©2021 Uplift · Built with love by Swift Ideas using WordPress.

Warunki korzystania z biletów Tatry SUPER SKI

Warunki korzystania z karnetów narciarskich Tatry Super SKI, które są używane w ośrodkach narciarskich należących do systemu kart wspólnych TATRY SUPER SKI:

 1. Kotelnica Białczańska (Ośrodek Narciarski Kotelnica Białczańska sp. z o.o., adres siedziby firmy: ul. Środkowa 181 b, 34-405 Białka Tatrzańska, KRS: 0000067900);
 2. Czarna Góra – Koziniec („CZARNA GÓRA – KOZINIEC” sp. z o.o., adres siedziby firmy: ul. Nadwodnia 170, 34-532 Czarna Góra, KRS: 0000239680);
 3. Hawrań – Jurgów („Centrum Wypoczynku i Rekreacji „HAWRAŃ” sp. z o.o., adres siedziby firmy: ul. Podokólne 1, 34-532 Jurgów, KRS: 000021509);
 4. Czorsztyn – Ski (CZORSZTYN-SKI sp. z o.o., adres siedziby firmy: Kamieniarska 30A, 34-440 Kluszkowce, KRS: 0000038512);
 5. Kaniówka (Stacja Narciarska Kaniówka Dziubas Władysław, Wodziak Stanisław sp. j., adres siedziby firmy: ul. Kaniówska 19, 34-405 Białka Tatrzańska, KRS: 0000415848);
 6. Bania (BANIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., adres siedziby firmy: ul. Środkowa 181, 34-405 Białka Tatrzańska, KRS: 0000565410);
 7. Polana Szymoszkowa (Dorado Sp. z o.o., adres siedziby firmy: Polana Szymoszkowa 2, 34-500 Zakopane, KRS: 0000180393);
 1. Harenda – Wyciągi („Harenda – Wyciągi” sp. z o.o. adres siedziby firmy: Harenda 21A, 34-500 Zakopane, KRS: 0000214080);
 2. Witów – Ski („WITÓW-SKI” sp. z o.o. adres siedziby firmy: Witów 205c, 34-512 Witów, KRS: 0000253245
 3. Stacja Narciarska Suche (Stacja Narciarska SUCHE sp. z o.o., adres siedziby firmy: Suche 103 b, 34-520 Poronin, KRS: 0000302489);
 4. Grapa Ski (“KOMPLEKS TURYSTYCZNO NARCIARSKI CZARNA GÓRA-GRAPA” sp. z o.o, adres siedziby firmy: ul. Zagóra 200, Czarna Góra, 34-532 Jurgów, KRS: 0000216144);
 5. PKL – Palenica – Szczawnica (Polskie Koleje Linowe S.A. adres siedziby firmy: Krupówki 48, 34-500 Zakopane, KRS: 0000429345);
 6. PKL – Mosorny Groń – Zawoja (Polskie Koleje Linowe S.A. adres siedziby firmy: Krupówki 48, 34-500 Zakopane, KRS: 0000429345);
 7. Bachledowa Dolina (Słowacja) (IMMOBAU, s.r.o., adres siedziby firmy: Kuzmányho 839/12, 811 06 Bratysława, Republika Słowacji, IČ DPH SK 2021681618),
 8. Thermal Park Orava (Słowacja) (Thermal Park Orava s.r.o. adres siedziby spółki: ul. M.R. Stefanika 1821, Dolny Kubin Regon (ICO) 44 820 313 NIP (ICO DPH) SK2022842404,
 9. Długa Polana (Długa Polana Spółka z o.o., adres siedziby spółki: ul. Oleksówki 6a, z siedzibą w Nowym Targu 34-400 Nowy Targ KRS: 0000480107)
 10. Rusiń-Ski (Rusiń-Ski sp. z o.o. adres siedziby spółki: Rusiński Wierch 70, 34-530 Bukowina Tatrzańska, KRS: 0000231704)

zwane łącznie w Regulaminie: „Ośrodkami Narciarskimi”, a z osobna „Ośrodkiem Narciarskim”.

 

Regulamin obowiązuje również na terenie ośrodków termalno basenowych :

 • Park Wodny Bania (Park Wodny Bania S.A. z siedzibą w Białce Tatrzańskiej (KRS: 0000574785, NIP 5272744734, REGON 362500216)
 • Aquapark Zakopane (Spółka POLSKIE TATRY S.A. adres siedziby spółki ul. Droga Do Białego 7 C, 34 – 500 Zakopane KRS 0000105395)

 

zwane łącznie w Regulaminie: „Basenami”, a z osobna „Basenem”.

