©2021 Uplift · Built with love by Swift Ideas using WordPress.

Všeobecné obchodné podmienky pre používanie skipasov TATRY SUPER SKI

Všeobecné obchodné podmienky pre používanie skipasu TATRY SUPER SKI, ktoré platia v lyžiarskych strediskách patriacich do systému spoločnej karty TATRY SUPER SKI:

 1. Kotelnica Białczańska (Lyžiarske stredisko Kotelnica Białczańska sp. z o.o., adresa sídla spoločnosti: ul. Środkowa 181 b, 34-405 Białka Tatrzańska, KRS: 0000067900);
 2. Czarna Góra – Koziniec („CZARNA GÓRA – KOZINIEC” sp. z o.o., adresa sídla spoločnosti: ul. Nadwodnia 170, 34-532 Czarna Góra, KRS: 0000239680);
 3. Hawrań – Jurgów („Centrum Wypoczynku i Rekreacji „HAWRAŃ” sp. z o.o., adresa sídla spoločnosti: ul. Podokólne 1, 34-532 Jurgów, KRS: 000021509);
 4. Czorsztyn – Ski (CZORSZTYN-SKI sp. z o.o., adresa sídla spoločnosti: Kamieniarska 30A, 34-440 Kluszkowce, KRS: 0000038512);
 5. Kaniówka (Stacja Narciarska Kaniówka Dziubas Władysław, Wodziak Stanisław sp. j., adresa sídla spoločnosti: ul. Kaniówska 19, 34-405 Białka Tatrzańska, KRS: 0000415848);
 6. Bania (BANIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., adresa sídla spoločnosti: ul. Środkowa 181, 34-405 Białka Tatrzańska,
  KRS: 0000565410);
 7. Polana Szymoszkowa (Dorado Sp. z o.o., adresa sídla spoločnosti: Polana Szymoszkowa 2, 34-500 Zakopane, KRS: 0000180393);
 1. Harenda – Wyciągi („Harenda – Wyciągi” sp. z o.o. adresa sídla spoločnosti: Harenda 21A, 34-500 Zakopane, KRS: 0000214080);
 2. Witów – Ski („WITÓW-SKI” sp. z o.o. adresa sídla spoločnosti: Witów 205c, 34-512 Witów, KRS: 0000253245
 3. Stacja Narciarska Suche (Stacja Narciarska SUCHE sp. z o.o., adresa sídla spoločnosti: Suche 103 b, 34-520 Poronin, KRS: 0000302489);
 4. Grapa Ski (“KOMPLEKS TURYSTYCZNO NARCIARSKI CZARNA GÓRA-GRAPA” sp. z o.o, adresa sídla spoločnosti: ul. Zagóra 200, Czarna Góra, 34-532 Jurgów, KRS: 0000216144);
 5. PKL – Palenica – Szczawnica (Polskie Koleje Linowe S.A. adresa sídla spoločnosti: Krupówki 48, 34-500 Zakopane, KRS: 0000429345);
 6. PKL – Mosorny Groń – Zawoja (Polskie Koleje Linowe S.A. adresa sídla spoločnosti: Krupówki 48, 34-500 Zakopane, KRS: 0000429345);
 7. Bachledka Ski & Sun (Slovensko) (BACHLEDKA SKI & SUN, adresa sídla spoločnosti: Ždiar 702, 059 55 Ždiar, Slovenská republika, IČ DPH SK2121294450);
 8. Rusin – Ski (ul. Wierch Rusiński 70, 34-530 Bukowina Tatrzańska, Polska Regon 120020596, NIP 736 162 14 48);
 9. Meander Thermal & Ski Resort (Oravice 110, Tvrdošín, Slovakia, Company ID:44 820 313);
 10. Długa Polana (os. Oleksówki 6a, 34-400 Nowy Targ, tel. 18 266 62 62);
