©2020 Uplift · Built with love by Swift Ideas using WordPress.

Všeobecné obchodné podmienky pre používanie skipasov TATRY SUPER SKI

Všeobecné obchodné podmienky pre používanie skipasu TATRY SUPER SKI, ktoré platia v lyžiarskych strediskách patriacich do systému spoločnej karty TATRY SUPER SKI:

 1. Kotelnica Białczańska (Lyžiarske stredisko Kotelnica Białczańska sp. z o.o., adresa sídla spoločnosti: ul. Środkowa 181 b, 34-405 Białka Tatrzańska, KRS: 0000067900);
 2. Czarna Góra – Koziniec („CZARNA GÓRA – KOZINIEC” sp. z o.o., adresa sídla spoločnosti: ul. Nadwodnia 170, 34-532 Czarna Góra, KRS: 0000239680);
 3. Hawrań – Jurgów („Centrum Wypoczynku i Rekreacji „HAWRAŃ” sp. z o.o., adresa sídla spoločnosti: ul. Podokólne 1, 34-532 Jurgów, KRS: 000021509);
 4. Czorsztyn – Ski (CZORSZTYN-SKI sp. z o.o., adresa sídla spoločnosti: Kamieniarska 30A, 34-440 Kluszkowce, KRS: 0000038512);
 5. Kaniówka (Stacja Narciarska Kaniówka Dziubas Władysław, Wodziak Stanisław sp. j., adresa sídla spoločnosti: ul. Kaniówska 19, 34-405 Białka Tatrzańska, KRS: 0000415848);
 6. Bania (BANIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., adresa sídla spoločnosti: ul. Środkowa 181, 34-405 Białka Tatrzańska,
  KRS: 0000565410);
 7. Polana Szymoszkowa (Dorado Sp. z o.o., adresa sídla spoločnosti: Polana Szymoszkowa 2, 34-500 Zakopane, KRS: 0000180393);
 1. Harenda – Wyciągi („Harenda – Wyciągi” sp. z o.o. adresa sídla spoločnosti: Harenda 21A, 34-500 Zakopane, KRS: 0000214080);
 2. Witów – Ski („WITÓW-SKI” sp. z o.o. adresa sídla spoločnosti: Witów 205c, 34-512 Witów, KRS: 0000253245
 3. Stacja Narciarska Suche (Stacja Narciarska SUCHE sp. z o.o., adresa sídla spoločnosti: Suche 103 b, 34-520 Poronin, KRS: 0000302489);
 4. Grapa Ski (“KOMPLEKS TURYSTYCZNO NARCIARSKI CZARNA GÓRA-GRAPA” sp. z o.o, adresa sídla spoločnosti: ul. Zagóra 200, Czarna Góra, 34-532 Jurgów, KRS: 0000216144);
 5. PKL – Palenica – Szczawnica (Polskie Koleje Linowe S.A. adresa sídla spoločnosti: Krupówki 48, 34-500 Zakopane, KRS: 0000429345);
 6. PKL – Mosorny Groń – Zawoja (Polskie Koleje Linowe S.A. adresa sídla spoločnosti: Krupówki 48, 34-500 Zakopane, KRS: 0000429345);
 7. Bachledowa Dolina (Słowacja) (IMMOBAU, s.r.o., adresa sídla spoločnosti: Kuzmányho 839/12, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČ DPH SK 2021681618),
 8. Rusin – Ski (ul. Wierch Rusiński 70, 34-530 Bukowina Tatrzańska, Polska Regon 120020596, NIP 736 162 14 48)
 9. Meander Thermal & Ski Resort (Oravice 110, Tvrdošín, Slovakia, Company ID:44 820 313)
 10. Długa Polana (os. Oleksówki 6a, 34-400 Nowy Targ, tel. 18 266 62 62)

ďalej v podmienkach ako: „Lyžiarske strediská” a samostatne ako „Lyžiarske stredisko“.

