby firmy: Witów 205c, 34-512 Witów, KRS: 0000253245
 3. Stacja Narciarska Suche (Stacja Narciarska SUCHE sp. z o.o., adres siedziby firmy: Suche 103 b, 34-520 Poronin, KRS: 0000302489);
 4. Grapa Ski („KOMPLEKS TURYSTYCZNO NARCIARSKI CZARNA GÓRA-GRAPA” sp. z o.o, adres siedziby firmy: ul. Zagóra 200, Czarna Góra, 34-532 Jurgów, KRS: 0000216144);
 5. PKL – Palenica – Szczawnica (Polskie Koleje Linowe S.A. adres siedziby firmy: Krupówki 48, 34-500 Zakopane, KRS: 0000429345);
 6. PKL – Mosorny Groń – Zawoja (Polskie Koleje Linowe S.A. adres siedziby firmy: Krupówki 48, 34-500 Zakopane, KRS: 0000429345);
 7. Bachledowa Dolina (Słowacja) (IMMOBAU, s.r.o., adres siedziby firmy: Kuzmányho 839/12, 811 06 Bratysława, Republika Słowacji, IČ DPH SK 2021681618),

dalej w warunkach łącznie jako: „Ośrodki narciarskie” i oddzielnie jako „Ośrodek narciarski”.

I. DEFINICJE

1. Karta TATRY SUPER SKI – czasowo ograniczone zezwolenie, umożliwiające podczas jego ważności nieograniczone korzystanie z kolejek linowych i wyciągów narciarskich należących do ośrodków systemu TATRY SUPER SKI (dalej jako„kolejki linowe a wyciągi”), które są dostępne, a czas korzystania z tego zezwolenia jest aktywny na warunkach określonych w ogólnych warunkach handlowych. Warunkiem korzystania z karty TATRY SUPER SKI jest własność identyfikatora, na którym wprowadzono upoważnienie ograniczone w czasie. Ważność czasowego uprawnienia (godziny, dni) w danym sezonie zimowym określa rodzaj karnetu narciarskiego. Chodzi o:

a) przepustka godzinowa – jest ważna przez okres wskazany na karcie od momentu aktywacji karty, tj. od dokładnego czasu aktywacji, ale nie dłużej niż do końca dnia narciarskiego w danym ośrodku narciarskim;
b) karnet dzienny – ważny przez określoną liczbę kolejnych dni, które są zamieszczone na karnecie, od momentu aktywacji karty, ale nie dłużej niż do końca dnia narciarskiego w ośrodku w ostatnim dniu karnetu;