 11. Strachan Ski-centrum (Slovensko) (Strachan Ski-centrum, ZORLAND s.r.o., Ždiar 530, 059 55 Ždiar Slovenská republika, IČO: 47 591 323);
 1. VYMEDZENIE POJMOV
 2. Skipas TATRY SUPER SKI – je časovo ohraničené oprávnenie, ktoré umožňuje počas jeho platnosti neobmedzene využívať lanovky a lyžiarske vleky Lyžiarskych stredísk patriacich do systému TATRY SUPER SKI (ďalej ako „lanovky a lyžiarske vleky”), ktoré sú k dispozícii a sú aktívne v čase použitia tohto oprávnenia podľa podmienok stanovených vo Všeobecných obchodných podmienkach. Podmienkou pre používanie skipasu TATRY SUPER SKI je vlastníctvo karty, na ktorej je zapísané časovo ohraničené oprávnenie. Platnosť časového oprávnenia (hodina, deň) v danej zimnej sezóne stanovuje typ skipasu. Ide o:
 3. hodinový skipas – je platný na časové obdobie uvedené na skipase od okamihu aktivácie karty, t.j, od okamihu jeho prvého použitia v danom dni, avšak neplatí dlhšie ako do ukončenia lyžiarskeho dňa v konkrétnom Lyžiarskom stredisku;
 4. denný skipas – je platný na stanovený za sebou idúci počet dní, ktorý je uvedený na skipase, od okamihu aktivácie karty, nezáväzne od hodiny, v ktorej sa karta aktivovala, ale nie na dlhšie ako do ukončenia lyžiarskeho dňa v Lyžiarskom stredisku v posledný deň platnosti skipasu;
 5. Karta – nosič časového oprávnenia vyplývajúceho zo zakúpeného skipasu TATRY SUPER SKI.
  Karta má formu RFID Skidata KeyCard alebo iného nosiča SkiData. Je opakovane použiteľná a umožňuje zápis a uchovávanie informácií o časovom oprávnení.
 6. Lokálny skipas – časové oprávnenie iné ako skipas TATRY SUPER SKI, ktoré oprávňuje používanie infraštruktúry len daného Lyžiarskeho strediska v súlade s jeho internými predpismi.
 7. Karta TATRY SUPER SKI – karta so zapísaným časovým oprávnením vyplývajúcim zo zakúpeného skipasu TATRY SUPER SKI, ktorá je priradená konkrétnemu používateľovi a po jej aktivácii umožňuje využitie časového oprávnenia vyplývajúceho zo skipasu TATRY SUPER SKI.
 8. Časové oprávnenie – zápis v systéme kontroly prístupu, ktorý aktiváciou karty umožňuje využívať služby vyplývajúce zo zakúpeného skipasu TATRY SUPER SKI.
 9. Aktivácia karty – zápis časového oprávnenia karty na príkaz oprávneného používateľa a zároveň vydanie aktivovanej karty TATRY SUPER SKI oprávnenému používateľovi.
 10. Personalizácia karty – priradenie konkrétnej karty TATRY SUPER SKI konkrétnemu používateľovi, ktoré nastane v okamihu prvého načítania karty TATRY SUPER SKI na čítacie zariadenie na lanovke alebo lyžiarskom vleku Lyžiarskeho strediska.

