©2023 Uplift · Built with love by Swift Ideas using WordPress.

Všeobecné obchodné podmienky pre používanie skipasov TATRY SUPER SKI

Všeobecné obchodné podmienky pre používanie skipasu TATRY SUPER SKI, ktoré platia v lyžiarskych strediskách patriacich do systému spoločnej karty TATRY SUPER SKI:

 

 1. I. VYMEDZENIE POJMOV

 

 • Zákazník – zaregistrovaná osoba, ktorá využíva internetový systém predaja skipasov na nákup skipasu pre seba alebo pre inú osobu. Podľa čl. 22(1) poľského Občianskeho zákonníka (Kodeks Cywilny) sa za Spotrebiteľa považuje fyzická osoba uskutočňujúca právny úkon s právnickou osobou (Predávajúcim), ktorý priamo nesúvisí s jej obchodnou alebo profesijnou činnosťou.
 • Lyžiarske stredisko – subjekt patriaci do systému spoločného lístka TATRY SUPER SKI, t.j.
  • Kotelnica Białczańska (Lyžiarske strediskoKotelnica Białczańska sp. z o.o., adresa sídla spoločnosti: ul. Środkowa 181 b, 34-405 Białka Tatrzańska, KRS: 0000067900); 
  • Czarna Góra – Koziniec („CZARNA GÓRA – KOZINIEC” sp. z o.o., adresa sídla spoločnosti: ul. Nadwodnia 170, 34-532 Czarna Góra, KRS: 0000239680); 
  • Hawrań – Jurgów („Centrum Wypoczynku i Rekreacji „HAWRAŃ” sp. z o.o., adresa sídla spoločnosti: ul. Podokólne 1, 34-532 Jurgów, KRS: 000021509);
  • Czorsztyn – Ski (CZORSZTYN-SKI sp. z o.o. adresa sídla spoločnosti: ul. Kamieniarska 30A, 34-440 Kluszkowce, KRS: 0000038512);
  • Kaniówka (Lyžiarske stredisko Kaniówka Dziubas Władysław, Wodziak Stanisław sp. j., adresa sídla spoločnosti: ul. Kaniówska 19, 34-405 Białka Tatrzańska, KRS: 0000415848);
  • Bania (BANIA spoločnosť s ručením obmedzeným sp. k., adresa sídla spoločnosti: ul. Środkowa 181, 34-405 Białka Tatrzańska,KRS: 0000565410);
  • Polana Szymoszkowa (Dorado Sp. z o.o. adresa sídla spoločnosti: Polana Szymoszkowa 2, 34-500 Zakopane, KRS: 0000180393);
  • Harenda – Wyciągi  („Harenda – Wyciągi” sp. z o.o. adresa sídla spoločnosti: Harenda 21A, 34-500 Zakopane, KRS: 0000214080);  
  • Witów – Ski  („WITÓW-SKI” sp. z o.o. adresa sídla spoločnosti: Witów 205c, 34-512 Witów, KRS: 0000253245);
  • Stacja Narciarska Suche (Lyžiarske stredisko SUCHE sp. z o.o., adresa sídla spoločnosti:Suche 103 b,
   34-520 Poronin,, KRS: 0000302489); 
  • Grapa Ski  („KOMPLEKS TURYSTYCZNO NARCIARSKI CZARNA GÓRA-GRAPA“ sp. z o.o, adresa sídla spoločnosti: ul. Zagóra 200, Czarna Góra, 34-532 Jurgów, KRS: 0000216144);
  • PKL – Palenica – Szczawnica (Polskie Koleje Linowe S.A. adresa sídla spoločnosti: Krupówki 48, 34-500 Zakopane, KRS: 0000429345);
  • Bachledka Ski & Sun s.r.o.(adresa sídla spoločnosti: Bachledova dolina 702,  059 55 Ždiar, Slovenská republika, IČ DPH: SK2021681618);
  • Rusiń-Ski (RUSIŃSKI – SKI sp. z o.o. adresa sídla spoločnosti: Bukowina Tatrzańska ul. Wierch Rusiński 70 KRS: 0000231704);
  • Meander Invest s.r.o. (adresa sídla spoločnosti: ul. M.R. Štefánika 1821, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská republika IČO: 44820313);
  • Długa Polana (Długa Polana sp. z o.o. adresa sídla spoločnosti: ul. Oleksówki 6a 34 – 400 Nowy Targ, KRS: 0000480107);
  • Strachan Ski Centrum, ZORLAND, s.r.o(adresa sídla spoločnosti:  Ždiar 530, 059 55 Ždiar Slovenská republika, IČO:47 591 323, DIČ: 202 409 7240);
  • Horników Wierch (Wyciąg Narciarski „Horników Wierch“ s.c. adresa sídla spoločnosti: ul. Kaniówka 15, 34-405 Białka Tatrzańska NIP 736 10 25 930);