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia zároveň pre termálne kúpaliská:

 • Park Wodny Bania (Park Wodny Bania S.A. so sídlom v Białke Tatrzańskej, KRS: 0000574785, DIČ: 5272744734, IČO: 362500216),
 • Aquapark Zakopane (Spoločnosť POLSKIE TATRY S.A., adresa sídla spoločnosti: ul. Droga Do Białego 7 C, 34-500 Zakopane, KRS: 0000105395),

ďalej v podmienkach ako: „Kúpaliská“ a samostatne ako „Kúpalisko“.

 1. VYMEDZENIE POJMOV

 

 1. Skipas TATRY SUPER SKI – je časovo ohraničené oprávnenie, ktoré umožňuje počas jeho platnosti neobmedzene využívať lanovky a lyžiarske vleky Lyžiarskych stredísk patriacich do systému TATRY SUPER SKI (ďalej ako „lanovky a lyžiarske vleky”), ktoré sú k dispozícii a sú aktívne v čase použitia tohto oprávnenia podľa podmienok stanovených vo Všeobecných obchodných podmienkach. Podmienkou pre používanie skipasu TATRY SUPER SKI je vlastníctvo karty, na ktorej je zapísané časovo ohraničené oprávnenie. Platnosť časového oprávnenia (hodina, deň) v danej zimnej sezóne stanovuje typ skipasu. Ide o:
 2. hodinový skipas – je platný na časové obdobie uvedené na skipase od okamihu aktivácie karty, t. j. od okamihu jeho prvého použitia v danom dni, avšak neplatí dlhšie ako do ukončenia lyžiarskeho dňa v konkrétnom Lyžiarskom stredisku;
 3. denný skipas – je platný na stanovený za sebou idúci počet dní, ktorý je uvedený na skipase, od okamihu aktivácie karty, ale nie na dlhšie ako do ukončenia lyžiarskeho dňa v Lyžiarskom stredisku v posledný deň platnosti skipasu;
 4. Kombinovaný skipas – je časovo ohraničené oprávnenie (hodina, deň), ktoré umožňuje využívať lanovky a lyžiarske vleky Lyžiarskych stredísk a zároveň využívať služby iných subjektov (napr. kúpliská) spolupracujúcich z projektom Tatry Super Ski.
 5. Lokálny skipas – časové oprávnenie (iné ako skipas TATRY SUPER SKI), ktoré oprávňuje používanie infraštruktúry len daného Lyžiarskeho strediska v súlade s jeho internými predpismi.
 6. Karta – nosič časového oprávnenia alebo kombinovaného oprávnenia vyplývajúceho zo zakúpeného skipasu TATRY SUPER SKI. Karta má formu RFID Skidata KeyCard alebo iného nosiča SkiData. Je opakovane použiteľná a umožňuje zápis a uchovávanie informácií o časovom oprávnení.
 7. Karta TATRY SUPER SKI – karta so zapísaným časovým oprávnením vyplývajúcim
  zo zakúpeného skipasu TATRY SUPER SKI, ktorá je priradená konkrétnemu používateľovi a po jej aktivácii umožňuje využitie časového oprávnenia vyplývajúceho zo skipasu TATRY SUPER SKI.
 8. Časové oprávnenie – zápis v systéme kontroly prístupu, ktorý aktiváciou karty umožňuje využívať služby vyplývajúce zo zakúpeného skipasu TATRY SUPER SKI.
 9. Aktivácia karty – zápis časového oprávnenia karty na príkaz oprávneného používateľa a zároveň vydanie aktivovanej karty TATRY SUPER SKI oprávnenému používateľovi.
 10. Personalizácia karty – priradenie konkrétnej karty TATRY SUPER SKI konkrétnemu používateľovi, ktoré nastane v okamihu prvého načítania karty TATRY SUPER SKI na čítacie zariadenie na lanovke alebo lyžiarskom vleku Lyžiarskeho strediska.