I. DEFINICJE

 

 1. Karnet TATRY SUPER SKI– uprawnienie terminowe umożliwiające w okresie jego ważności korzystanie z nieograniczonej ilości przejazdów krzesełkowymi kolejami linowymi i wyciągami narciarskimi Ośrodków Narciarskich należących do systemu TATRY SUPER SKI (zwanymi w Regulaminie odpowiednio – „kolejami i wyciągami”), które są dostępne i czynne w momencie korzystania z tychże uprawnień, na zasadach określonych w Regulaminie. Warunkiem korzystania z Karnetu TATRY SUPER SKI jest posiadanie Karty, na której zostanie zapisane Uprawnienie Terminowe. Okres ważności Uprawnienia Terminowego (godzinowego, dziennego) w określonym sezonie zimowym określa rodzaj Karnetu, przy czym wyjaśnia się, że:
 2. Karnet godzinowy – ważny jest przez okres czasu określony na Karnecie, liczony od momentu Personalizacji Karty, wyłącznie w dniu, w którym ona nastąpiła, ale nie dłużej niż do momentu zamknięcia Ośrodka Narciarskiego w tym dniu;
 3. Karnet dzienny – ważny jest przez liczbę dni określonych na Karnecie, a następujących po sobie, liczonych od momentu Aktywacji Karty, niezależnie od godziny, w której ona nastąpiła, ale nie dłużej niż do momentu zamknięcia Ośrodka Narciarskiego w ostatnim dniu ważności Karnetu,
 4. Karnet pakietowy – jest to Uprawnienie Terminowe (godzinowe lub dzienne) umożliwiające korzystanie z przejazdów kolejami linowymi i innymi wyciągami Ośrodków Narciarski oraz korzystanie z oferty usług innych podmiotów ( np. Baseny) współpracujących z projektem Tatry Super Ski
 5. Karnet Lokalny – uprawnienie terminowe, inne niż Karnet TATRY SUPER SKI, uprawniające do korzystania z infrastruktury danego Ośrodka Narciarskiego zgodnie z jego wewnętrznym regulaminem.
 6. Karta – nośnik Uprawnienia Terminowego lub Uprawnienia Pakietowego wynikającego z zakupionego Karnetu TATRY SUPER SKI Karta występuje w postaci karty RFID Skidata KeyCard lub innego transpondera SkiData. Jest ona wielokrotnego użytku oraz umożliwia zapis i przechowywanie informacji o Uprawnieniu Terminowym.
 7. Karta TATRY SUPER SKI – Karta z zapisanym na niej Uprawnieniem Terminowym wynikającym
  z zakupionego Karnetu TATRY SUPER SKI, przypisana do konkretnego jej użytkownika po jej Personalizacji i umożliwiająca korzystanie z Uprawnienia Terminowego wynikającego z Karnetu TATRY SUPER SKI.
 8. Uprawnienie Terminowe – zapis w systemie kontroli dostępu, który umożliwia, po jego aktywacji na Karcie, korzystanie z usług wynikających z zakupionego Karnetu TATRY SUPER SKI.
 9. Aktywacja Karty – czynność dokonania zapisu Uprawnienia Terminowego na Karcie na polecenie uprawnionego z jednoczesnym wydaniem tak aktywowanej Karty TATRY SUPER SKI uprawnionemu.
 10. Personalizacja Karty – czynność przyporządkowania określonej Karty TATRY SUPER SKI do określonego użytkownika, która następuje w momencie pierwszego zbliżenia Karty TATRY SUPER SKI do czytnika bramki przejścia na kolej lub wyciąg Ośrodka Narciarskiego.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wszystkie osoby wchodzące na teren Ośrodka Narciarskiego i Basenu mają obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem i przestrzegać jego postanowień.
 2. Regulamin określa zasady korzystania z Karnetu TATRY SUPER SKI na terenie Ośrodków Narciarskich należących do systemu TATRY SUPER SKI oraz Karnetu pakietowego dodatkowo na terenie basenów. Warunkiem korzystania z Karnetu jest posiadanie Karty, na której zostanie zapisane Uprawnienie Terminowe lub Pakietowe.
 3. Na zasadach określonych Regulaminem Karta TATRY SUPER SKI uprawnia do korzystania z dostępnych
  i czynnych kolei i wyciągów w godzinach otwarcia poszczególnych Ośrodków Narciarskich. Godziny otwarcia poszczególnych kolei i wyciągów różnią się i mogą ulec zmianie w trakcie trwania sezonu. Data rozpoczęcia i zakończenia sezonu zimowego, m.in. z uwagi na warunki atmosferyczne, może być różna dla poszczególnych Ośrodków Narciarskich. Informacja o aktualnych godzinach otwarcia poszczególnych Stacji znajduje się m.in. na stronie internetowej tatrysuperski.pl. Zasady dostępności ośrodków narciarskich i Basenów dla Karty Pakietowej określona jest w rodziale V. poniżej.
 4. Informacja o dostępnych aktualnie w danym dniu kolejach i wyciągach Ośrodków Narciarskich znajduje się na tablicy informacyjnej umiejscowionej na terenie każdego z Ośrodków Narciarskich.
 5. Uprawniony decyduje, w którym momencie nastąpi Aktywacja Karty i ponosi związane z tym konsekwencje prawne. W przypadku zmiany miejsca korzystania z Karty TATRY SUPER SKI uprawniony z jej tytułu powinien uprzednio sprawdzić informacje o dostępności i godzinach otwarcia wyciągów i kolei Ośrodka Narciarskiego, do którego się udaje, a także zaleca się, aby taka osoba uwzględniła przy tym również okres ważności Uprawnień Terminowych zapisanych na tejże Karcie oraz czas dojazdu do Ośrodka Narciarskiego i przygotowania do wejścia na stok. Ośrodki Narciarskie należące do systemu TATRY SUPER SKI zastrzegają, iż dostępność poszczególnych tras narciarskich lub kolei i wyciągów znajdujących się na terenie Ośrodków Narciarskich może zostać czasowo wyłączona z użytku dla klientów w przypadku organizacji zawodów narciarskich, imprez bądź treningów dla zorganizowanych grup narciarskich (czasowe ograniczenie dostępności) – w takim wypadku uczestnikom zawodów lub zorganizowanych grup narciarskich przysługiwać będzie pierwszeństwo korzystania z urządzeń transportu linowego.
 6. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich rodzajów Karnetów TATRY SUPER SKI.