 • Skipas TATRY SUPER SKI (skipas) – je časovo ohraničené oprávnenie, ktoré umožňuje počas jeho platnosti neobmedzene využívať lanovky a lyžiarske vleky Lyžiarskych stredísk patriacich do systému TATRY SUPER SKI, ktoré sú k dispozícii a sú aktívne v čase použitia tohto oprávnenia podľa podmienok stanovených vo Všeobecných obchodných podmienkach. Podmienkou pre používanie skipasu TATRY SUPER SKI je vlastníctvo karty, na ktorej je zapísané časovo ohraničené oprávnenie. Platnosť časového oprávnenia (hodina, deň) v danej zimnej sezóne stanovuje typ skipasu. Ide o:
  1. hodinový skipas – je platný na časové obdobie uvedené na skipase od okamihu aktivácie karty, t.j. od okamihu jeho prvého použitia v danom dni, avšak neplatí dlhšie ako do ukončenia lyžiarskeho dňa v konkrétnom Lyžiarskom stredisku;
  2. skipas po 16:00 – zľavnený hodinový skipas, ktorý oprávňuje využívať Lyžiarske stredisko od 16:00 do ukončenia lyžiarskeho dňa daného Lyžiarskeho strediska;
  3. denný skipas – je platný na stanovený za sebou idúci počet dní, ktorý je uvedený na skipase, od okamihu aktivácie karty, nezáväzne od hodiny, v ktorej sa karta aktivovala, ale nie dlhšie ako do ukončenia lyžiarskeho dňa v Lyžiarskom stredisku v posledný deň platnosti skipasu;
  4. kombinovaný lístok – karta s oprávnením na používanie skipasu TATRY SUPER SKI a dodatočne s oprávnením na používanie niektorých Kúpalísk, ktoré spolupracujú s projektom TATRY SUPER SKI;
  5. 14-dňový skipas – je platný na 14 ľubovoľných dní lyžiarskej sezóny (nemusia ísť za sebou), ktorému platnosť končí využitím posledného 14. dňa alebo zatvorením posledného Lyžiarskeho strediska v lyžiarskej sezóne;
 • Karta – nosič časového oprávnenia vyplývajúceho zo zakúpeného skipasu TATRY SUPER SKI. Karta má formu RFID Skidata KeyCard alebo iného nosiča SkiData s označením Tatry Super Ski, ktorá označuje, že nosič je vyhradený pre skipasy TATRY SUPER SKI alebo skipasy partnerov projektu TATRY SUPER SKI (na iných nosičoch nie je možné zapísať časové oprávnenia vyplývajúce zo skipasu TATRY SUPER SKI). Karta je opakovane použiteľná a umožňuje zápis a uchovávanie informácií o časovom oprávnení vyplývajúcom zo skipasu TATRY SUPER SKI. Za vydanie skipasu je požadovaná vratná záloha. Karta je vlastníctvom predávajúceho.
 • Karta TATRY SUPER SKI – karta so zapísaným časovým oprávnením vyplývajúcim zo zakúpeného skipasu TATRY SUPER SKI, ktorá je priradená konkrétnemu používateľovi a po jej aktivácii umožňuje využitie časového oprávnenia vyplývajúceho zo skipasu TATRY SUPER SKI.
 • Časové oprávnenie – zápis v systéme kontroly prístupu, ktorý aktiváciou karty umožňuje využívať služby vyplývajúce zo zakúpeného skipasu TATRY SUPER SKI.
 • Aktivácia karty – zápis časového oprávnenia karty na príkaz oprávneného používateľa, ktorý je začiatkom aktivácie časového oprávnenia a zároveň vydaním aktivovanej karty TATRY SUPER SKI oprávnenému používateľovi.
 • Personalizácia karty– priradenie konkrétnej karty TATRY SUPER SKI konkrétnemu používateľovi, ktoré nastane v okamihu prvého načítania karty TATRY SUPER SKI prostredníctvom čítacieho zariadenia na lanovke alebo lyžiarskom vleku Lyžiarskeho strediska.
 • Dobitie karty – pripísanie získaných časových oprávnení vyplývajúcich zo zakúpeného skipasu na kartu Zákazníka.
 • Cenník skipasov – cenník skipasov pre jednotlivé skupiny osôb, ktorý je zakaždým dostupný na paneli online predaja alebo na internetovej stránke tatrysuperski.pl.
 • Predpredaj – obdobie od 29.10.2021 do posledného dňa, ktorý predchádza otvoreniu prvého z Lyžiarskych stredísk.
 • Mimosezóna – od začiatku lyžiarskej sezóny (od otvorenia prvého Lyžiarskeho strediska) do 24.12.2021 a od 14.3.2022 do ukončenia zimnej sezóny (do zatvorenia posledného Lyžiarskeho strediska).
 • Top sezóna – obdobie od 25.12.2021 do 9.1.2022.
 • Hlavná sezóna – obdobie od 10.1.2022 do 13.3.2022.