 

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 2. Všetky osoby vstupujúce do Lyžiarskeho strediska sú povinné oboznámiť sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a dodržiavať ich.
 3. Všeobecné obchodné podmienky vymedzujú pravidlá používania skipasu TATRY SUPER SKI v Lyžiarskych strediskách patriacich do systému TATRY SUPER SKI. Podmienkou pre používanie skipasu TATRY SUPER SKI je vlastniť takýto skipas, na ktorom bude zaznamenávané časové oprávnenie.
 4. V súlade so Všeobecnými obchodnými podmienkami karta TATRY SUPER SKI oprávňuje používať dostupné a aktívne lanovky a lyžiarske vleky počas otváracích hodín jednotlivých Lyžiarskych stredísk. Otváracie hodiny jednotlivých lanoviek a lyžiarskych vlekov sú rôzne a počas sezóny sa môžu meniť. Dĺžka zimnej sezóny sa môže v jednotlivých Lyžiarskych strediskách líšiť, napr. v závislosti od poveternostných podmienok. Informácie o aktuálnych otváracích hodinách jednotlivých Lyžiarskych stredísk sa nachádzajú okrem iného aj na internetovej stránke www.tatrysuperski.pl.
 5. O aktuálne dostupných lanovkách a lyžiarskych vlekoch v danom dni informuje informačná tabuľa umiestnená v každom Lyžiarskom stredisku.
 6. O termíne aktivácie karty rozhoduje jej oprávnený používateľ, ktorý za svoje konanie nesie právne dôsledky. V prípade zmeny miesta používania karty TATRY SUPER SKI je oprávnený používateľ povinný vopred skontrolovať dostupnosť a otváracie hodiny lanoviek a lyžiarskych vlekov Lyžiarskeho strediska, ktoré chce navštíviť. V takejto situácii sa odporúča zohľadniť zároveň platnosť časového lístka ako aj čas príchodu do Lyžiarskeho strediska, či čas prípravy na samotné lyžovanie. V prípade lyžiarskych pretekov, organizovaných tréningov lyžiarskych klubov či iných akcií si Lyžiarske strediská patriace do systému TATRY SUPER SKI vyhradzujú právo na čas trvania takýchto pretekov, tréningov či iných akcií zablokovať zjazdovky, lanovky alebo lyžiarske vleky na to určené pre ostatných návštevníkov Lyžiarskeho strediska. V takomto prípade majú účastníci pretekov prednosť v používaní lanoviek a lyžiarskych vlekov daného Lyžiarskeho strediska.
 7. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia pre všetky druhy skipasov TATRY SUPER SKI.

 

 • POKLADNE
 1. Skipasy, ktoré sú k dispozícii v ponuke TATRY SUPER SKI, je možné zakúpiť iba v pokladniach Lyžiarskych stredísk, v autorizovaných predajných miestach a na internetovej stránke www.tatrysuperski.pl.
 2. Karty, na ktorých sú zapísané časové oprávnenia vyplývajúce zo zakúpeného skipasu TATRY SUPER SKI, sú vlastníctvom Lyžiarskych stredísk.
 3. Daňový doklad za zakúpený skipas je možné získať výlučne na základe dokladu o kúpe z Lyžiarskeho strediska, v ktorom bol skipas zakúpený, za podmienok stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch. Vratná záloha za kartu sa v takomto daňovom doklade neuvádza.
 4. V pokladniach Lyžiarskych stredísk nachádzajúcich sa na území Poľskej republiky je možné platiť kartou alebo v hotovosti menou poľský zlotý. Na území Slovenskej republiky platobnými kartami alebo v hotovosti menou euro.
 5. V odôvodnených prípadoch, a to v rozsahu stanovenom zákonom a vzhľadom na bezpečnosť osôb využívajúcich infraštruktúru Lyžiarskeho strediska, môže predávajúci odmietnuť predaj skipasu a Lyžiarske stredisko môže odmietnuť poskytnutie služby (napr.: ak je kupujúci pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok).

 