 

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 2. Všetky osoby vstupujúce do Lyžiarskeho strediska alebo na Kúpalisko sú povinné oboznámiť sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a dodržiavať ich.
 3. Všeobecné obchodné podmienky vymedzujú pravidlá používania skipasu TATRY SUPER SKI v Lyžiarskych strediskách patriacich do systému TATRY SUPER SKI a pravidlá používania kombinovaného skipasu na Kúpaliskách. Podmienkou pre používanie skipasu TATRY SUPER SKI je vlastniť takýto skipas, na ktorom bude zaznamenávané časové alebo kombinované oprávnenie.
 4. V súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami karta TATRY SUPER SKI oprávňuje používať dostupné
  a aktívne lanovky a lyžiarske vleky počas otváracích hodín jednotlivých Lyžiarskych stredísk. Otváracie hodiny jednotlivých lanoviek a lyžiarskych vlekov, ako aj dĺžka trvania lyžiarskej sezóny sú rôzne a počas sezóny sa môžu meniť. Dĺžka zimnej sezóny sa môže v jednotlivých Lyžiarskych strediskách líšiť, napr. v závislosti od poveternostných podmienok. Informácie o aktuálnych otváracích hodinách jednotlivých Lyžiarskych stredísk sa nachádzajú na internetovej stránke tatrysuperski.pl. Pravidlá používania kombinovaného skipasu v Lyžiarskych strediskách a na Kúpaliskách sú vymedzené v odstavci V.
 5. O aktuálne dostupných lanovkách a lyžiarskych vlekoch v danom dni informuje informačná tabuľa umiestnená v každom Lyžiarskom stredisku.
 6. O termíne aktivácie karty rozhoduje jej oprávnený používateľ, ktorý za svoje konanie nesie právne dôsledky. V prípade zmeny miesta používania karty TATRY SUPER SKI je oprávnený používateľ povinný vopred skontrolovať dostupnosť a otváracie hodiny lanoviek a lyžiarskych vlekov Lyžiarskeho strediska, ktoré chce navštíviť. V takejto situácii sa odporúča zohľadniť zároveň platnosť časového lístka ako aj čas príchodu do Lyžiarskeho strediska či čas prípravy na samotné lyžovanie. V prípade lyžiarskych pretekov, organizovaných tréningov lyžiarskych klubov či iných akcií si Lyžiarske strediská patriace do systému TATRY SUPER SKI vyhradzujú právo na čas trvania takýchto pretekov, tréningov či iných akcií zablokovať zjazdovky, lanovky alebo lyžiarske vleky na to určené pre ostatných návštevníkov Lyžiarskeho strediska. V takomto prípade majú účastníci pretekov prednosť v používaní lanoviek a lyžiarskych vlekov daného Lyžiarskeho strediska.
 7. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky druhy skipasov TATRY SUPER SKI.

 

 • POKLADNE
 1. Skipasy, ktoré sú k dispozícii v ponuke TATRY SUPER SKI, je možné zakúpiť iba v pokladniach Lyžiarskych stredísk, v autorizovaných predajných miestach a na internetovej stránke www.tatrysuperski.pl.
 2. Karty, na ktorých sú zapísané časové oprávnenia vyplývajúce zo zakúpeného skipasu TATRY SUPER SKI, sú vlastníctvom Lyžiarskych stredísk.
 3. Daňový doklad za zakúpený skipas je možné získať výlučne na základe dokladu o kúpe z Lyžiarskeho strediska, v ktorom bol skipas zakúpený, za podmienok stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch. Vratná záloha za kartu sa v takomto daňovom doklade neuvádza.
 4. V pokladniach Lyžiarskych stredísk nachádzajúcich sa na území Poľskej republiky je možné platiť platobnou kartou alebo v hotovosti menou poľský zlotý. Na území Slovenskej republiky platobnými kartami alebo v hotovosti menou euro.
 5. V odôvodnených prípadoch, a to v rozsahu stanovenom zákonom a vzhľadom na bezpečnosť osôb využívajúcich infraštruktúru Lyžiarskeho strediska, môže predávajúci odmietnuť predaj skipasu
  a Lyžiarske stredisko môže odmietnuť poskytnutie služby (napr.: ak je kupujúci pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok).