 

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

 • Všetky osoby vstupujúce do Lyžiarskeho strediska sú povinné oboznámiť sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a dodržiavať ich.
 • Všeobecné obchodné podmienky vymedzujú pravidlá používania skipasu TATRY SUPER SKI v Lyžiarskych strediskách. Podmienkou pre používanie skipasu TATRY SUPER SKI je vlastniť takýto skipas, na ktorom bude zaznamenávané časové oprávnenie.
 • V súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami karta TATRY SUPER SKI oprávňuje používať dostupné a aktívne lanovky a lyžiarske vleky počas otváracích hodín jednotlivých Lyžiarskych stredísk. Otváracie hodiny jednotlivých lanoviek a lyžiarskych vlekov sú rôzne a počas sezóny sa môžu meniť. Dĺžka zimnej sezóny sa môže v jednotlivých Lyžiarskych strediskách líšiť, napr. v závislosti od poveternostných podmienok. Informácie o aktuálnych otváracích hodinách jednotlivých Lyžiarskych stredísk sa nachádzajú okrem iného aj na internetovej stránke tatrysuperski.pl.
 • O aktuálne dostupných lanovkách a lyžiarskych vlekoch v danom dni informuje informačná tabuľa umiestnená v každom Lyžiarskom stredisku.
 • Oprávnený používateľ berie na vedomie, že aktivácia zakúpenej karty nastáva v okamihu jej zakúpenia. V prípade zmeny miesta používania karty TATRY SUPER SKI je oprávnený používateľ povinný vopred skontrolovať dostupnosť a otváracie hodiny lanoviek a lyžiarskych vlekov Lyžiarskeho strediska, ktoré chce navštíviť. V takejto situácii sa odporúča zohľadniť zároveň platnosť časového lístka ako aj čas príchodu do Lyžiarskeho strediska, či čas prípravy na samotné lyžovanie. V prípade lyžiarskych pretekov, organizovaných tréningov lyžiarskych klubov či iných akcií si Lyžiarske strediská patriace do systému TATRY SUPER SKI vyhradzujú právo na čas trvania takýchto pretekov, tréningov či iných akcií zablokovať zjazdovky, lanovky alebo lyžiarske vleky na to určené pre ostatných návštevníkov Lyžiarskeho strediska. V takomto prípade majú účastníci pretekov prednosť v používaní lanoviek a lyžiarskych vlekov daného Lyžiarskeho strediska.
 • Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky druhy skipasov TATRY SUPER SKI.

 

 • POKLADNE

 