 1. KARTA TATRY SUPER SKI
 2. Jediná osoba oprávnená používať kartu TATRY SUPER SKI počas jej platnosti je osoba, ktorá vykonala jej aktiváciu.
 3. Informácia o časovej platnosti skipasu sa zakaždým zobrazí na displeji čítačky pri prechode cez turniket na lanovku alebo lyžiarsky vlek v danom Lyžiarskom stredisku. Informácia o druhu časového oprávnenia je vytlačená na karte TATRY SUPER SKI pri jej vydaní v pokladniach Lyžiarskych stredísk.
 4. V prípade kúpy skipasu, ktorého doba platnosti sa vzťahuje na hlavnú sezónu i mimosezónu, sa automaticky vypočíta kombinovaná cena.
 5. Po aktivácií skipasu (po jeho prvom použití) už nie je možné zameniť, predĺžiť alebo presunúť platnosť jeho časového oprávnenia.
 6. Lyžiarske strediská pripúšťajú možnosť vrátiť zakúpený skipas, ktorý nebol použitý, t.j. aktivovaný, najneskôr do dňa uzavretia posledného otvoreného Lyžiarskeho strediska v rámci systému TATRY SUPER SKI v zimnej sezóne, v ktorej bol skipas zakúpený.
 7. Pri vydávaní karty TATRY SUPER SKI sa zakaždým uhrádza vratná záloha vo výške 10 PLN na území Poľska a 2€ na území Slovenska za jednu kartu. V prípade mechanického poškodenia karty sa stráca nárok na vrátenie zálohy.
 8. Opätovný predaj kariet TATRY SUPER SKI je zakázaný. V prípade rozporu medzi údajmi pôvodného držiteľa aktivovanej karty TATRY SUPER SKI s údajmi osoby používajúcej takúto kartu, bude časové oprávnenie na takejto karte zablokované.

 

 1. ZĽAVY
 2. Zľavnený skipas TATRY SUPER SKI je, podľa cenníka uvedeného na stránke www.supertatryski.pl, určený pre deti a mládež do ukončeného 15. roku ako aj pre seniorov, ktorí ukončili 65 rokov života. Zľavnené skipasy TATRY SUPER SKI sa vydávajú na základe dokumentu informujúceho o veku a identifikácii oprávneného používateľa.
 3. Deti do 120 cm majú nárok na bezplatný skipas TATRY SUPER SKI len v sprievode dospelej osoby s platným skipasom TATRY SUPER SKI. Jedna dospelá osoba môže sprevádzať len jedno dieťa s bezplatným skipasom. Dieťa má nárok na skipas TATRY SUPER SKI s rovnakou dobou platnosti aká je na skipase zakúpenom dospelou osobou, ktorá dieťa sprevádza. Meranie výšky dieťaťa sa vykonáva pri pokladniach v lyžiarskom oblečení s prilbou (bez lyží alebo snowboardu).
 4. Seniori nad 75 rokov majú nárok na celodenný skipas TATRY SUPER SKI v cene 5 PLN po predložení občianskeho preukazu.
 5. Skupiny nad 20 osôb majú zľavu 10% na kúpu skipasov TATRY SUPER SKI. Pri kúpe skipasov so skupinovou zľavou získa každá 11 osoba celodenný skipas za cenu 5 PLN za každý deň platnosti skipasu a ostatné osoby v skupine zľavu vo výške 10% z cenníkovej ceny. Je potrebné, aby každá skupina mala svojho sprievodcu, ktorý reprezentuje celú skupinu. Skupinový lístok kupuje a prípadné reklamácie skupinových lístkov vybavuje výlučne sprievodca skupiny.
 6. Podmienky všetkých druhov zliav a akcií sú zverejnené na webovej stránke www.tatrysuperski.pl a v pokladniach jednotlivých Lyžiarskych stredísk. Skipas TATRY SUPER SKI, ktorý použije neoprávnená osoba (napr. osoba, ktorá nemá nárok na zľavu), môže byť zablokovaný. Aby sa predišlo akýmkoľvek nedorozumeniam, platnosť lokálnej karty sa vymedzuje len na územie Lyžiarskeho strediska, v ktorom bola zakúpená.