2. Karta – karta uprawniająca do korzystania z czasu z zakupionego karnetu TATRY SUPER SKI.
Karta ma postać karty RFID Skidata KeyCard lub innego nośnika SkiData. Jest to plik wielokrotnego użytku, który umożliwia zapisanie i przechowywanie informacji o czasowym uprawnieniu.
3. Lokalna Karta –  czasowe zezwolenie, który różni się od karnetu TATRY SUPER SKI i zezwala na korzystanie z infrastruktury tylko danego ośrodka narciarskiego zgodnie z jego wewnętrznymi przepisami.
4. Karta TATRY SUPER SKI – karta z zarejestrowanym zezwoleniem czasowym wynikającym z zakupionego karnetu Super Ski Tatr, który jest przypisany do konkretnego użytkownika, a po jej aktywacji pozwala na korzystanie z zezwolenia czasowego wynikającego z karnetu TATRY SUPER SKI.
5. Czasowe uprawnienie  – zapis w systemie kontroli, który poprzez aktywację karty umożliwia korzystanie z usług oferowanych przez zakupiony karnet TATRY SUPER SKI.
6. Aktywacja karty – zapis czasowego zezwolenia karty na przykaz uprawnionego użytkownika a jednocześnie zwolnienie aktywowanej karty TATRY SUPER SKI autoryzowanemu użytkownikowi.
7. Personalizacja karty – przypisywanie konkretnej karty TATRY SKI SUPER konkretnemu użytkownikowi, która następuje w momencie załadowania karty TATRY SKI SUPER na urządzenie odczytującego w kolejce linowej lub czytnika wyciągu narciarskiego.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Wszystkie osoby wchodzące do ośrodka narciarskiego są zobowiązane do zapoznania się i przestrzegania niniejszych ogólnych warunków handlowych.
2. Ogólne warunki handlowe określają zasady korzystania z karnetu narciarskiego TATRY SUPER SKI w ośrodkach narciarskich należących do systemu TATRY SUPER SKI. Warunkiem korzystania z karnetu narciarskiego TATRY SUPER SKI jest posiadanie takich karnetów narciarskich, które będą rejestrować czasy poszczególnych przejazdów.
3. Zgodnie z ogólnymi warunkami handlowymi, karta TATRY SUPER SKI upoważnia do korzystania z dostępnych i czynnych kolejek linowych i wyciągów w godzinach otwarcia poszczególnych ośrodków narciarskich. Godziny otwarcia poszczególnych kolejek i wyciągów narciarskich oraz długość sezonu narciarskiego mogą się różnić i zmieniać w trakcie sezonu. Na długość sezonu zimowego poszczególnych ośrodków narciarskich mają wpływ m.in. warunki pogodowe. Informacje o aktualnych godzinach otwarcia poszczególnych ośrodków narciarskich można znaleźć na stronie www.tatrysuperski.pl.
4. W sprawie dostępnych obecnie wyciągów i wyciągów narciarskich w danym dniu, informuje tablica informacyjna znajdującą się w każdym ośrodku narciarskim.
5. O terminie aktywacji karty TATRY SUPER SKI decyduje upoważniona osoba, która ponosi konsekwencje prawne za swojego zachowanie. W przypadku gdy dojdzie do zmiany ośrodka narciarskieo, w którym upoważnia karta TATRY SUPER SKI,  upoważniona osoba jest zobowiązana do sprawdzenia z wyprzedzeniem dostępności i godzin otwarcia kolejek linowych i wyciągów narciarskich ośrodka, którego chce odwiedzić. W takiej sytuacji wskazane jest, aby wziąć pod uwagę również okres ważności biletu i czas przybycia do centrum, lub czas przygotowania do jazdy na nartach. W przypadku zawodów narciarskich, szkoleń organizowanych przez kluby narciarskie i innych imprez, ośrodki należące do systemu TATRY SUPER SKI zastrzegają sobie prawo do czasu trwania takich konkursów, szkoleń, jak innych działań, zablokować stoki zjazdowe, kolejki linowe i wyciągi przeznaczone dla innych odwiedzających ośrodek narciarski. W tym przypadku zawodnicy mają pierwszeństwo do korzystania z kolejek i wyciągów narciarskich ośrodka narciarskiego.
6. Niniejsze ogólne warunki handlowe mają zastosowanie do wszystkich rodzajów karnetów narciarskich TATRY SUPER SKI.

III. KASA BILETOWA

1. Karnety, które są dostępne w ofercie TATRY SUPER SKI można nabyć tylko w kasach ośrodków narciarskich w autoryzowanych punktach sprzedaży i na stronie internetowej tatrysuperski.pl.
2. Karty, na których są zarejestrowane tymczasowe licencje na użytkowanie i które wynikają z zakupionego karnetu TATRY SUPER SKI są własnością ośrodków narciarskich.
3. Dokument podatkowy za zakupiony karnet można uzyskać jedynie na podstawie dowodu zakupu z ośrodka narciarskiego, w którym zakupiono karnet, na warunkach określonych w ustawie. Kaucja zwrotna z tytułu karty nie pojawia się w takim dokumencie podatkowym.
4. W kasach ośrodków narciarskich znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej można płacić kartą płatniczą lub gotówką w złotych polskich. Na terytorium Republiki Słowackiej kartami płatniczymi lub gotówką w euro.
5. W uzasadnionych przypadkach, a to w zakresie przewidzianym przez prawo, oraz ze względu na bezpieczeństwo osób korzystających z infrastruktury ośrodka, sprzedawca może odmówić sprzedaży karnetu i ośrodek narciarski może odmówić świadczenia usługi (np. jeśli kupujący jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających).