 • Skipasy, ktoré sú k dispozícii v ponuke TATRY SUPER SKI, je možné zakúpiť iba v pokladniach Lyžiarskych stredísk, v autorizovaných predajných miestach a na internetovej stránke www.tatrysuperski.pl.
 • Karty, na ktorých sú zapísané časové oprávnenia vyplývajúce zo zakúpeného skipasu TATRY SUPER SKI, sú vlastníctvom Lyžiarskych stredísk.
 • Daňový doklad za zakúpený skipas je možné získať výlučne na základe dokladu o kúpe z Lyžiarskeho strediska, v ktorom bol skipas zakúpený, za podmienok stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch. Vratná záloha za kartu sa v takomto daňovom doklade neuvádza.
 • V pokladniach Lyžiarskych stredísk nachádzajúcich sa na území Poľskej republiky je možné platiť kartou alebo v hotovosti menou poľský zlotý. Na území Slovenskej republiky platobnými kartami alebo v hotovosti menou euro. V automatoch Lyžiarskych stredísk je skipasy možné nakupovať iba platobnými kartami.
 • V odôvodnených prípadoch, a to v rozsahu stanovenom zákonom a vzhľadom na bezpečnosť osôb využívajúcich infraštruktúru Lyžiarskeho strediska, môže predávajúci odmietnuť predaj skipasu a Lyžiarske stredisko môže odmietnuť poskytnutie služby (napr.: ak je kupujúci pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok).
 • Skipasy sa predávajú za cenu platnú v deň ich zakúpenia.
 • Termín personalizácie zakúpenej karty závisí od druhu skipasu a od dátumu, kedy bol skipas zakúpený.
 • Pri kúpe hodinového skipasu v mimosezóne do 24.12.2021 a od 15.3.2022 personalizácia karty nastáva jej prvým použitím. Hodinový skipas, kúpený v mimosezóne, nemôže byť použitý v hlavnej sezóne alebo v top sezóne.
 • Denné skipasy zakúpené v období od otvorenia prvého Lyžiarskeho strediska do 24.12.2021 sú platné odo dňa ich zakúpenia na čas zakúpeného oprávnenia s výnimkou, ak Zákazník požiada o iný deň aktivácie skipasu.
 • Hodinové a denné skipasy zakúpené od 25.12.2021 platia od ich prvého použitia do ukončenia lyžiarskej sezóny podľa počtu dní zakúpeného oprávnenia.
 • V prípade nákupu skipasu za ceny v top sezóne, hlavnej sezóne alebo mimosezóne sa automaticky vypočíta cena vyplývajúca z obdobia, v ktorom je karta využívaná.
 • 14-dňový skipas platí od jeho prvého použitia do 14. ľubovoľných dní lyžiarskej sezóny.

 

 1. KARTA TATRY SUPER SKI

 

 • Jediná osoba oprávnená používať kartu TATRY SUPER SKI počas jej platnosti je osoba, ktorá vykonala jej aktiváciu.
 • Informácia o časovej platnosti skipasu sa zakaždým zobrazí na displeji čítačky pri prechode cez turniket na lanovku alebo lyžiarsky vlek v danom Lyžiarskom stredisku. Informácia o druhu časového oprávnenia je vytlačená na karte TATRY SUPER SKI pri jej vydaní v pokladniach Lyžiarskych stredísk.
 • Po aktivácii skipasu už nie je možné zameniť, predĺžiť alebo presunúť platnosť jeho časového oprávnenia.
 • Lyžiarske strediská pripúšťajú možnosť vrátiť zakúpený skipas, ktorý nebol použitý, t.j. aktivovaný, najneskôr do dňa uzavretia posledného otvoreného Lyžiarskeho strediska v zimnej sezóne, v ktorej bol skipas zakúpený.
 • Pri vydávaní karty TATRY SUPER SKI sa zakaždým uhrádza vratná záloha vo výške 10 PLNna území Poľska a 2€ na území Slovenska za jednu kartu. V prípade mechanického poškodenia karty sa stráca nárok na vrátenie zálohy.
 • Opätovný predaj kariet TATRY SUPER SKI je zakázaný (z akéhokoľvek právneho dôvodu). V prípade rozporu medzi údajmi pôvodného držiteľa aktivovanej karty TATRY SUPER SKI s údajmi osoby používajúcej takúto kartu, bude časové oprávnenie na takejto karte zablokované.

 

 1. KOMBINOVANÁ KARTA

 