 

III. KASY

 1. Karnety dostępne w ramach oferty TATRY SUPER SKI można nabywać wyłącznie w kasach Ośrodków Narciarskich, w autoryzowanych punktach sprzedaży oraz na stronie internetowej www.tatrysuperski.pl.
 2. Karty, na których zapisywane są Uprawnienia Terminowe wynikające z zakupionego Karnetu TATRY SUPER SKI są własnością Ośrodków Narciarskich.
 3. Fakturę VAT za zakupiony Karnet można uzyskać jedynie na podstawie dowodu zakupu na terenie danego Ośrodka Narciarskiego, w którym Karnet został zakupiony, na zasadach przewidzianych przepisami prawa. Pobierana kaucja zwrotna za Kartę nie jest dokumentowana Fakturą VAT.
 4. W kasach Ośrodków Narciarskich znajdujących się na terenie Polski można płacić kartami płatniczymi lub gotówką w walucie złoty polski. Z kolei na ternie Słowacji kartami płatniczymi lub gotówką w walucie EURO.
 5. W uzasadnionym przypadku, w zakresie przewidzianym prawem i z uwagi na bezpieczeństwo osób korzystających z infrastruktury Ośrodka Narciarskiego, sprzedawca może odmówić sprzedaży Karnetu,
  a Ośrodek Narciarski wykonania usługi (np.: w przypadku, gdy nabywca jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających).

