©2024 Uplift · Built with love by Swift Ideas using WordPress.

Rozvoj s úctou k prírode.

Rozvoj s úctou k prírode.
jan 9 Martina Mudra

Stredisko Bachledka Ski & Sun sa ako prvé lyžiarske stredisko na Slovensku vydalo zeleným smerom. Opatrení, ktoré pomôžu prírode a edukujú v tomto smere i verejnosť postupne pribúda. Cieľom je dosiahnutie čo najvyššieho ekologického štandardu a podnikať tak, aby bolo prírodné bohatstvo a tradície zachované i pre ďalšie generácie.

Potrebu „zelených“ opatrení si stredisko interne uvedomovalo už dlhší čas a po voľbe šetrnejšej k prírode siahalo pri rôznych rozhodnutiach a obstarávaniach už dávnejšie. Tento rok sa počet opatrení skumuloval a pribudli ďalšie rozhodnutia v prospech životného prostredia. Krokov k trvalo udržateľnému rozvoju bude časom pribúdať, keďže v tomto prípade nejde o žiaden uzatvorený projekt, ale o cestu, ktorou sa Bachledka vydala. Medzi lyžiarskymi strediskami ide o prvú iniciatívu tohto charakteru. K snahe vybudovať stredisko priateľské k prírode sa pridala i iniciatíva byť strediskom priateľským k deťom, rodinám a vozíčkarom. Podporovať miestny folklór a zachovanie tradícií.

Prvým krokom bola pritom stavba Chodníka korunami stromov, ktorá niesla myšlienky ako „Príroda pre všetkých“, či „Edukácia ľudí k ochrane životného prostredia“. Chodník samotný je stavbou vyrobenou z obnoviteľného materiálu – dreva. Ide tiež o plne bezbariérovú atrakciu, na ktorej sú umiestnené edukačné tabule informujúce o miestnej prírode, ekológii i ničivej sile prírody. Na turistických chodníkoch v stredisku pribudli postupne ďalšie tabule, informujúce o dobe rozkladu odpadu v prírode. Veľkú rolu pritom zohráva i Pieninský národný park, ktorý v stredisku vedie sériu edukačných programov pre deti i dospelých. Doteraz sa program odohrával vždy len vonku. Od nového roku sa to však zmení, keďže do strediska pribudne environmentálna učebňa, ktorá umožní program i v zlom počasí a tiež jeho rozšírenie o ďalšie aktivity.

Hlavnú zmenu urobilo stredisko v odpadovom hospodárstve, pričom cieľom nie je len úspešné triedenie, ale hlavne minimalizácia odpadu. V celom stredisku a časti obce Ždiar – Bachledova dolina boli rozmiestnené odpadkové koše na triedený zber a zriadený zberný dvor. Prioritou je však minimalizácia odpadu. Faktom minulých rokov bolo, že najviac odpadu generovali gastro prevádzky, ktoré používali jednorazový riad. Tomu je teraz koniec. Všetky 4 gastro zariadenia v stredisku (s výnimkou jedného baru, ktorý používa eko poháre) prešli modernizáciou a nápoje a jedlá servírujú už len z porcelánu a skla. Čo je nie len šetrné k prírode, ale i príjemnejšie pre zákazníkov.

Cieľom strediska je zbaviť sa hlavne plastov. Tohto pravidla sa držia zamestnanci vo všetkých prevádzkach i pri nákupe tovarov a materiálu. Takto už dnes návštevníci nekúpia nič plastové v suvenírovom obchode (veci, ktoré by sa naoko zdali plastové sú pritom vyrobené z bambusu, kukurice a iných ekologických alternatív), balenú vodu v PET fľašiach a iné, pre niekoho bežné výrobky.

Ďalšie opatrenia sú zamerané hlavne na zníženie a znovuvyužitie vody a energií. V novej reštaurácii PANORAMA Bachledka sú nainštalované bezsplachové pisoáre a toalety šetriace vodu. Papierové obrúsky nahradili najmodernejšie sušiče rúk. Igelitové tašky zase papierové. Teplo, ktoré produkujú chladiace boxy sa využíva na vykurovanie priestorov. Takýchto príkladov je niekoľko a ľahšie sa zavádzajú u nových prevádzok ako tých existujúcich.

Záleží i na znížení uhlíkovej stopy. Preto stredisko využíva prioritne dodávateľov z regiónu a okolia. Pre zamestnancov zabezpečuje zvoz z okolitých miest a obcí minibusmi a hostí ubytovaných v Ždiari a Jezersku presviedča, aby dopriali dovolenku i svojmu autu a na dopravu na svah využili skibus.

Pomoc smeruje i k lesom Spišskej Magury. Tie boli za posledné roky viackrát postihnuté veternou kalamitou (len tento rok už dvakrát) a v lese cítiť i silné postihnutie lykožrútom. V tomto smere spolupracuje stredisko s TU Zvolen, PIENAPom i miestnymi urbariátmi. Odborníci z TU Zvolen navrhli plán opatrení pre spomalenie šírenia lykožrúta. PIENAP zase vhodné dreviny, ktoré sa vo veľkom vysádzajú na postihnutých územiach hlavne na jar počas podujatia Deň Zeme (tento rok sa vysadilo vyše 5 000 stromčekov).

Stredisko nezabúda ani na ľudí na invalidnom vozíku a s pohybovými problémami. Pred zimou bol dokončený bezbariérový prístup na Chodník korunami stromov kabínovou lanovkou. Plne bezbariérový je i nový objekt PANORAMA Bachledka. Snahou areálu je, aby počet bezbariérových objektov a atrakcií naďalej pribúdal.

Pozornosť sa sústreďuje i na najmenších návštevníkov. Výlety s maličkými deťmi sú často organizačne náročnejšie. Preto sa Bachledka snaží výlet rodičom do najviac spríjemniť a zjednodušiť. Okrem atrakcií areál prispôsobuje i služby. Do gastro prevádzok pribudli detské stoličky, menu a detský kútik. Na nové toalety zase miesta na prebaľovanie, nízke umývadlá i držiaky na deti vo WC kabínkach. Rodičia si môžu v stredisku zdarma požičať kočiar i detský nosič. Plánované je ešte miesto na kojenie.

Aktivít na zlepšenie stavu prírody a ochranu a zachovanie životného prostredia pritom každý rok pribúda. Rovnako tak je snahou strediska čo najviac spríjemniť pobyt rodinám a invalidom tak, aby si krásu Spišskej Magury mohli užiť naozaj všetci.

Verified by MonsterInsights