©2022 Uplift · Built with love by Swift Ideas using WordPress.

Darujme skutočný darček tým, ktorí to naozaj potrebujú

Darujme skutočný darček tým, ktorí to naozaj potrebujú
dec 4 Kristina Jakubova

Nakonci aj tak zistíme, že záleží iba natom, koľkokrát sme tu boli pre druhých.

Podporujme sa navzájom a pomáhajme si. Práve to sú momenty, ktoré nás napĺňajú pokojom a radosťou. Byť tu pre druhých dáva životu zmysel. Niektorí z nás dostali v živote ťažší údel ako iní, a pre tých sme tu práve my. Existuje množstvo portálov, ktoré sa snažia takýmto ľuďom, či rodinám pomôcť. Skúste si aj Vy nájsť trochu času a pozrite sa na portáli ako napr. ľudiaľuďom.sk, či ďakujeme.sk., vyberte si niektorý z mnohých príbehov a podľa vlastných možností rodiny obdarujte. Nie len teraz, keď sa blížia Vianoce, skúsme si na rodiny, v ktorých majú náročnejšiu situáciu spomenúť kedykoľvek počas roka a nekupovať zbytočnosti, ale radšej darovať skutočný darček tým, ktorí to naozaj potrebujú.