 

 

IV. KARTA TATRY SUPER SKI

 1. Jedyną osobą uprawnioną do korzystania z Karty TATRY SUPER SKI w okresie jej obowiązywania jest osoba, która dokonała jej Personalizacji.
 2. Informacja o terminie ważności Karnetu wyświetla się każdorazowo na wyświetlaczu czytnika bramki przejścia na kolej lub wyciąg Ośrodka Narciarskiego. Informacja o rodzaju zakodowanego Uprawnienia Terminowego jest nadrukowana na Karcie TATRY SUPER SKI podczas jej wydawania w kasach Ośrodków Narciarskich.
 3. W przypadku zakupu Karnetu obejmującego ceny w sezonie wysokim i poza takim sezonem automatycznie zostaje wyliczona cena mieszana.
 4. Nie ma możliwości zamiany, przedłużenia lub przesunięcia okresu ważności Uprawnienia Terminowego wynikającego z Karnetu po rozpoczęciu jego biegu.
 5. Ośrodki Narciarskie dopuściły możliwość zwrotu zakupionego Karnetu, z którego uprawniony nie skorzystał, – najpóźniej do dnia zamknięcia ostatniego czynnego Ośrodka Narciarskiego działającego w ramach TATRY SUPER SKI w sezonie zimowym, w którym zakupiono taki Karnet.
 6. Każdorazowo przy wydawaniu Karty TATRY SUPER SKI pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 10 zł za Kartę. Kaucja nie podlega zwrotowi w wypadku uszkodzenia mechanicznego karty.
 7. Zabroniona jest odsprzedaż Kart TATRY SUPER SKI. W przypadku niezgodności danych pierwotnego posiadacza spersonalizowanej Karty TATRY SUPER SKI z osobą korzystającą następczo z takiej Karty, Uprawnienie Terminowe na takiej Karcie będą blokowane.

 

V. KARTA PAKIETOWA

  1. Wszelkie postanowienia dotyczące zasad użytkowania Karty Tatry Super Ski pozostają aktualne również w zakresie Karty Pakietowej z zastrzeżeniem poniższych regulacji.
  2. Karta Pakietowa-  Karta z zapisanym na niej uprawnieniem karty TATRY SUPER SKI oraz dodatkowo uprawnieniem do korzystania z wybranych Basenów współpracujących z projektem TATRY SUPER SKI.
  3. Szczegółowa informacja, które uprawnienia terminowe oraz na jakich Basenach na terenie Podhala można wykorzystać Kartę Pakietową podana jest na cenniku TATRY SUPER SKI
  4. Cena Kart Pakietowych podana w cenniku jest ceną łączną, za korzystanie ze Ośrodków Narciarskich oraz wybranych Basenów
  5. Oferowane w Karcie Pakietowej wejście na Baseny,to usługa uprawniajaca do korzystania z Basenu przez 3 godziny, przy czym wejście na Basen możliwe jest wyłącznie w godzinach: od 09.00 do godziny 12.00. Po godzinie 12.00 wejście na Basen jest niemożliwe. Karta pozwala na korzystanie z Basenu przez 3 godziny, np wejście na Basen o godz. 11.00 pozwala na korzystanie z Basenu do godziny 14.00. Uprawnienie może być zrealizowane od dnia zakupu do 30 kwietnia 2020r.
  6. Oferta pakietowa dotyczy trzech rodzajów uprawnień :
   1. uprawnienie terminowe 4h + 3 h Basenu,
   2. uprawnienie terminowe 3dni z 5dni + dwa wejścia po 3 h Basenu,
   3. uprawnienie terminowe 5dni z 7dni + dwa wejścia po 3 h Basenu.
  7. Uprawniony wybierając Karnet Pakietowy ma możliwość swobodnego wyboru Ośrodka Narciarskiego i Basenu, w którym zrealizuje swoje uprawnienie, z zastrzeżeniem poniższych ograniczeń:
   1. uprawnienie terminowe 4h + 3 h Basenu można
    1. zakupić w ośrodkach narciarskich wskazanych powyżej z wyłączeniem pkt 12 – 15 tj. z wyłączeniem PKL – Palenica – Szczawnica, PKL – Mosorny Groń – Zawoja Bachledowa Dolina (Słowacja) Thermal Park Orava (Słowacja)
    2. wykorzystać we wszystkich polskich ośrodkach narciarskich wskazanych powyżej (z wyłączeniem Bachledowa Dolina (Słowacja) Thermal Park Orava (Słowacja)
 • wykorzystać na Basenach Park Wodny Bania i Aquapark Zakopane
 1. uprawnienie terminowe 3dni z 5dni + dwa wejścia po 3 h Basenu oraz ,uprawnienie terminowe 5dni z 7dni + dwa wejścia po 3 h Basenu można:
  1. zakupić w ośrodkach narciarskich wskazanych powyżej z wyłączeniem pkt 12 – 13 tj. z wyłączeniem PKL – Palenica – Szczawnica, PKL – Mosorny Groń – Zawoja
  2. wykorzystać we wszystkich polskich i słowackich ośrodkach narciarskich wskazanych powyżej
 • wykorzystać na Basenach Park Wodny Bania i Aquapark Zakopane
 1. Korzystanie z Basenu odbywa się zgodnie z obowiązującym na tym Basenie regulaminie.
 2. Aby wykorzystać uprawnienie na Basenie należy udać się do Punktu Obsługi Klienta i okazać Kartę Pakietową z ważnym uprawnieniem na Basen. Uprawnienie po weryfikacji zostanie zrealizowane w systemie obsługującym i obowiązującym na Basenie wybranym przez posiadacza Karty Pakietowej.
 3. Aktywacja Karnetu Pakietowego odbywa się poprzez aktywowanie Karty na czytniku Ośrodka Narciarskiego lub Basenu i skutkuje aktywacją całej usługi wyłączając możliwość zwrotu Karnetu w niewykorzystanej części.
 4. Jeśli Basen z przyczyn technicznych nie ma możliwości realizowania usługi uprawnionego na podstawie przedkładanej Karty Pakietowej – zobowiązany jest wydać uprawnionemu wejściówkę i umożliwić mu korzystanie z Basenu w takim samym zakresie czasowym, ale w innym terminie, niż wynikającym z Karnetu Pakietowego.