 • Všetky pravidlá používania karty Tatry Super Ski sa zároveň vzťahujú aj na používanie kombinovanej karty (SKIPAS + KÚPALISKO) so zachovaním nasledujúcich ustanovení.
 • Kombinovaná karta – karta s oprávnením karty TATRY SUPER SKI a dodatočným oprávnením používať vybrané Kúpaliská spolupracujúce s projektom TATRY SUPER SKI.
 • Podrobné informácie o časových oprávneniach a kúpaliskách na území Podhalia, na ktorých je možné kombinovanú kartu využiť, sú uvedené v cenníku TATRY SUPER SKI. Kombinovanú kartu možno využiť v období, ak neexistujú žiadne zákonné zákazy poskytovať služby zakúpené na karte, a to predovšetkým vtedy, ak neplatia žiadne obmedzenia pri poskytovaní takýchto služieb na základe rozhodnutí orgánov štátnej a verejnej správy.
 • Cena kombinovaných kariet uvedená v cenníku je celková suma za používanie Lyžiarskych stredísk a vybraných Kúpalísk.
 • Vstup na Kúpalisko zahrnutý v kombinovanej karte oprávňuje používanie Kúpaliska počas 3 hodín, pričom vstup na Kúpalisko je možný iba v nasledovných hodinách a obdobiach:
  1. Termy Bania od 25.12.2021 do 13.3.2022 počas otváracích hodín: od 09.00 do 11.00. Po 12.00 už vstup na Kúpalisko nie je možný. Karta umožňuje používať Kúpalisko počas 3 hodín, napr. vstup na Kúpalisko o 11.00 umožňuje používať Kúpalisko do 14.00. Oprávnenie je možné využiť odo dňa jeho zakúpenia do 30.4.2022;
  2. Termy Bania po 14.3.2022 počas otváracích hodín Kúpaliska. Oprávnenie je možné využiť odo dňa jeho zakúpenia do 30.4.2022;
  3. AquaPark Zakopane počas celej sezóny počas otváracích hodín Kúpaliska. Oprávnenie je možné využiť odo dňa jeho zakúpenia do 30.4.2022;
 • Kombinovaná ponuka sa týka troch druhov oprávnení:
  1. časové oprávnenie 4 hod. + 3 hod. vstup na Kúpalisko,
  2. časové oprávnenie 3 z 5 dní + dva vstupy po 3 hod. na Kúpalisko,
  3. časové oprávnenie 5 zo 7 dní + dva vstupy po 3 hod. na Kúpalisko.
 • Kúpou kombinovanej karty si oprávnený používateľ vyberie Lyžiarske stredisko a Kúpalisko, ktoré chce navštíviť, berúc do úvahy nasledovné obmedzenia:
  1. časové oprávnenie 4 hod. + 3 hod. vstup na Kúpalisko je možné:
   1. zakúpiť vo vyššie uvedených Lyžiarskych strediskách okrem Lyžiarskych stredísk:
    • PKL – Palenica – Szczawnica;
    • Bachledova Dolina;
    • ThermalPark Orava;
    • StrachanSki;
   2. využiť vo všetkých vyššie uvedených poľských Lyžiarskych strediskách (okrem slovenských Lyžiarskych stredísk: Bachledova Dolina, Thermal Park Orava, Strachan Ski Centrum);
 • využiť na Kúpaliskách Terma Bania a Aquapark Zakopane;
 1. časové oprávnenie 3 z 5 dní + dva vstupy po 3 hod. na Kúpalisko a časové oprávnenie 5  zo 7dní + dva vstupy po 3 hod. na Kúpalisko je možné:
  1. zakúpiť vo vyššie uvedených Lyžiarskych strediskách okrem Lyžiarskych stredísk:
   • PKL – Palenica – Szczawnica;
   • Bachledova Dolina;
   • ThermalPark Orava;
   • StrachanSki;
  2. využiť vo všetkých vyššie uvedených poľských a slovenských Lyžiarskych strediskách;
 • využiť na Kúpaliskách Terma Bania a Aquapark Zakopane;
 • Pre používanie Kúpaliska sú záväzné všeobecné obchodné podmienky konkrétneho Kúpaliska.
 • Pri použití oprávnenia na Kúpalisku je potrebné ohlásiť sa na kontaktnom mieste a preukázať sa kombinovanou kartou s platným oprávnením na Kúpalisko. Po overení je oprávnenie zrealizované v obslužnom systéme, ktorý zaväzuje na vybranom Kúpalisku.
 • Personalizácia kombinovanej karty nastáva v okamihu jej načítania prostredníctvom čítacieho zariadenia Lyžiarskeho strediska alebo Kúpaliska, pričom sa aktivuje celá služba. Vrátenie nevyužitej služby v kombinovanej karte nie je možné.
 • Ak z technických príčin nie je možné využiť zakúpenú službu na Kúpalisku, Kúpalisko je povinné oprávnenému používateľovi zakúpeného kombinovaného lístka umožniť zakúpený vstup v rovnakom časovom rozmedzí, avšak v inom termíne.
 • Kombinovanú kartu nie je možné kúpiť pri nákupe:
  1. skupinových lístov,
  2. on-line zakúpených lístkov,
  3. lístkov DZD (dieťa s dospelým),
  4. seniorských lístkov nad 75 rokov,
  5. zľavnených lístkov.