 

 1. POUŽÍVANIE TURNIKETOV SKIDATA
 2. Kartu TATRY SUPER SKI je potrebné vložiť do vrecka na ľavej strane oblečenia, t.j. do vrecka na ľavej strane hrudníka alebo do vrecka na ľavej ruke.
 3. Predmety, ktoré môžu rušiť načítanie karty TATRY SUPER SKI (napr. mobilné telefóny, kľúče od auta, platobné a kreditné karty), by mali byť umiestnené na pravej strane odevu.
 4. Pri prechádzaní cez turniket je potrebné mať pri sebe len jednu kartu TATRY SUPER SKI (nemôžete mať pri sebe iné karty TATRY SUPER SKI, pretože to môže mať za následok aktiváciu oprávnenia z inej karty tohto typu). Lyžiarske strediská, ktoré patria do systému TATRY SUPER SKI, nenesú zodpovednosť za dôsledky vyplývajúce z nedodržania vyššie uvedených podmienok.
 5. V priestore snímania turniketu je potrebné mať odstup minimálne jeden meter, aby turniket nenačítal oprávnenie karty dvakrát, t.j. aby ďalšia osoba v poradí mohla bez problémov použiť kartu TATRY SUPER SKI.
 6. Každý prechod cez turniket a načítanie karty je signalizované príslušným hlásením na displeji čítačky a zeleným svetlom na turnikete.
 7. Červená svetelná signalizácia na turnikete znamená zákaz prechodu cez turniket.
 8. Po prejdení cez turniket sa automaticky spustí časová blokácia karty TATRY SUPER SKI, ktorá znemožňuje použitie tej istej karty TATRY SUPER SKI inou osobou, t.j. aby sa predišlo použitiu tejto karty neoprávnenou osobou.
 9. Osoba, ktorá používa časové oprávnenie karty, je povinná venovať pozornosť zvukovým signálom a správam zobrazeným na obrazovke čítačky turniketu, a riadiť sa pokynmi a príkazmi, ktoré z toho vyplývajú.

 

 • REKLAMÁCIE
 1. Pri podaní reklamácie je potrebné predložiť doklad o kúpe, t.j. pokladničný blok.
 2. Reklamácie karty TATRY SUPER SKI sa podávajú v informačnom centre konkrétneho Lyžiarskeho strediska patriaceho do systému TATRY SUPER SKI.
 3. Reklamácia bude posúdená v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Lyžiarske stredisko poskytne odpoveď na reklamáciu najneskôr v termíne 30 dní od jej obdŕžania.
 4. Pri požadovaní náhrady škody za akúkoľvek nehodu, za ktorú nie je Lyžiarske stredisko zodpovedné, je potrebné predložiť kópiu správy o nehode Horskej záchrannej služby alebo iného oprávneného záchranára.
 5. Vrátenie nevyužitých časových oprávnení na základe sťažnosti opodstatnenej zo všeobecne záväzných právnych predpisov sa vykonáva primeraným spôsobom, vzhľadom na časovú platnosť skipasu. Výška vrátenej sumy môže byť so súhlasom používateľa karty TATRY SUPER SKI zamenená za časové oprávnenie, zodpovedajúce nevyužitému časovému oprávneniu, za okolností, za ktoré Lyžiarske stredisko nesie zodpovednosť v trvajúcej zimnej sezóne len na území tohto Lyžiarskeho strediska.
 6. Záloha sa vracia v každej pokladni, v samoobslužných automatoch určených na vrátenie zálohy v Lyžiarskych strediskách a v autorizovaných predajných miestach.
 7. Lyžiarske stredisko nezodpovedá za škody spôsobené dôsledkom vyššej moci, prírodných podmienok, počasia, vlastnou vinou poškodeného alebo tretej strany, za ktorú nie je Lyžiarske stredisko zodpovedné, vrátane nezavineného výpadku elektrického prúdu trvajúceho nepretržite menej ako jednu hodinu, ako aj za všetky nepríjemnosti, ktoré nie sú závislé od konania Lyžiarskeho strediska.
 8. Prevádzka jednotlivých lanoviek alebo lyžiarskych vlekov môže byť prerušená z dôvodu zabezpečenia riadneho a bezpečného používania alebo vplyvom nezávislých činiteľov (napr.: atmosférické podmienky, počas ktorých môže byť používanie jednotlivých lanoviek alebo lyžiarskych vlekov nebezpečné).