IV. KARTA TATRY SUPER SKI

1. Jedyną osobą uprawnioną do korzystania z karty TATRY SUPER SKI podczas jej ważności jest osoba, która dokonała aktywacji.
2. Informacja o ważności karnetu wyświetli się za każdym razem na wyświetlaczu czytnika, podczas przechodzenia przez bramkę do kolejki linowej lub wyciągu narciarskiego. Informacje na temat rodzaju czasowego uprawnienia wydrukowana jest na karcie TATRY SUPER SKI, przy jej wydaniu w ośrodku narciarskim.
3. W przypadku zakupu biletu narciarskiego, którego ważność dotyczy zarówno sezonu głównego, jak i poza sezonem, obliczana jest cena łączona.
4. Po aktywacji karnetu nie ma już możliwości zamiany, przedłużenia ani przesunięcia ważności jego czasowego zezwolenia.
5. Ośrodki narciarskie dopuszczają możliwość zwrotu zakupionego karnetu narciarskiego, który nie został wykorzystany, tj. aktywowany, najpóźniej do daty zamknięcia ostatniego otwartego ośrodka narciarskiego w systemie TATRY SUPER SKI w sezonie zimowym, w którym zakupiono karnet.
6. Przy wydaniu karty TATRY SUPER SKI każdorazowo pobierana jest zwrotna zaliczka w wysokości 2 € za jedną kartę. W przypadku mechanicznego uszkodzenia karty, prawo roszczenia o zwrot zaliczki zostaje utracone.
7. Odsprzedaż kart TATRY SUPER SKI jest zabroniona. W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi pierwotnego posiadacza aktywowanej karty Tatry SUPER SKI z danymi osoby używającej taką kartę, czasowe uprawnienia na takiej karcie zostaną zablokowane.

V. RABATY

1. Ulgowy karnet TATRY SKI SUPER jest, według cennika na stronie www.tatrysuperski.pl , przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 11 lat, młodzież w wieku od 11 lat do 16 lat i emerytów od 65 lat (karnety: Senior i Super Senior). Ulgowe karnety narciarskie TATRY SUPER SKI wydawane są na podstawie dokumentu informującego o wieku i tożsamości posiadacza.
2. Dzieci do 120 cm mogą korzystać z bezpłatnego karnetu narciarskiego TATRY SUPER SKI wyłącznie pod opieką osoby dorosłej z ważnym karnetem TATRY SUPER SKI. Jedna osoba dorosła może towarzyszyć jednemu dziecku z bezpłatnym karnetem narciarskim. Dziecko ma prawo na karnet TATRY SUPER SKI o tym samym okresie ważności, co karnety zakupiony przez dorosłego towarzyszącego dziecku. Pomiar wysokości dziecka odbywa się w kasach  w odzieży narciarskiej z kaskiem (bez nart lub snowboardu).
3. Seniorzy powyżej 75 roku życia mają prawo na całodzienny karnet TATRY SUPER SKI w cenie 1€ tylko po okazaniu dowodu osobistego.
4. Grupy powyżej 20 os. otrzymują 10% zniżki na karnet narciarski TATRY SUPER SKI. Przy zakupie biletu ze zniżką dla grup jedna z 11 osób otrzyma całodzienny karnet narciarski w cenie 1 € za każdy dzień ważności karnetu, a reszta osób otrzyma zniżkę w wysokości 1% ceny z cennika.
5. Warunki wszystkich rodzajów upustów i akcji publikowane są na stronie internetowej www.tatrysuperski.pl oraz w kasach ośrodków narciarskich. Karnet TATRY SUPER SKI, który jest używany przez osobę nieupoważnioną (np. osobę nieuprawnioną do zniżki) może zostać zablokowany. Aby uniknąć nieporozumień, ważność lokalnej karty jest ograniczona do terytorium ośrodka narciarskiego, w którym został zakupiony.