 

 

VI. ULGI I ZNIŻKI

 1. Karnet ulgowy TATRY SUPER SKI według cennika zamieszczonego na stronie www.tatrysuperski.pl przysługuje dzieciom w wieku poniżej 11 roku życia (Karnet: Dzieci do 10 lat), młodzieży w wieku od 11 roku życia, ale poniżej 16 roku życia (Karnet: Junior od 11 lat do 15 lat) oraz seniorom w wieku od 65 roku życia (Karnet: Senior od 65 lat do 74 lat oraz Karnet Super Senior od 75 lat). Karnety ulgowe TATRY SUPER SKI wydawane są na podstawie okazania dokumentu stwierdzającego wiek i umożliwiającego identyfikację uprawnionego.
 2. Dziecko poniżej 120 cm wzrostu może otrzymać Karnet TATRY SUPER SKI bezpłatnie wyłącznie w przypadku, gdy osoba pełnoletnia sprawująca opiekę nad takim dzieckiem dokona jednocześnie zakupu dla siebie Karnetu TATRY SUPER SKI. Wyjaśnia się, że na jednego opiekuna przysługuje wyłącznie jeden bezpłatny Karnet (zasada: jeden opiekun – jedno dziecko). Dziecko otrzymuje w takim przypadku Karnet TATRY SUPER SKI na taki sam okres ważności jak Karnet zakupiony przez osobę pełnoletnią sprawującą nad nim opiekę. Pomiar wzrostu dziecka wykonywany jest przy kasach w stroju narciarskim wraz z kaskiem (bez nart lub snowboardu).
 3. Seniorzy, którzy ukończyli 75 lat na podstawie okazanego dokumentu stwierdzającego wiek i umożliwiającego identyfikację uprawnionego mogą nabyć Karnet dzienny TATRY SUPER SKI w cenie 5 PLN za każdy dzień objęty takim Karnetem.
 4. Grupom od 20 osób, przysługuje zniżka 10% na zakup Karnetów TATRY SUPER SKI. Przy zakupie Karnetów ze zniżką dla grup: jedna na 11 osób otrzymuje Karnet dzienny w cenie 5 zł za każdy dzień objęty takim Karnetem, a pozostałe osoby otrzymują zniżkę w wysokości 10% od ceny cennikowej.
 5. Regulamin okresowych zniżek i promocji dostępny jest na stronie internetowej: www.tatrysuperski.pl, a także każdorazowo w kasach biletowych Ośrodków Narciarskich. Korzystanie z Karty TATRY SUPER SKI przez osobę nieuprawnioną (np. przez osobę, której nie przysługuje zniżka) skutkować może zablokowaniem uprawnień do korzystania z niej. W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości wyjaśnia się, że Karta Lokalna nie może być wykorzystana w celu realizacji uprawnień wynikających z Karty TATRY SUPER SKI.
 6. Zniżki przewidziane dla kategorii Super senior, Dziecko poniżej 120 cm, zakupów grupowych nie dotyczą Karnetów pakietowych.