 

 1. ZĽAVY

 

 • Zľavnený skipas TATRY SUPER SKI je, podľa cenníka uvedeného na internetovej stránke tatrysuperski.pl, určený pre deti a mládež do 16 rokov (16.-te narodeniny sú prvým dňom, od kedy používateľ nemá nárok na zľavu) a pre seniorov nad 65 rokov (65.-te narodeniny sú prvým dňom, od kedy má používateľ nárok na zľavu). Zľavnené skipasy TATRY SUPER SKI sa vydávajú na základe preukázania dokumentu informujúceho o veku a identifikácii oprávneného používateľa, čo je overované v deň nákupu skipasu. Užívateľ zľavy je povinný preukázať splnenie podmienky na využitie konkrétnej zľavy.
 • Skipas „DZD” (Dieťa s dospelým) predstavuje balíček rovnakých neoddeliteľných oprávnení, z ktorých jeden je určený pre dospelú osobu sprevádzajúcu dieťa a druhý je určený pre dieťa (platí tu zásada: jedna dospelá osoba, ktorá sprevádza dieťa – jedno dieťa). Cena takéhoto balíčka zahŕňa cenu normálneho skipasu zvýšenú o 10 PLN za každý deň, na ktorý sa uvedený skipas vzťahuje. Po dovŕšení 5 roku života dieťaťa (5.-te narodeniny predstavujú prvý deň, od kedy používateľ nemá nárok na zľavu), už dieťa nie je oprávnené používať skipas „DZD”.
 • Seniori, ktorí ukončili 75 rokov, majú na základe predloženia dokumentu informujúceho o veku a identifikácii oprávneného používateľa nárok na celodenný skipas TATRY SUPER SKI v cene 5 PLN za každý deň, na ktorý sa daný skipas vzťahuje.
 • Pri určení veku potrebného na získanie zľavy sa postupuje v súlade s čl. 112 veta 2 poľského Občianskeho zákonníka (Kodeks Cywilny).
 • Skupiny od 20 osôb majú zľavu 10%na kúpu skipasov TATRY SUPER SKI. Pri kúpe skipasov so skupinovou zľavou získava jedna osoba na 21 osôb celodenný skipas za cenu 10 PLN za každý deň, na ktorý sa zakúpený skipas vzťahuje a ostatné osoby v skupine zľavu vo výške 10% z cenníkovej ceny. Je potrebné, aby každá skupina mala svojho sprievodcu, ktorý reprezentuje celú skupinu. Skupinový lístok kupuje a prípadné reklamácie skupinových lístkov vybavuje výlučne sprievodca skupiny.
 • Skipas po 16:00 – zľavnený hodinový skipas, ktorý oprávňuje používať Lyžiarske stredisko od 16:00 až do ukončenia lyžiarskeho dňa každého Lyžiarskeho strediska.
 • Pravidlá zliav sú dostupné na internetovej stránke tatrysuperski.pla v pokladniach Lyžiarskych stredísk. Používanie karty TATRY SUPER SKI neoprávnenou osobou (napr. osobou, pre ktorú zľava nie je určená) môže viesť k zablokovaniu oprávnenia na používanie skipasu. Lokálny skipas sa nemôže použiť na realizáciu oprávnenia vyplývajúceho z karty TATRY SUPER SKI.
 • Vyššie uvedené skipasy pre seniorov, DZD a skupinové skipasy je možné zakúpiť iba v pokladniach každého Lyžiarskeho strediska.

 

 • POUŽÍVANIE TURNIKETOV SKIDATA

 