 

 • KONTROLA A SANKCIE
 1. Elektronický systém SKIDATA, ktorý sa používa v Lyžiarskych strediskách a slúži na úhradu platieb a kontrolu karty TATRY SUPER SKI, umožňuje overenie používateľov karty TATRY SUPER SKI. Počas prechodu turniketom sú za účelom kontroly oprávnenia zaznamenané fotografie používateľa s cieľom vyhnúť sa používaniu karty TATRY SUPER SKI neoprávnenou osobou, čo je oprávneným záujmom Lyžiarskeho strediska. Tieto fotografie sú po vypršaní platnosti skipasu odstránené do 31 dní.
 2. Pokus o použitie lanoviek a lyžiarskych vlekov bez príslušného oprávnenia alebo v prípade použitia karty TATRY SUPER SKI neoprávnenou osobou, bude ďalšie použitie karty TATRY SUPER SKI zablokované. Na požiadanie personálu alebo kontrolných orgánov je potrebné preukázať sa kartou TATRY SUPER SKI. Odmietnutie predloženia karty bude mať za následok zablokovanie ďalšieho použitia karty TATRY SUPER SKI.
 3. Osoby, ktoré narúšajú verejný poriadok alebo svojím správaním porušujú pravidlá Lyžiarskeho strediska, alebo všeobecne uznávané normy správania, budú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vyvedené z Lyžiarskeho strediska na to určenými pracovníkmi, prípadne odovzdané bezpečnostným orgánom verejnej správy. V prípadoch, ktoré bližšie špecifikujú všeobecne záväzné právne predpisy, majú zamestnanci Lyžiarskeho strediska na zaistenie bezpečnosti právo použiť priame donucovacie prostriedky v súlade so zákonom.

 

 1. OSOBNÉ ÚDAJE

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 („GDPR”) údaje získané na základe skipasu TATRY SUPER SKI spracovávajú Lyžiarske strediská uvedené v úvode týchto Všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú spoločnými správcami týchto údajov. Osobné údaje získané na základe uzatvorenej zmluvy a počas jej plnenia sú spracované na základe čl. 6 ods. 1 písm. „b”, „c” a „f” GDPR s cieľom plnenia zmluvy a povinností ustanovených zákonom (vrátane posudzovania reklamácií), zaistenia bezpečnosti a ochrany života a zdravia (vrátane hlásenia nehôd pohotovostným jednotkám), kontroly a overovania oprávnení – zabraňovania podvodom (vrátane hlásenia takýchto incidentov polícii alebo prokuratúre). Údaje sú uložené maximálne po dobu premlčania reklamácií. Dotknutá osoba má právo žiadať od spoločných správcov prístup k jej osobným údajom, opraviť ich, vymazať alebo obmedziť ich spracovanie, vzniesť námietky proti spracovaniu, prenosu údajov, ak tieto práva neobmedzuje GDPR, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu (predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov). Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade reklamácie/žiadosti o vrátenie nevyužitých oprávnení je však potrebné zohľadniť požiadavky klienta a overiť jeho oprávnenia. Spoloční správcovia údajov nemôžu prijímať rozhodnutia automatizovaným spôsobom v zmysle GDPR. Spoloční správcovia sa dohodli na spoločnom kontaktnom mieste, ktoré je možné kontaktovať vo veciach ochrany osobných údajov spojených s kartou s časovým oprávnením TATRY SUPER SKI na e-mailovej adrese: tatrysuperski@gmail.com.

Vyhradzujeme si právo na zmenu cien a podmienok pre nových zákazníkov. Zmeny cien a podmienok neplatia pre osoby, ktoré už uzatvorili zmluvu (kúpili si skipas).

 

Všeobecné obchodné podmienky nadobudli platnosť 10. augusta 2020.