VI. WYKORZYSTANIE TURNIKIETÓW  SKIDATA

1. Kartę TATRY SUPER SKI należy włożyć do kieszeni po lewej stronie ubrania, tj. w kieszeni na lewej piersi lub w kieszeni po lewej stronie.
2. Produkty, które mogą zakłócać ładowanie karty TATRY SKI SUPER (np. telefon komórkowy, kluczyki do samochodu, karty płatnicze lub kredytowe), powinny być umieszczone po prawej stronie odzieży.
3. Podczas przechodzenia przez turnikiet należy posiadać przy sobie tylko jedną kartę TATRY SUPER SKI (nie możecie mieć przy sobie inne karty TATRY SUPER SKI, ponieważ może to doprowadzić do aktywacji przywilejów innej karty tego typu). Ośrodki narciarskie należące do systemu TATRY SUPER SKI nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje niespełnienia powyższych warunków.
4. W polu naczytania turnikietu należy zachować długość co najmniej jednego metra, aby bramka nie odczytała autoryzacji karty dwukrotnie, tj. aby następna osoba mogła bez problemu korzystać z karty TATRY SUPER SKI.
5. Każdorazowe przejście przez bramkę i odczytnie karty jest sygnalizowane przez odpowiedni komunikat na wyświetlaczu czytnika i zielone światło na turnikiete.
6. Czerwone światło sygnalizujące na turnikiete oznacza zakaz przechodzenia przez bramkę.
7. Po przejściu przez turnikiet właczy się automatycznie czasowa blokada karty TATRY SKI SUPER, co uniemożliwi użycie tej samej karty TATRY SKI SUPER przez inną osobę tzn. aby zapobiegło to użyciu tej karty przez nieuprawnioną osobę.
8. Osoba, która korzysta z czasowego zezwolenia karty jest zobowiązana do zwrócenia uwagi na sygnał dźwiękowy oraz komunikat wyświetlony na ekranie czytnika, oraz postępować zgodnie z jego instrukcjami i poleceniami.

VII. REKLAMACJA

1. Składając reklamację, należy przedstawić dowód zakupu, tj. paragon fiskalny.
2. Reklamację karty TATRY SUPER SKI składa się w centrum informacyjnym danego ośrodka narciarskiego należącego do systemu TATRY SUPER SKI.
3. Reklamacja będzie oceniana zgodnie z prawem. Ośrodek narciarski udzieli odpowiedzi na reklamację nie później niż 30 dni po jej otrzymaniu.
4. Rekompensate za wypadek, za który ośrodek narciarski nie ponosi odpowiedzialność, wymagana jest kopia raportu z wypadku TOPR / GOPR (ratownik górski) lub od upoważnionego ratownika górskiego.
5. Zwrot niewykorzystanych czasowych zezwoleń na podstawie reklamacji, która wynika z ogólnie obowiązującego ustawodawstwa, przeprowadza się w odpowiedni sposób, ze względu na upływ czasu karnetu narciarskiego. Wysokość zwróconej kwoty może za zgodą użytkownika karty zostać zmieniona na czasowe zezwolenie, odpowiadające niewykorzystanemu czasowi, w okolicznościach, za które ośrodek narciarski niesie odpowiedzialność w sezonie zimowym tylko na terenie tego ośrodka narciarskiego.
6. Kaucja zostanie zwrócona w każdej kasie biletowej, w samoobsługowych automatach przeznaczonych do zwrotu depozytu, w ośrodkach narciarskich, oraz w autoryzowanych punktach sprzedaży.
7. ośrodek narciarski nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek działania siły wyższej, naturalne warunki, pogody, uszkodzonia własnej winy lub osoby trzeciej, za którą ośrodek narciarski nie jest odpowiedzialny, w tym nieplanowaną awarię zasilania trwającą krócej niż godzinę, a także wszelkie niedogodności, które nie zależą od działania ośrodka narciarskiego.
8. Działanie poszczególnych kolejek linowych lub wyciągów w celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego użytkowania lub wpływu czynników niezależnych (np. warunki atmosferyczne) może zostać przerwane.