 

VII. KORZYSTANIE Z BRAMEK SKIDATA

 1. Kartę TATRY SUPER SKI należy włożyć do kieszeni umiejscowionej po lewej stronie ubioru – w kieszeni na lewej piersi bądź na lewej ręce.
 2. Przedmioty mogące zakłócać odczyt Karty TATRY SUPER SKI (np. telefony komórkowe, kluczyki samochodowe, karty płatnicze i kredytowe itp.) należy umieścić po prawej stronie ubioru.
 3. W czasie korzystania z bramek należy posiadać przy sobie tylko jedną Kartę TATRY SUPER SKI (nie można również posiadać innych tego typu kart – bowiem może to skutkować aktywowaniem/personalizowaniem uprawnień z innej tego typu karty). Ośrodki narciarskie należące do systemu Karty TATRY SUPER SKI nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania obowiązku opisanego w zdaniu poprzedzającym.
 4. W polu oddziaływania anteny bramki należy zachować odstęp minimum jednego metra, aby bramka nie sczytała danego uprawnienia podwójnie, tj. aby kolejna osoba w kolejce mogła skorzystać ze swojego Uprawnienia Terminowego bez zakłóceń.
 5. Potwierdzenie uprawnienia do przejścia przez bramkę i odczytania karty jest sygnalizowane odpowiednim komunikatem na wyświetlaczu czytnika i zapaleniem się zielonego światła na obudowie bramki.
 6. Zapalenie się czerwonego światła sygnalizacyjnego na obudowie bramki oznacza zakaz przejścia przez bramkę.
 7. Po przejściu przez bramkę automatycznie uruchamia się czasowa blokada Karty TATRY SUPER SKI, uniemożliwiająca korzystanie z tej samej Karty TATRY SUPER SKI kolejnym osobom – celem uniknięcia sytuacji, w której osoba nieuprawniona korzystałaby z takiej karty.
 8. Osoba korzystająca z Uprawnienia Terminowego zobowiązana jest zwracać uwagę na sygnały dźwiękowe i komunikaty wyświetlane na ekranie czytnika bramki oraz o stosowanie się do wynikających z tych sygnałów i komunikatów poleceń.

 

VIII. REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Do złożenia reklamacji wymagany jest dowód zakupu.
 2. Reklamacje związane z Kartą TATRY SUPER SKI należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Ośrodka Narciarskiego należącego do systemu Karty TATRY SUPER SKI.
 3. Reklamacje zostaną rozpatrzone zgodnie z przepisami prawa. Ośrodek Narciarski udzieli odpowiedzi na reklamację najpóźniej w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 4. W celu otrzymania zwrotu w związku z zaistnieniem wypadku, za który Ośrodek Narciarski lub Basen nie ponosi odpowiedzialności, należy przedłożyć kopię protokołu wypadku TOPR/GOPR lub uprawnionego Ratownika Narciarskiego lub Wodnego
 5. W przypadku, gdy reklamacja jest zasadna w świetle przepisów prawa zwrot niewykorzystanych Uprawnień Terminowych udzielany jest w sposób proporcjonalny względem czasu ważności Karnetu. Kwota zwrotu może być za zgodą użytkownika Karty TATRY SUPER SKI zamieniona na uprawnienie czasowe, odpowiadające okresowi niewykorzystanemu z powodu okoliczności, za które Ośrodek Narciarski ponosi odpowiedzialność, do zrealizowania w trwającym sezonie zimowym wyłącznie na terenie tego Ośrodka Narciarskiego (Karta Awaria).
 6. Zwrot należności za kaucję można otrzymać w każdej kasie oraz w samoobsługowych automatach do zwrotu Kart znajdujących się na terenie Ośrodków Narciarskich, a także w autoryzowanych punkach sprzedaży.
 7. Ośrodek Narciarski nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek siły wyższej, sił natury, warunków atmosferycznych, wyłącznej winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności, w tym skutkujących niezawinioną przez siebie przerwą w dostawie prądu do tego Ośrodka Narciarskiego trwające nieprzerwanie krócej jak jedną godzinę, jak również za wszelkie niedogodności, jakie wynikną z tego tytułu, a których powstanie nie było zależne od działania bądź zaniechania Ośrodka Narciarskiego.
 8. Ponadto przerwy w działaniu poszczególnych kolei lub wyciągów spowodowane mogą być koniecznością podjęcia działań w celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego korzystania z nich lub czynnikami od Ośrodka Narciarskiego niezależnymi (np. warunki atmosferyczne, w których korzystanie z danego rodzaju urządzenia może być niebezpieczne dla korzystających).
 9. Karnety pakietowe nie polegają zwrotom za wyjątkiem sytuacji, gdy karta nie uległa aktywacji lub uprawniony korzystając z Ośrodka Narciarskiego lub Basenu uległ wypadkowi uniemożliwiającego mu dalsze korzystanie z Uprawnienia.