 

 1. KARTA TATRY SUPER SKI
 2. Jediná osoba oprávnená používať kartu TATRY SUPER SKI počas jej platnosti je osoba, ktorá vykonala jej aktiváciu.
 3. Informácia o časovej platnosti skipasu sa zakaždým zobrazí na displeji čítačky pri prechode cez turniket na lanovku alebo lyžiarsky vlek v danom Lyžiarskom stredisku. Informácia o druhu časového oprávnenia je vytlačená na karte TATRY SUPER SKI pri jej vydaní v pokladniach Lyžiarskych stredísk.
 4. V prípade kúpy skipasu, ktorého doba platnosti sa vzťahuje na hlavnú sezónu i mimosezónu, sa automaticky vypočíta kombinovaná cena.
 5. Po aktivácii skipasu už nie je možné  zameniť, predĺžiť alebo presunúť platnosť jeho časového oprávnenia.
 6. Lyžiarske strediská pripúšťajú možnosť vrátiť zakúpený skipas, ktorý nebol použitý, t. j. aktivovaný, najneskôr do dňa uzavretia posledného otvoreného Lyžiarskeho strediska v rámci systému TATRY SUPER SKI v zimnej sezóne, v ktorej bol skipas zakúpený.
 7. Pri vydávaní karty TATRY SUPER SKI sa zakaždým uhrádza vratná záloha vo výške 2€ za jednu kartu. V prípade mechanického poškodenia karty sa stráca nárok na vrátenie zálohy.
 8. Opätovný predaj kariet TATRY SUPER SKI je zakázaný. V prípade rozporu medzi údajmi pôvodného držiteľa aktivovanej karty TATRY SUPER SKI s údajmi osoby používajúcej takúto kartu, bude časové oprávnenie na takejto karte zablokované.

 

 1. KOMBINOVANÁ KARTA
 2. Všetky pravidlá používania karty TATRY SUPER SKI sa zároveň vzťahujú aj na používanie kombinovanej karty so zachovaním nasledujúcich ustanovení.
 3. Kombinovaná karta – karta s oprávnením karty TATRY SUPER SKI a zároveň s oprávnením používať vybrané Kúpaliská spolupracujúce s projektom TATRY SUPER SKI.
 4. Podrobné informácie o tom, aké termínové oprávnenia a na ktorých kúpaliskách na území Podhala je možné použiť kombinovanú kartu, sa nachádzajú na cenníku TATRY SUPER SKI.
 5. Cena kombinovaných kariet uvedená v cenníku je celková cena za používanie Lyžiarskych stredísk a Kúpalísk.
 6. Vstup na Kúpaliská zahrnutý v kombinovanej karte oprávňuje používanie Kúpalísk počas 3 hodín, pri čom vstup do bazénov je možný iba od 09:00 do 12:00 hod. Po 12.00 hod. nie je možný vstup na Kúpalisko. Karta oprávňuje využívať bazény počas 3 hodín (napr. vstupom o 11:00 je možné využívať Kúpaliská do 14:00 hod.). Oprávnenie je možné využiť odo dňa jeho kúpy do 30. apríla 2020.
 7. Kombinovaná ponuka sa týka troch druhov oprávnení:
 8. časové oprávnenie 4 hod. + 3 hod. vstup na Kúpalisko,
 9. časové oprávnenie 3 z 5 dní + dva vstupy po 3 hod. na Kúpalisko,
 10. časové oprávnenie 5 zo 7 dní + dva vstupy po 3 hod. na Kúpalisko.
 11. Kúpou kombinovaného skipasu si oprávnený používateľ slobodne vyberie Lyžiarske stredisko a Kúpalisko, ktoré chce navštíviť, berúc do úvahy nasledovné obmedzenia:
 12. časové oprávnenie 4 hod. + 3 hod. vstup na Kúpalisko je možné:
 13. zakúpiť vo vyššie uvedených Lyžiarskych strediskách okrem stredísk PKL – Palenica – Szczawnica, PKL – Mosorny Groń – Zawoja, Bachledowa Dolina (Slovensko), Thermal Park Orava (Slovensko);
 14. využiť vo všetkých vyššie uvedených poľských Lyžiarskych strediskách (okrem Bachedowej Doliny (Slovensko)Thermal Parku Orava (Slovensko);
 • využiť na Kúpaliskách Park Wodny BaniaAquapark Zakopane;
 1. časové oprávnenie 3 z 5 dní + dva vstupy po 3 hod. na Kúpalisko a časové oprávnenie 5 zo 7 dní + dva vstupy po 3 hod. na Kúpalisko je možné:
 2. zakúpiť vo vyššie uvedených Lyžiarskych strediskách okrem stredísk PKL – Palenica – Szczawnica, PKL – Mosorny Groń – Zawoja;
 3. využiť vo všetkých vyššie uvedených poľských a slovenských Lyžiarskych strediskách;
 • využiť na Kúpaliskách Park Wodny BaniaAquapark Zakopane;
 1. Pre používanie bazénov sú záväzné pravidlá konkrétneho Kúpaliska.
 2. Na to, aby ste využili zakúpené oprávnenie na Kúpalisko, potrebné je ohlásiť sa na kontaktnom mieste a preukázať sa kombinovanou kartou s platným oprávnením na Kúpalisko. Po overení je oprávnenie zrealizované v obslužnom a na danom Kúpalisku záväznom systéme, ktoré si držiteľ kombinovanej karty vyberie.
 3. Aktivácia kombinovaného skipasu nastáva v okamihu aktivácie karty prostredníctvom čítačky Lyžiarskeho strediska alebo Kúpaliska a uzatvára sa aktiváciou celej služby. Vylučuje sa pritom možnosť vrátenia nevyužitej časti skipasu.
 4. Ak z technických príčin nie je možné na Kúpalisku využiť služby vyplývajúce z predkladanej kombinovanej karty, Kúpalisko je povinné vydať oprávnenému používateľovi skipasu vstup do bazénov a umožniť mu tak využívanie bazénov v rovnakom časovom rozmedzí, avšak v inom termíne než tom, ktorý je uvedený na kombinovanom skipase.

