©2024 Uplift · Built with love by Swift Ideas using WordPress.

Povinné zverejňovanie

„Rozvoj cyklomobility v rámci regiónu vnímame ako významnú časť cestovného ruchu. Súčasťou l. etapy projektu s podporou PSK, ktorá obsiahne región Belianskych Tatier a Spišskej Magury, je naplánovaná realizácia 9 servisno-nabíjacích miest (8x nabíjací stojan, 2x solárny prístrešok s nabíjacím stojanom). V navrhovanom rozmiestnení staníc je aj osadenie dvoch autonómnych solárnych prístreškov, ktoré poskytnú cyklistom a turistom príjemný oddych a zároveň možnosť nabitia e-bike, hodiniek či mobilného telefónu. Umiestnenie staníc a prístreškov je navrhnuté na významných bodoch regionálneho cestovného ruchu. Počas bezplatného nabíjania môžu cyklisti ochutnať regionálne chute, navštíviť lokálne múzeá Ždiarsky dom, Červený kláštor, Kaštieľ Strážky, oboznámiť sa s prírodou, atrakciami ako Chodník korunami stromov, splav Dunajca, lesné cyklotrasy atď. Stanice sú plne vybavené informačným systémom, nabíjacími konektormi, zásuvkami 230V, USB konektorom, kompresorom a náradím. Výstavbou siete staníc náš región ako prvý ponúkne návštevníkom a domácim ucelené cyklotrasy v min. dĺžke 15() km bez obmedzenia najazdených km. Pomocou e-bike budú cyklotrasy zvládnuteľné pre všetkých. V rámci projektu sme kopírovali hl. kostrovú sieť cyklistických trás, pričom priamo na kostrovej sieti máme navrhnuté nabíjacie miesta ako Červený Kláštor, Ždiar, Tatranská Kotlina, Strážky, Tatranská Lomnica. Ďalšie nabíjacie stanice sme rozmiestnili v danom regióne v rámci lokálnej podpory cestovného ruchu a poskytovateľov služieb. Stanice budú inštalované na parcelách s nájomnými zmluvami a súhlasmi. Pre inštaláciu stanice je potrebné ohlásenie drobnej stavby. Projekt zastreší spoločnosť Chodník korunami stromov s.r.o., ktorá zabezpečí servis a prevádzku. Propagácia účasti PSK na projekte nabíjacích staníc bude zabezpečená prostredníctvom sociálnych sietí a webu Chodníka korunami stromov, logo PSK bude súčasťou grafiky nabíjacích stojanov podľa schváleného dizajn manuálu PSK.“

Verified by MonsterInsights