 • Kartu TATRY SUPER SKI je potrebné vložiť do vrecka na ľavej strane oblečenia, t.j. do vrecka na ľavej strane hrudníka alebo do vrecka na ľavej ruke.
 • Predmety, ktoré môžu rušiť načítanie karty TATRY SUPER SKI (napr. mobilné telefóny, kľúče od auta, platobné a kreditné karty a pod.), by mali byť umiestnené na pravej strane odevu.
 • Pri prechádzaní cez turniket je potrebné mať pri sebe len jednu kartu TATRY SUPER SKI (nemôžete mať pri sebe iné karty TATRY SUPER SKI, pretože to môže mať za následok aktiváciu oprávnenia z inej karty tohto typu). Lyžiarske strediská nenesú zodpovednosť za dôsledky vyplývajúce z nedodržania vyššie uvedených podmienok.
 • V priestore snímania turniketu je potrebné mať odstup minimálne jeden meter, aby turniket nenačítal oprávnenie dvakrát, t.j. aby ďalšia osoba v poradí mohla bez problémov použiť svoje časové oprávnenie.
 • Každý prechod cez turniket a načítanie karty je signalizované príslušným hlásením na displeji čítačky a zeleným svetlom na turnikete.
 • Červená svetelná signalizácia na turnikete znamená zákaz prechodu cez turniket.
 • Po prejdení cez turniket sa automaticky spustí časová blokácia karty TATRY SUPER SKI, ktorá znemožňuje použitie tej istej karty TATRY SUPER SKI inou osobou, t.j. aby sa predišlo použitiu tejto karty neoprávnenou osobou.
 • Osoba, ktorá používa časové oprávnenie karty, je povinná venovať pozornosť zvukovým signálom a správam zobrazeným na obrazovke čítačky turniketu, a riadiť sa pokynmi a príkazmi, ktoré z toho vyplývajú.

 

 • REKLAMÁCIE

 

 • Pri podaní reklamácie je potrebné predložiť doklad o kúpe, t.j. pokladničný blok.
 • Reklamácie karty TATRY SUPER SKI sa podávajú v informačnom centre konkrétneho Lyžiarskeho strediska patriaceho do systému TATRY SUPER SKI.
 • Reklamácia bude posúdená v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Lyžiarske stredisko poskytne odpoveď na reklamáciu najneskôr v termíne 30 dní od jej obdŕžania.
 • Pri požadovaní náhrady škody za akúkoľvek nehodu, za ktorú nie je Lyžiarske stredisko zodpovedné, je potrebné predložiť kópiu správy o nehode Horskej záchrannej služby alebo iného oprávneného záchranára.
 • Vrátenie nevyužitých časových oprávnení na základe sťažnosti opodstatnenej zo všeobecne záväzných právnych predpisoch sa vykonáva primeraným spôsobom, vzhľadom na časovú platnosť skipasu. Výška vrátenej sumy môže byť so súhlasom používateľa karty TATRY SUPER SKI zamenená za časové oprávnenie, zodpovedajúce nevyužitému časovému oprávneniu za okolností, za ktoré Lyžiarske stredisko nesie zodpovednosť v trvajúcej zimnej sezóne len na území tohto Lyžiarskeho strediska.
 • Záloha sa vracia v každej pokladni, v samoobslužných automatoch určených na vrátenie zálohy v Lyžiarskych strediskách a v autorizovaných predajných miestach.
 • Lyžiarske stredisko nezodpovedá za škody spôsobené dôsledkom vyššej moci, prírodných podmienok, počasia, vlastnou vinou poškodeného lebo tretej strany, za ktorú nie je Lyžiarske stredisko zodpovedné, vrátane nezavineného výpadku elektrického prúdu trvajúceho nepretržite menej ako jednu hodinu, ako aj za všetky nepríjemnosti, ktoré nie sú závislé od konania Lyžiarskeho strediska.
 • Prevádzka jednotlivých lanoviek alebo lyžiarskych vlekov môže byť prerušená z dôvodu zabezpečenia riadneho a bezpečného používania alebo vplyvom nezávislých činiteľov (napr. atmosférické podmienky, počas ktorých môže byť používanie jednotlivých lanoviek alebo lyžiarskych vlekov nebezpečné).
 • Pri priaznivých podmienkach je využívanie služieb Lyžiarskych stredísk možné do 30.4.2022. Otváracia doba strediska sa môže skrátiť v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, čo má za následok nedostatočný stav a vrstvu snehovej pokrývky (zrážky alebo vysoká teplota znemožňujúca zasnežovanie), kedy môže využívanie služieb Lyžiarskeho strediska viesť k nebezpečenstvu ohrozenia zdravia oprávneného používateľa.
 • Vrátenie skupinových skipasov:
  1. za nevyužitý skipas – bude vrátená suma uhradená pri jeho zakúpení pod podmienkou, že vrátenie skipasu nespôsobí stratu skupinovej zľavy uvedenej v čl. VI. 4. týchto Všeobecných obchodných podmienok;
  2. ak vrátením skipasu dôjde k strate skupinovej zľavy kvôli zníženiu veľkosti skupiny uvedenej v čl. VI. 4., vrátenie jednotlivých skipasov je možné pod podmienkou doplatenia výšky zľavy za každý skupinovo zakúpený skipas;
  3. za použitý skipas, ktorý sa však reklamuje z dôvodu nehody na svahu (čl. VIII 4.) a po splnení všetkých uvedených podmienok, bude vrátená suma uhradená pri jeho zakúpení nezávisle od počtu ostatných účastníkov skupiny. V takejto situácii sa čl. VIII. 9. b. neuplatňuje;
  4. oprávnenou osobou na zakúpenie a reklamáciu skupinových skipasov je výlučne sprievodca skupiny;