 

 1. ZĽAVY
 2. Zľavnený skipas TATRY SUPER SKI je, podľa cenníka uvedeného na stránke tatrysuperski.pl, určený pre deti vo veku do 11 rokov (detský skipas do 10 rokv), mládež vo veku od 11 rokov do 16 rokov (juniorský skipas od 11 do 15 rokov) a dôchodcov nad 65 rokov (skipasy: Senior od 65 do 74 rokov a Super Senior od 75 rokov). Zľavnené skipasy TATRY SUPER SKI sa vydávajú na základe dokumentu informujúceho o veku a identifikácii oprávneného používateľa.
 3. Deti do 120 cm majú nárok na bezplatný skipas TATRY SUPER SKI len v sprievode dospelej osoby s platným skipasom TATRY SUPER SKI. Jedna dospelá osoba môže sprevádzať len jedno dieťa s bezplatným skipasom. Dieťa má nárok na skipas TATRY SUPER SKI s rovnakou dobou platnosti aká je na skipase zakúpenom dospelou osobou, ktorá dieťa sprevádza. Meranie výšky dieťaťa sa vykonáva pri pokladniach v lyžiarskom oblečení s prilbou (bez lyží alebo snowboardu).
 4. Seniori nad 75 rokov majú nárok na celodenný skipas TATRY SUPER SKI v cene 1 € po predložení občianskeho preukazu.
 5. Skupiny nad 20 osôb majú zľavu 10% na kúpu skipasov TATRY SUPER SKI. Pri kúpe skipasov zo skupinovou zľavou získa každá 11 osoba celodenný skipas za cenu 1 € za každý deň platnosti skipasu a ostatné osoby v skupine zľavu vo výške 10% z cenníkovej ceny.
 6. Podmienky všetkých druhov zliav a akcií sú zverejnené na webových stránkach tatrysuperski.pl a v pokladniach Lyžiarskych stredísk. Skipas TATRY SUPER SKI, ktorý použije neoprávnená osoba (napr. osoba, ktorá nemá nárok na zľavu), môže byť zablokovaný. Aby sa predišlo akýmkoľvek nedorozumeniam, platnosť lokálnej karty sa vymedzuje len na územie Lyžiarskeho strediska, v ktorom bola zakúpená.
 7. Zľavy pre kategórie super senior, dieťa do 120 cm a skupiny sa netýkajú kombinovaných skipasov.