 

 

IX. KONTROLA I SANKCJE ZA ZŁAMANIE REGULAMINU

 1. Funkcjonujący w Ośrodkach Narciarskich elektroniczny system SKIDATA służący do pobierania opłat
  i kontroli Karty TATRY SUPER SKI pozwala na weryfikację użytkowników posługujących się Kartami TATRY SUPER SKI. W trakcie przejść przez bramki rejestrowane są, wyłącznie na potrzeby kontroli uprawnień, zdjęcia użytkownika powiązanego z daną Kartą TATRY SUPER SKI celem uniknięcia wykorzystania Karty TATRY SUPER SKI przez osobę nieuprawnioną, co stanowi prawnie uzasadniony interes Ośrodka Narciarskiego. Zdjęcia te po zakończeniu ważności Karnetu są usuwane w terminie 31 dni.
 2. Za próbę niezgodnego z Regulaminem korzystania z kolei lub wyciągów Ośrodków Narciarskich bez właściwego uprawnienia lub w przypadku korzystania z Karty TATRY SUPER SKI przez osobę nieuprawnioną – blokowana będzie możliwości dalszego korzystania z Karty TATRY SUPER SKI. Na życzenie personelu lub organów kontroli, celem weryfikacji uprawnienia, należy okazać Kartę TATRY SUPER SKI. Odmowa okazania, skutkuje zablokowaniem możliwości dalszego korzystania z Karty TATRY SUPER SKI.
 3. Osoby zakłócające porządek publiczny lub naruszające swoim zachowaniem zasady obowiązujące na terenie Ośrodka Narciarskiego lub Basenu albo ogólnie przyjęte normy zachowania, będą wypraszane z terenu Ośrodka Narciarskiego lub Basenu, bądź ujęte zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi przez pracownika ochrony w celu niezwłocznego oddania tych osób Policji. W przypadkach, określonych w przepisach ustawowych, pracownicy ochrony mają prawo użyć w granicach prawa środków bezpośredniego przymusu w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

 

X. DANE OSOBOWE

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) dane pozyskane w związku z Karnetem TATRY SUPER SKI przetwarzane są przez Ośrodki Narciarskie opisane na wstępie Regulaminu będące współadministratorami tychże danych. Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową oraz w toku jej realizacji przetwarzane są w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. „b”, „c” i „f” RODO odpowiednio w celu: realizacji umowy i obowiązków przewidzianych prawem (w tym rozpatrzenia reklamacji); zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony życia i zdrowia (w tym zgłoszenie wypadku służbom ratunkowym); kontroli i weryfikacji uprawnień – zapobieganiu oszustwom (w tym zgłoszenia takich incydentów policji lub prokuraturze). Dane przechowywane są przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do: żądania od współadministratów dostępu do jej danych osobowych; ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; przenoszenia danych – chyba że przepisy RODO ograniczają te prawa; a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym w przypadku zgłoszenia reklamacji/żądania zwrotu niewykorzystanych uprawnień jest konieczne do prawidłowego rozpatrzenia żądania klienta i weryfikacji jego uprawnienia. Współadministratorzy danych nie podejmują decyzji w sposób zautomatyzowany w rozumieniu RODO. Współadministatorzy danych ustalili wspólny punkt kontaktowy, z którym można skontaktować się w sprawach ochrony danych osobowych związanych z kartą terminową TATRY SUPER SKI pod adresem e-mail: tatrysuperski@gmail.com.

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen oraz niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu (w tym zamiana cen) ma zastosowanie tylko do nowych klientów i nie dotyczy osób, które już zawarły umowę (zakupili Karnet).

 

Regulamin obowiązuje od dnia 25 października 2019r.