 

 1. KONTROLA A SANKCIE

 

 • Elektronický systém SKIDATA, ktorý sa používa v Lyžiarskych strediskách a slúži na úhradu platieb a kontrolu karty TATRY SUPER SKI, umožňuje overenie používateľov karty TATRY SUPER SKI. Počas prechodu turniketom sú za účelom kontroly oprávnenia zaznamenané fotografie používateľa s cieľom vyhnúť sa používaniu karty TATRY SUPER SKI neoprávnenou osobou, čo je oprávneným záujmom Lyžiarskeho strediska. Tieto fotografie sú po vypršaní platnosti skipasu odstránené do 31 dní.
 • Pokus o použitie lanoviek a lyžiarskych vlekov bez príslušného oprávnenia alebo v prípade použitia karty TATRY SUPER SKI neoprávnenou osobou, bude ďalšie použitie karty TATRY SUPER SKI zablokované. Na požiadanie personálu alebo kontrolných orgánov je potrebné preukázať sa kartou TATRY SUPER SKI. Odmietnutie predloženia karty bude mať za následok zablokovanie ďalšieho použitia karty TATRY SUPER SKI.
 • Osoby, ktoré narúšajú verejný poriadok alebo svojím správaním porušujú pravidlá Lyžiarskeho strediska, alebo všeobecne uznávané normy správania, budú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vyvedené z Lyžiarskeho strediska na to určenými pracovníkmi, prípadne odovzdané bezpečnostným orgánom verejnej správy. V prípadoch, ktoré bližšie špecifikujú všeobecne záväzné právne predpisy, majú zamestnanci Lyžiarskeho strediska na zaistenie bezpečnosti právo použiť priame donucovacie prostriedky v súlade so zákonom.

 

 1. OSOBNÉ ÚDAJE

 

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 („GDPR”) údaje získané na základe skipasu TATRY SUPER SKI spracovávajú Lyžiarske strediská uvedené v úvode týchto Všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú spoločnými správcami týchto údajov. Osobné údaje získané na základe uzatvorenej zmluvy a počas jej plnenia sú spracované na základe čl. 6 ods. 1 písm. „b”, „c” a „f” GDPR s cieľom plnenia zmluvy a povinností ustanovených zákonom (vrátane posudzovania reklamácií), zaistenia bezpečnosti a ochrany života a zdravia (vrátane hlásenia nehôd pohotovostným jednotkám), kontroly a overovania oprávnení – zabraňovania podvodom (vrátane hlásenia takýchto incidentov polícii alebo prokuratúre). Údaje sú uložené maximálne po dobu premlčania reklamácií. Dotknutá osoba má právo žiadať od spoločných správcov prístup k jej osobným údajom, opraviť ich, vymazať alebo obmedziť ich spracovanie, vzniesť námietky proti spracovaniu, prenosu údajov, ak tieto práva neobmedzuje GDPR, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu (predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov). Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade reklamácie/žiadosti o vrátenie nevyužitých oprávnení je však potrebné zohľadniť požiadavky klienta a overiť jeho oprávnenia. Spoloční správcovia údajov nemôžu prijímať rozhodnutia automatizovaným spôsobom v zmysle GDPR. Spoloční správcovia sa dohodli na spoločnom kontaktnom mieste, ktoré je možné kontaktovať vo veciach ochrany osobných údajov spojených s kartou s časovým oprávnením TATRY SUPER SKI na e-mailovej adrese: tatrysuperski@gmail.com. Vyhradzujeme si právo na zmenu cien a týchto Všeobecných obchodných podmienok pre nových zákazníkov. Zmeny cien a týchto Všeobecných obchodných podmienok v takomto prípade neplatia pre osoby, ktoré už uzatvorili zmluvu (kúpili si skipas).

Všeobecné obchodné podmienky nadobudli platnosť 29.10.2021.

 

Verified by MonsterInsights