VIII. KONTROLE I SANKCJE

1. System elektroniczny SKIDATA stosowany w ośrodkach narciarskich w celu usługi płatniczej i kontroli karty TATRY SUPER SKI, pozwala zwerifikować użytkowników karty TATRY SUPER SKI. Podczas przejścia przez turnikiet zdjęcia użytkownika są rejestrowane w celu sprawdzenia uprawnień, aby uniknąć użycia karty TATRY SUPER SKI przez nieuprawnioną osobę. Te zdjęcia są usuwane w ciągu 31 dni od wygaśnięcia karnetu narciarskiego.
2. Przy próbie skorzystania z kolejek linowych i wyciągów narciarskich bez odpowiedniego upoważnienia, lub w przypadku skorzystania z karty TATRY SUPER SKI przez osobę nieuprawnioną, ponowne użycie karty TATRY SUPER SKI zostanie zablokowane. Na żądanie personelu lub organów kontrolnych konieczne jest legitymowanie się przy pomocy karty TATRY SUPER SKI. Odmowa ukazania karty spowoduje zablokowanie dalszego korzystania z karty TATRY SUPER SKI.
3. Osoby, które zakłócają porządek publiczny, albo swoim zachowaniem naruszają regulamin ośrodka narciarskiego, lub ogólnie przyjęte normy zachowania, będą wyprowadzone z ośrodka narciarskiego przez wyznaczony do tego personel, lub przekazane w ręce organów bezpieczeństwa administracji publicznej

IX. DANE OSOBOWE

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku ( „RODO”) dane uzyskane za pomocą karty TATRY SKI SUPER przetwarzają ośrodki narciarskie wymienione w niniejszych ogólnych warunków handlowych, które są wspólnymi administratorami tych danych. Prywatne dane uzyskane na podstawie umowy  i w trakcie jej wykonywania są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. „b”, „C” a „f” RODO w celu realizacji umowy oraz obowiązków określonych przepisami prawa (w tym oceny roszczeń), zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochrony życia i zdrowia, w tym zgłoszenia wypadków przez jednostki pogotowia ratunkowego, kontroli i weryfikacji przywilejów – zapobieganie oszustwom (w tym zgłaszania takich incydentów na policję lub prokuraturę). Dane są przechowywan maksymalnie do czasu przedawnienia reklamacji. Poszkodowana osoba ma prawo żądać od wspólnych administratorów dostępu do jej danych osobowych, ich poprawy, skasowania lub ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia zastrzeżenia przeciw przetwarzaniiu danych, przekazania danych – jeśli prawa te nie są ograniczone przez RODO oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzoru (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku skarg / wniosku o zwrot niewykorzystanych zezwoleń konieczne jest wzięcie pod uwagę wymagań klienta i weryfikacja jego uprawnień. Wspólni administratorzy danych nie mogą podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany w ramach RODO. Łączni administratorzy uzgodnili wspólny punkt kontaktowy, z którym można się skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych oraz czasowej karty TATRY SUPER SKI, adres e-mail: tatrysuperski@gmail.com.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen i warunków dla nowych klientów. Zmiany cen i warunków nie dotyczą osób, które podpisały już umowę (kupiły karnet).

Ogólne warunki handlowe weszły w życie w dniu 15 listopada 2018 r.