 

 • POUŽÍVANIE TURNIKETOV SKIDATA
 1. Kartu TATRY SUPER SKI je potrebné vložiť do vrecka na ľavej strane oblečenia, t. j. do vrecka na ľavej strane hrudníka alebo do vrecka na ľavej ruke.
 2. Predmety, ktoré môžu rušiť načítanie karty TATRY SUPER SKI (napr. mobilné telefóny, kľúče od auta, platobné a kreditné karty), by mali byť umiestnené na pravej strane odevu.
 3. Pri prechádzaní cez turniket je potrebné mať pri sebe len jednu kartu TATRY SUPER SKI (nemôžete mať pri sebe iné karty TATRY SUPER SKI, pretože to môže mať za následok aktiváciu oprávnenia z inej karty tohto typu). Lyžiarske strediská, ktoré patria do systému TATRY SUPER SKI, nenesú zodpovednosť za dôsledky vyplývajúce z nedodržania vyššie uvedených podmienok.
 4. V  priestore snímania turniketu je potrebné mať odstup minimálne jeden meter, aby turniket nenačítal oprávnenie karty dvakrát, t. j. aby ďalšia osoba v poradí mohla bez problémov použiť kartu TATRY SUPER SKI.
 5. Každý prechod cez turniket a načítanie karty je signalizované príslušným hlásením na displeji čítačky a zeleným svetlom na turnikete.
 6. Červená svetelná signalizácia na turnikete znamená zákaz prechodu cez turniket.
 7. Po prejdení cez turniket sa automaticky spustí časová blokácia karty TATRY SUPER SKI, ktorá znemožňuje použitie tej istej karty TATRY SUPER SKI inou osobou, t. j. aby sa predišlo použitiu tejto karty neoprávnenou osobou.
 8. Osoba, ktorá používa časové oprávnenie karty, je povinná venovať pozornosť zvukovým signálom a správam zobrazeným na obrazovke čítačky turniketu, a riadiť sa pokynmi a príkazmi, ktoré z toho vyplývajú.

 

 • REKLAMÁCIE
 1. Pri podaní reklamácie je potrebné predložiť doklad o kúpe, t. j. pokladničný blok.
 2. Reklamácie karty TATRY SUPER SKI sa podávajú v informačnom centre konkrétneho Lyžiarskeho strediska patriaceho do systému TATRY SUPER SKI.
 3. Reklamácia bude posúdená v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Lyžiarske stredisko poskytne odpoveď na reklamáciu najneskôr v termíne 30 dní od jej obdržania.
 4. Pri požadovaní náhrady za akúkoľvek nehodu, za ktorú nie je Lyžiarske stredisko alebo Kúpalisko zodpovedné, je potrebné predložiť kópiu správy o nehode Horskej záchrannej služby alebo iného oprávneného záchranára.
 5. Vrátenie nevyužitých časových oprávnení na základe sťažnosti opodstatnenej zo všeobecne záväzných právnych predpisov sa vykonáva primeraným spôsobom, vzhľadom na časovú platnosť skipasu. Výška vrátenej sumy môže byť so súhlasom používateľa karty TATRY SUPER SKI zamenená za časové oprávnenie, zodpovedajúce nevyužitému časovému oprávneniu, za okolností, za ktoré Lyžiarske stredisko nesie zodpovednosť v trvajúcej zimnej sezóne len na území tohto Lyžiarskeho strediska.
 6. Záloha sa vracia v každej pokladni, v samoobslužných automatoch určených na vrátenie zálohy v Lyžiarskych strediskách a v autorizovaných predajných miestach.
 7. Lyžiarske stredisko nezodpovedá za škody spôsobené dôsledkom vyššej moci, prírodných podmienok, počasia, vlastnou vinou poškodeného alebo tretej strany, za ktorú nie je Lyžiarske stredisko zodpovedné, vrátane nezavineného výpadku elektrického prúdu trvajúceho nepretržite menej ako jednu hodinu, ako aj za všetky nepríjemnosti, ktoré nie sú závislé od konania Lyžiarskeho strediska.
 8. Prevádzka jednotlivých lanoviek alebo lyžiarskych vlekov môže byť prerušená z dôvodu zabezpečenia riadneho a bezpečného používania alebo vplyvom nezávislých činiteľov (napr.: atmosférické podmienky, počas ktorých môže byť používanie jednotlivých lanoviek alebo lyžiarskych vlekov nebezpečné).
 9. Kombinované skipasy nepodliehajú vráteniu s výnimkou situácie, v ktorej sa neaktivovala karta alebo oprávnený používateľ mal v dôsledku používania služieb Lyžiarskeho strediska alebo Kúpaliska nehodu, ktorá mu znemožňuje ďalšie používanie oprávnenia.

 

 1. KONTROLA A SANKCIE
 2. Elektronický systém SKIDATA, ktorý sa používa v Lyžiarskych strediskách a slúži na úhradu platieb
  a kontrolu karty TATRY SUPER SKI, umožňuje overenie používateľov karty TATRY SUPER SKI. Počas prechodu turniketom sú za účelom kontroly oprávnenia zaznamenané fotografie používateľa s cieľom vyhnúť sa používaniu karty TATRY SUPER SKI neoprávnenou osobou. Tieto fotografie sú po vypršaní platnosti skipasu odstránené do 31 dní.
 3. Pokus o použitie lanoviek a lyžiarskych vlekov bez príslušného oprávnenia alebo v prípade použitia karty TATRY SUPER SKI neoprávnenou osobou, bude ďalšie použitie karty TATRY SUPER SKI zablokované. Na požiadanie personálu alebo kontrolných orgánov je potrebné preukázať sa kartou TATRY SUPER SKI. Odmietnutie predloženia karty bude mať za následok zablokovanie ďalšieho použitia karty TATRY SUPER SKI.
 4. Osoby, ktoré narúšajú verejný poriadok alebo svojím správaním porušujú pravidlá Lyžiarskeho strediska alebo Kúpaliska, alebo všeobecne uznávané normy správania, budú vyvedené z Lyžiarskeho strediska alebo Kúpaliska na to určenými pracovníkmi, prípadne odovzdané bezpečnostným orgánom verejnej správy.

 

 1. OSOBNÉ ÚDAJE

 

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 („GDPR”) údaje získané na základe skipasu TATRY SUPER SKI spracovávajú Lyžiarske strediská uvedené v úvode týchto Všeobecných obchodných podmienkach, ktoré sú spoločnými správcami týchto údajov. Osobné údaje získané na základe uzatvorenej zmluvy a počas jej plnenia sú spracované na základe čl. 6 ods. 1 písm. “b”, “c” a “f” GDPR s cieľom plnenia zmluvy a povinností ustanovených zákonom (vrátane posudzovania reklamácií), zaistenia bezpečnosti a ochrany života a zdravia, vrátane hlásenia nehôd pohotovostným jednotkám, kontroly a overovania oprávnení – zabraňovania podvodom (vrátane hlásenia takýchto incidentov polícii alebo prokuratúre). Údaje sú uložené maximálne po dobu premlčania reklamácií. Dotknutá osoba má právo žiadať od spoločných správcov prístup k jej osobným údajom, opraviť ich, vymazať alebo obmedziť ich spracovanie, vzniesť námietky proti spracovaniu údajov, prenos údajov – ak tieto práva neobmedzuje GDPR ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu (predsedovi úradu na ochranu osobných údajov). Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade reklamácie/žiadosti o vrátenie nevyužitých oprávnení je však potrebné zohľadniť požiadavky klienta a overiť jeho oprávnenia. Spoloční správcovia údajov nemôžu prijímať rozhodnutia automatizovaným spôsobom v zmysle GDPR. Spoloční správcovia sa dohodli na spoločnom kontaktnom mieste, ktoré je možné kontaktovať vo veciach ochrany osobných údajov spojených s časovou kartou TATRY SUPER SKI na e-mailovej adrese: tatrysuperski@gmail.com.

 

Vyhradzujeme si právo na zmenu cien a podmienok pre nových zákazníkov. Zmeny cien a podmienok neplatia pre osoby, ktoré už uzatvorili zmluvu (kúpili si skipas).

 

Všeobecné obchodné podmienky nadobudli platnosť 25. októbra 2019.